Özet Bilgi

Bu grupta farklı alanlardan alınan görsel ve sayısal verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması alanında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle akıllı, hassas tarım uygulamaları için elde edilen spektral yansımalar ve IoT cihazları ile elde edilen verilen işlenmesi konusu ile ilgilenilmektedir. Bununla birlikte medikal sinyal ve görüntülerin işlenmesi ve anlamlandırılması konusunda ortaklaşa çalışmalar yapılabilmektedir.


Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Bilgisayarlı Görü, Görüntü İşleme, Sinyal İşleme, Görüntü anlamlandırma, Örüntü ve Nesne Tanıma, Veri Sınıflandırma ve Tahmin


Anahtar Kelimeler

Bilgisayarlı Görü, Görüntü İşleme, Sinyal İşleme, Görüntü anlamlandırma, Örüntü ve Nesne Tanıma, Veri Sınıflandırma ve Tahmin.   

 


Özet Bilgi

Bu grupta farklı alanlardan alınan görsel ve sayısal verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması alanında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle akıllı, hassas tarım uygulamaları için elde edilen spektral yansımalar ve IoT cihazları ile elde edilen verilen işlenmesi konusu ile ilgilenilmektedir. Bununla birlikte medikal sinyal ve görüntülerin işlenmesi ve anlamlandırılması konusunda ortaklaşa çalışmalar yapılabilmektedir.

 


Grup Tanımı

Akademik hayatta yapılan birçok çalışmada toplanılan verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda elde edilen verilen değerli bilgi hale dönüştürülmesi ve verinin tahminine uygun örüntü tanıma modelleri geliştirilmelidir. Bu grupta konu ile ilgili olarak özellikle tıp ve ziraat alanı ile ortak çalışma yapılmaktadır.

Buna ek olarak görüntü işleme algoritmaları ile sentetik görüntü oluşturma ve görüntü iyileştirme alanında da çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir gruptur. 


Yürütücüler

 • Dr. Öğr Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ
 • Dr.Öğr. Üyesi Abdülkadir Gümüşçü
 • Dr.Öğr.Üyesi Kerim Karadağ

 


Araştırma Grubu Üyeleri

Harran Üniversitesi Personelleri

 • Öğretim Üyeleri
 • Dr. Öğr Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Serda ÇİFTÇİ
 • Dr.Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
 • Dr.Öğr.Üyesi Kerim KARADAĞ
 • Doç Dr. İbrahim Berkan AYDİLEK
 • Prof Dr. Muhammet Erdal SAK
 • Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ
  •  
 • Diğer Üniversitelerdeki Araştırmacılar
 • Misafir Araştırmacılar / Post Doc
 • Doktora Öğrencileri
  • Öğr Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ

 

 • Yüksek lisans Öğrencileri
  • Mustafa GERGER
  • Mehmet ŞEYHANLI
  • Caner ALTUNDAĞ
  • Yasin TUNCEL
  • Abdullatif KALLA
  • Mustafa ÇAKMAK


Amaç

Bu grup çalışmaları ile üniversite içerisinde veri bilimi görüntü işleme alanında yapılacak çalışmalara öncülük edecektir. Başlangıçta medikal ve ziraat alanında ve sonrasında görüntüleme üzerine çalışmaları olan tüm alanlardaki hesaplama ve analiz çalışmalarında öncülük edecektir.

Bu grubumuzun amacı öncelik olarak devam etmekte olan ve alacağı projeler ile medikal görüntülerden otomatik hastalık teşhisi alanında projeler geliştirmek ve hassas tarım projelerinin veri ve görüntü analizi konusunda Ziraat Mühendisliği Fakültemiz ile ortaklaşa çalışmaktır. 

 


Başarı Ölçütleri

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2020 Aralık Ayına Kadar)

 1. Ziraat alanında spektral görüntülerde bitki hastalığı teşhisi alanında bir Tübitak ve bir HUBAP projesi başvurusunda bulunmak
 2. Tıbbi görüntü işleme konusunda bir HUBAP, bir Tübitak ve bir Uluslararası proje başvurunda bulunmak
 3. En az iki indeksli ve iki ulusal dergi makalesi göndermek ve çalışmaları konusu ile ilgili bilinen konferanslarda sunmak

 


B Planları

Çalışmalar için B planı ihtiyacı olmamaktadır. Ancak bu alanlara ek olarak farklı çalışma alanlarından alınan verilen ve görüntülerin işlenmesi ve analizi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilebilir.
 

 


Yaygın Etki

Özellikle veri işleme konusunda amaç bölümünde belirtildiği üzere temel iki alan üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar son yıllarda ülke yatırımlarında öncelikli alanlar içerisinde sürekli yer almaktadır.

Tıbbi uygulamalarda dışa uzman eksikliği ve teşhis zamanı problemlerinden dolayı bilgisayar destekli sistemlerin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Grubumuzda yapılan proje çalışmalar bu amaç doğrultusunda tıbbi verilen otomatik analizi ile uzman personel için yardımcı etkiye sahip olacaktır.

Ziraat uygulamalarda ise maliyetlerin azaltılması, ilaç ve hormon kullanımının sonlandırılması ile organik tarıma geçişi için hassas tarım üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. IoT ile elde edilen verilerin örüntü tanıma yöntemleri ile anlamlandırılması, spektral yansıma verilerinden toprak ve bitki sağlığı ile ilgili bilgi çıkarma ve uydudan elde edilen sinyal ve görüntülerin analizi ile geniş alanların kontrolleri sağlanacaktır.

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Karacadağ Kalkınma Ajansı


Projeler

Makine Öğrenme Yöntemlerini Kullanarak Spiral Test ile Parkinson Hastalığının Tespiti - HÜBAK - Devam Ediyor

Derin Öğrenme Algoritmaları ile Sperm Morfolojisine Bağlı Semen Kalitesinin Belirleme - HÜBAK - Devam Ediyor 

Yürüyüş Analizi ile Kişi Tanıma - HÜBAK - Tamamlandı

 


Seçilmiş Yayınlar

A. GÜMÜŞÇÜ, M. E. TENEKECİ, and A. V. BİLGİLİ, “Estimation of wheat planting date using machine learning algorithms based on available climate data” Sustainable Computing: Informatics and Systems Available online 23 January 2019 In Press. 

A. GÜMÜŞÇÜ, M. E. TENEKECİ, and A. TABANLIOĞLU, “The shortest path detection for unmanned aerial vehicles via genetic algorithm on aerial imaging of agricultural lands,” International Advanced Researches and Engineering Journal, vol. 2, no. 3, pp. 315–319, Dec. 2018.

M. E. TENEKECİ, H. PEHLİVAN, and Y. KAYA, “Improving performance of coronary artery segmentation using calculated vessel location from the angiogram,” BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol. 29, no. 1, pp. 130–136, Jan. 2018. 

Y. KAYA, H. PEHLİVAN, and M. E. TENEKECİ, “Effective ECG beat classification using higher order statistic features and genetic feature selection,” BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol. 28, no. 17, pp. 7594–7603, Oct. 2017.

Gumuscu K., Tenekeci M. , Estimation of active sperm count in spermiogram using motion detection methods, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (2018), https://doi.or./10.17341/gazimmfd.460524

 

Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci, Ahmet Tabanlıoğlu, Shortest Path Detection for Unmanned Aerial Vehicles via Genetic Algorithm on Aerial Imaging of Agricultural Lands, International Advanced Researches and Engineering Journal ,(Accepted Paper), 21/04/2018

Tenekeci M., Pehlivan H., Kaya Y., “Improving performance of coronary artery segmentation using calculated vessel location from the angiogram”, Biomedical Research 2018; 29 (1): 130-136

Karadağ K. ve Tenekeci M. E., “Yapay Öğrenme Algoritmaları ile Topraksız Tarım Uygulamalarında Su Tutma Etkinliğinin Belirlenmesi”, ENAR2018, Alanya, 14-16 Kasım 2018

Ali Volkan Bilgili,Kerim Karadağ,Mehmet Emin Tenekeci,Ayşin Bilgili, “Determination of plant diseases with combined use of spectral reflectance and machine learning techniques a case study for Fusarium spp. on pepper”, Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi , 2018, Muğla

Kerim Karadag ; Ramazan Taşaltin, Mehmet Emin Tenekeci ; Abdülkadir Gümüşçü; Determination of water stress for pepper from spectral reflections through artificial learning methods, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

İdris Türker ; Mehmet Akif Nacar ; Mehmet Emin Tenekeci; BB84 protocol simulation with applying of cascade error correction method, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Abdülkadir Gümüşçü ; Kerim Karadağ ; Mustafa Çalişkan ; Mehmet Emin Tenekecı ; Dursun Akaslan; Gender classification via wearable gait analysis sensor, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Mehmet Emin Tenekecı ; Hüseyin Pehlıvan ; Abdülkadir Gümüşçü ; Kerim Karadağ; Using angio image sequence for coronary vessel segmentation, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

M. E. TENEKECİ, H. PEHLİVAN, A. GÜMÜŞÇÜ, and K. KARADAĞ, “Vessel segmentation in angiography images with multi scale filters,” presented at the 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 2017.

A. GÜMÜŞÇÜ, K. KARADAĞ, M. E. TENEKECİ, and İ. B. AYDİLEK, “Ses Analizi ile Parkinson Hastalığının Teşhisinde Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçilmesi,” presented at the 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU2017), Antalya, 2017.

Tabanlıoğlu Ahmet, Yücedağ Adil Çağatay, Tüysüz Mehmet Fatı̇h, Tenekecı̇ Mehmet Emı̇n, Multicopter Usage For Analysis Productivity İn Agriculture On GAP Region. Signal Processing And Commucations Applications Conference (2015).

 

 


İletişim

Harran Üniversitesi Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektrik Mühendisliği Bölümü

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi 

İrtibat Personel : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ, 

E- posta : etenekeci@harran.edu.tr

Tel : +904143183807