Şemsiye Grupları

Bitkisel Üretim Şemsiye Araştırma Grubu(Onaylı Şemsiye Araştırma Grubu)
Biyomalzemeler Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Dijital Tarım (Onaylı Şemsiye Grubu)
Din, Kültür ve Toplumsal Araştırmalar Şemsiye Grubu(Onaylı Şemsiye Grubu)
Eğitim Yoluyla Kalkınma (Şanlıurfa İli) Şemsiye Araştırma Grubu(Onaylı Şemsiye Grubu)
Gıda Mühendisliğinde Ürün Geliştirme Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Göbekli Tepe Araştırmaları Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Görüntü İşleme ve Veri Analizi (Onaylı Şemsiye Grubu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hayvancılık Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Harran Okulu Şemsiye Grubu(Onaylı Şemsiye Grubu)
Hayvansal Üretim Şemsiye Araştırma Grubu(Onaylı Şemsiye Araştırma Grubu)
Hemşirelik Araştırmaları Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Kanalopati Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Kurumsal İletişim Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Maksillofasyial Araştırma Şemsiye Grubu(Onaylı Şemsiye Grubu)
Metabolomiks Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Mikro ve Nano Elektronik Sistemler (Onaylı Şemsiye Grubu)
Su Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Su Ürünleri Araştırmaları Şemsiye Grubu(Onaylı Şemsiye Grubu)
Sürdürülebilir Tarım Araştırma Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Tıbbi Biyoteknoloji Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Tıp-Nörobilim Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Tropikal Hastalıklar ve Salgınlar Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Tropikal ve Paraziter Hastalıklar Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Uyku Bozuklukları Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)
Yüksek Başarımlı Hesaplama, Modelleme ve Analiz Şemsiye Grubu (Onaylı Şemsiye Grubu)