Özet Bilgi

Tropikal hastalıklar, virüsler, bakteriler ve parazitler gibi çeşitli patojenlerden kaynaklanan tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen; sıtma, leishmaniasis, lenfatik filaryazis, şistozomiyaz, helmintiyazlar, cüzzam, tüberküloz gibi tüm dünyada ve ülkemizde de yaygın görülen çeşitli bulaşıcı hastalıklar grubudur. Genellikle, gelişmekte olan ülkelerde, yeterli sanitasyonu olmayan, kötü barınma koşullarında ve sağlık hizmetlerine çok az erişimi olan kırsal veya kentsel alanlarda yaşayan sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan nüfusu etkilemektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin olmaması, düşük okur-yazarlık seviyeleri, yetersiz beslenme ve kötü kişisel hijyen enfeksiyonların yayılmasına yardımcı olmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu hastalıklar, sakatlıklara, şekil bozukluklarına ve ölümlere yol açabilen ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yarısından fazlası bu hastalıklara yakalanma riski altında yaşamakta ve her yıl on binlerce yeni vaka ortaya çıkmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların bu tür bölgelerde gelişebilmesinin başlıca nedenleri, patojenlerin, vektörlerin ve konakçıların yüksek düzeyde biyolojik çeşitliliğini destekleyen hem çevresel hem de biyolojik faktörlerin ve aynı zamanda bu hastalıkları kontrol edilmesini güçleştiren sosyal faktörlerin olması olabilir. Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca sorun olmuştur, çünkü yalnızca enfekte bireyleri değil, tüm toplumu pek çok yönden etkilemektedir. Tarihte veba, kolera, ebola, çiçek, sifiliz, sıtma, tüberküloz, grip ve AIDS gibi farklı ve pek çok bulaşıcı hastalığın milyonlarca can kaybının yaşandığı pandemilere yol açtığı görülmüştür. Tarihte görülen en büyük salgınların başında veba ve İspanyol gribi gelmektedir (yaklaşık 250 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir). İçinde yaşadığımız COVİD-19 pandemisi şu ana kadar 220 ülkeyi etkilemiş, yaklaşık 70 milyon insan etkilenmiş ve 2 milyona yakını hayatını kaybetmiştir. Tropikal hastalıklar ve salgınların kontrol altına alınması, tanı, tedavi, bulaş yolları, korunma yollarının doğru ve zamanında yapılması hayat kurtarmak, yaşam kalitesini arttırmak için önemlidir.


Başarı Ölçütleri

Özellikle bölgemizde yaygın görülen bulaşıcı hastalıkların erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak

Epidemiyolojik veriler elde etmek

Salgın yönetimi ve kontrolüne katkı sağlamak

Yeni tanı yöntemleri ve testleri geliştirmek

Korunmada yeni yöntemler geliştirmek

Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek

Hastalıkların prevelans ve insidans hızlarını azaltmak

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK


Anahtar Kelimeler

Tropikal hastalıklar, paraziter hastalıklar, vektör ve vektörle bulaşan hastalıklar, SARS CoV2, viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar