Özet Bilgi

Din, toplumsal hayatın en belirgin varlığı ve vazgeçilmezidir. İnsanın var olduğu günden beri vardır. Yani din ilk insanla başlamıştır. Dinsiz bir toplum düşünülemez. Kültür de hayatın önemli yönlerinden biridir. Kültürlerin meydana gelmesinde dinin büyük bir önemi ve etkisi vardır. Toplumun örf, adet, gelenek, edebiyat, sanat, ahlak gibi kurumların oluşmasında din önemli bir rol oynar. İnançtan beslenmeyen bir kültürün uzun süreli yaşaması mümkün değildir. Kişilerarası ilişkilerin düzenli ve istenilir bir seviyede yaşanmasında, hayatın idame edilmesi için ekonomik faaliyetlerin devamında ve her yönden insanı ilgilendiren meselelerde kültürün önemi vardır. Dine ve insani olgulara dayalı kültürün korunması ve yaşatılması da hayati bir değere sahiptir. Kültürün meydana gelmesinde din en önemli olgudur. Din ilahi kuralların bütünüdür. Gayesi insanın dünya ve ahiret saadetini elde etmesidir. Kültür de inanç, insan ve toplum ile şekillendiğine göre, din ve kültürün karşılıklı etkileşimi kaçınılmazdır. Bunun sonucu olarak din; kültürü, kültür de bazı konularda dini konular ile etkileşim içerisinde olabilir. Toplumsal hayatta en fazla araştırmalara konu olan din ve kültür konularının Din Kültür ve Sosyal Araştırmalar Şemsiye Grubunda araştırılması amaç edilmektedir.


Başarı Ölçütleri

Dinin insan hayatına olumlu etkisi. Dini hayatın insana kazandırdığı müspet kazanımlar. Din ve mutluluk ilişkisi. Din ve kültür ilişkisi. Din ve ahlak ilişkisi. Gençlik ve dini yaşantı Yaşlılıkta dini hayat.  Din ve toplumsal hayat. Tasavvufi hayat. Din ve Sanat. Din ve Eğitim gibi konularda araştırma, inceleme ve projeler hazırlamak. Elde edilen verileri bilimsel toplantı ve yayınlarda sunmak.

 


Yürütücüler

Dr. Öğr. Üyesi M. Askeri Küçükkaya. Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt Gökçe. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özdemir. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aslan. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Çiftçi. Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Arslan. Öğr. Gör. İdris Tüzün. Arş. Gör. Adem Midilli.


Anahtar Kelimeler

Din, kültür, eğitim, ahlak, toplum, sanat, gündelik hayat, beşerî ilişkiler.