Özet Bilgi

Geleneksel hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesi, üretim proseslerinin detaylandırılması ve iyi üretim uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi, bileşimlerinin optimize edilmesi, optimize ürün özelliklerinin tespit edilerek geleneksel muadilleriyle karşılaştırılması, pilot ölçekte üretim denemelerinin yapılması, ayrıca toplum ihtiyaçları doğrultusunda gelişen teknolojik uygulamaların desteğiyle yeni hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinin geliştirilmesi; endüstriyel veya pilot ölçekte üretilebilecek geleneksel veya yeni geliştirilen gıda ürünlerinin üretimlerinde ihtiyaç duyulan enzimlerin saflaştırılması ve üretimi, uygun starter kültür tiplerinin geliştirilerek deneme üretimlerde enzim/starter kültür uygulamalarının yapılması; gıda ürünlerinin üretiminde mekanizasyon, üretim prosesinde kullanılacak makine-ekipmanların modifikasyonu, yeni makine-ekipman geliştirme ile otomasyon programlarının geliştirilmesi; gıda ürünlerinin pazarlama ve ticarileştirme çalışmalarının yapılması için gerekli araştırmaların yapılması


Başarı Ölçütleri

1. Geleneksel gıda ürünlerinin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesi, geliştirilmesi ve yeni ürünlerin ortaya çıkarılması hususunda projeler yapılarak araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geleneksel veya yeni geliştirilen gıda ürünlerinin endüstriye kazandırılması
2. Yeni fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
3. Gıda endüstrisinde kullanılabilecek nitelikte hidrolitik enzimler ve starter kültürler üretilmesi
4. Laboratuvar çıktılarından faydalı model, patent, tescillenmiş ürün gibi ticarileşmeye uygun ürünler elde edilmesi
5. Gıda sanayii makinaları endüstrisi için faydalı model, patent, tescillenmiş ürün gibi ticarileşebilecek ürünler üretilmesi
6. Yeni gıda işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirilmesi
7. Kolesterolün düşürülmesi, kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde kullanılacak gıda bileşenlerinin geliştirilmesi
8. Laboratuvar çıktılarından faydalı model, patent, tescillenmiş ürün gibi ticarileşmeye uygun ürünler elde edilmesi
9. Gıda pazarında ve tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında yer alan, geleneksel ürün sınıflanmasına dâhil olan ürünlerin tespiti ve dökümünün çıkartılması
10. Tüketicilerin geleneksel ürün tüketim alışkanlıklarının ve davranışlarının tespiti
11. Geleneksel yöntemlerle üretilen gıda ürünlerinin endüstriyel yöntemler ile üretilmesi sonucunda tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının ve davranışlarının değişiminin tespiti
12. Bu konularda lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesi
13. Uluslararası dergilerde bilimsel yayın yapılması ve uluslararası düzeyde üniversitemizin tanınırlığına katkı sağlanması
14. Üretim teknikleri ile ilgili Uluslararası/Ulusal patent haklarının elde edilmesi ve nihai ürünler ile ilgili marka oluşturulması

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Şerafettin ÇELİK


Anahtar Kelimeler

Geleneksel gıdalar, fonksiyonel gıdalar, hayvansal ürünler, probiyotik ve prebiyotikler, gıda güvenliği, gıda güvencesi, diyet gıdalar, Gıda üretim yöntemleri, Antioksidan, Fenolik madde, Konserve, Kurutma, Baharat, Şekerleme, Çikolata, Çay, Kahve Enzim, starter kültür, biyoteknoloji, Gıda makinaları, Gıda üretim optimizasyonu, Otomasyon, E-Ticaret, pazarlama