Araştırma Grupları

Alternatif Enerji Kaynakları
Alternatif Yem Kaynakları ve Yem Hijyeni Araştırma Grubu
ANTİKANSER ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU
Antioksidan Araştırma Grubu
Atçılık Çalışma Grubu
Atık Yönetimi Araştırma Grubu
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
BİTKİ GEN KAYNAKLARI ve BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARAŞTIRMA GRUBU
Bölgeselleşme Küreselleşme Araştırma Grubu
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
CBS ve Uzaktan Algılama
CBS VE UZAKTAN ALGILAMA ARAŞTIRMALARI GRUBU
Cerrahi Araştırma Grubu
CUMHURİYET DÖNEMİNDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI GRUBU
Cumhuriyet Döneminde Veteriner Hekimlik Araştırma Grubu
CYGAG CEBİRSEL YAPILAR VE GRAFLAR ARAŞTIRMA GRUBU
Çiftlik Hayvanlarının Doğum ve Jinekolojisi
DIFERANSIYEL DENKLEMLER ARAŞTIRMA GRUBU (DDAG)
Dijital Görüntüleme ve Üç Boyutlu Modelleme Araştırma Grubu
DOĞAL ORTAM ARAŞTIRMALARI (FİZİKİ COĞRAFYA) GRUBU
Dölerme ve Sun'i Tohumlama Araştırma Grubu
ELEKTROANALİTİK SENSÖR VE YÖNTEM GELİŞTİRME ARAŞTIRMA GRUBU
Embriyonel Gelişim Araştırma Grubu
Endemik Zehirli Bitkiler Araştırma Grubu
Endüstri 4.0
ESTETİK VE SANAT ARAŞTIRMALARI GRUBU
Et ve Su Ürünleri Araştırma Grubu
Farmakoloji ve Toksikoloji Araştırma Grubu
Finansal, Bankacılık ve Sigortacılık
Fonksiyonel Anatomi ve Biyomekanik Araştırma Grubu
Fonksiyonel Gıdalar Araştırma Grubu
FOSFOR KİMYASI ARAŞTIRMA GRUBU
GELENEK GÖRENEK VE İNANÇ ARAŞTIRMALARI GRUBU
GELENEKSEL OYUN VE MÜZİK ARAŞTIRMALARI GRUBU
Gelişimsel Anatomi Araştırma Grubu
GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI GRUBU
Geotasarım Araştırma Grubu
Geoteknik ve Ulaştırma Araştırma Gurubu
Gıda Biyoteknolojisi Araştırma Grubu
Gıda Kimyası Araştırma Grubu
Gıda Ürünleri Geliştirme Grubu
GÖÇ ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GRUBU
Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma
Halk Sağlığı Araştırma Grubu
HARRAN OVASI ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR GRUBU
Hava ve Gürültü Kirliliği Kontrolü Araştırma Grubu
HAVZA KULLANIMI VE PLANLAMA ARAŞTIRMALARI
Hayvan Refahı ve Hayvan Davranışları Araştırma Grubu
Hayvansal Gıda Genetiği Araştırma Grubu
İç Hastalıkları Araştırma Grubu
İktisat Tarihi Araştırma Grubu
İleri Kompozit Malzemeleri Teknolojisi
İleri Malzemeler Teknolojisi
İLERİ METALORGANİK KİMYASALLAR, SPEKTROSKOPİ VE KATALİZ ARAŞTIRMA GRUBU
İNCE FİLM ARAŞTIRMA GRUBU
İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları Araştırma Grubu
İnvitro Doku (İzole Organ Banyosu) Çalışmaları
İstatiksel Veri Analizi Araştırma Grubu
İşletme Finansmanı Araştırma Grubu
JEOPOLİTİK VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI GRUBU
Kalite ve Verimlilik Araştırma Grubu
Kamu Teşvikleri Araştırma Grubu
Kamu Yatırımları ve Kamu Harcamaları Araştırma Grubu
Karar Modelleri Araştırma Grubu
KENT ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GRUBU
Kentsel Araştırmalar Grubu
Kesit Veri Analizi Araştırma Grubu
KÜLTÜR ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GRUBU
LİE GRUPLARI VE CEBİRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU (LGCAG)
Makro ve Mikro Elementler
Makroskobik ve Mikroskobik Anatomi Araştırma Grubu
Mesleki Etik Araştırma Grubu
Mesleki Mevzuat Araştırma Grubu
Meyve-Sebze Araştırma Grubu
Mikrobiyoloji Araştırma Grubu
Mikroskobik Görüntüleme Araştırma Grubu
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ARAŞTIRMA GRUBU
Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma Gurubu
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Muhasebe ve Denetim Araştırma Grubu
MÜYAG MANİFOLDAR ÜZERİNDE YAPILAR ARAŞTIRMA GRUBU
NÜMERİK ANALİZ ARAŞTIRMA GRUBU (NA2G)
Organ ve Sistem Histolojisi Araştırma Grubu
ORGANİK SENTEZ ARAŞTIRMA GRUBU
Orta Doğu'nun Ekonomi Politiği Araştırma Grubu
ORTADOĞU VE HETERODOKSİ ARAŞTIRMA GRUBU
Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimlik Araştırma Grubu
OSMANLI EDEBİYATI ARAŞTIRMA GRUBU
OSMANLI ŞEHİRLERİ VE MEDENİYETİ ARAŞTIRMA GRUBU
Parazitoloji Araştırma Grubu
Patoloji Araştırma Grubu
Patolojik Anatomi Araştırma Grubu
POLİMER SENTEZ ARAŞTIRMA GRUBU
Politik Ekonomi Araştırma Grubu
POPÜLASYON GENETİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU
Robot ve Bilgisayar Destekli Makina Tasarım ve İmalatı
Sanal Gerçeklik
Sanal Gerçeklik Araştırma Grubu
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Grubu
Su Ürünleri ve Hastalıkları Araştırma Grubu
Su ve Atıksu Araştırma Grubu
SUCUL EKOSİSTEMLER, PLANKTON VE MİKROALG ARAŞTIRMA GRUBU
Suç Ekonomisi Araştırma Grubu
Süt ve Ürünleri Araştırma Grubu
ŞEHİR COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI
ŞEHİR VE MEDENİYET ARAŞTIRMA GRUBU
Tahıl Teknolojisi Araştırma Grubu
TARİHİ COĞRAFYA, SANAT VE MİMARİ ARAŞTIRMALARI GRUBU
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMA GRUBU
Teknolojik Gelişme ve Kalkınma Araştırma Grubu
Tıp-Diyabet Araştırma Grubu
Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklar Araştırma Grubu
Tıp-Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Araştırma Grubu
Tıp-Koruyucu Hekimlik Araştırma Grubu
Tıp-Nörobilim Araştırma Grubu
Tıp-Temel Tıbbi Araştırmalar Grubu
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA GRUBU
TOPLUMSAL PROBLEMLER ARAŞTIRMA GRUBU
TOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMA GRUBU
TOPRAK BİYOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Tropikal Hastalıklar Grubu
TURİZM VE KÜLTÜREL COĞRAFYA ARAŞTIRMA GRUBU
TÜRK DİLİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU
TÜRKİYE ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA (TÇA) GRUBU
Uluslararası İlişkiler Araştırma Grubu
URFA EDEBİYATI ARAŞTIRMA GRUBU
URFA VE ÇEVRESİ ROMA DÖNEMİ ESERLERİ ARAŞTIRMA GRUBU
Uzaktan Algılama Araştırma Grubu
VEJETASYON EKOLOJİSİ ve ETNOBOTANİK ÇALIŞMA GRUBU
VEKTÖR EKOLOJİSİ ve MEDİKAL ENTOMOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Vergi Politika ve Uygulamaları Araştırma Grubu
Veri ve Görüntü İşleme Araştırma Grubu
Viroloji Araştırma Grubu
XI. VE XV. YÜZYILLARDA ORTADOĞU’NUN SİYASİ, SOSYAL, İKTİSADİ, KÜLTÜREL VE ASKERİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI GRUBU
Yaban Hayvanları Araştırma Grubu
Yapay Zeka ve Robotik
Yapı Araştırma Grubu
Yem Kaynaklarını Araştırma Grubu
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Uygulamaları
Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü
Yerel Yönetimler ve Siyaset Araştırma Grubu
Yerli Gen Kaynaklarını Araştırma Grubu
YTAG YAKLAŞIMLAR TEORİSİ ARAŞTIRMA GRUBU
Yüz Yüze ve Uzaktan Öğretim Teknolojileri
Zaman Serisi Analizi Araştırma Grubu