Özet Bilgi

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Şemsiye Grubu güneş, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklardan yenilenebilir enerji üretimi ve üretilen enerjinin verimli kullanılması üzerine araştırmalar yapan bir şemsiye grubudur. Grupta temel olarak güneş, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklar üzerine araştırmalar yapıldığı gibi enerjinin depolanması ve verimli kullanılması üzerine de malzeme geliştirilmesi pil teknolojisi ve hidrojen enerjisi çalışma alanları arasındadır. Şemsiye grubunun temel amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarından ve enerji verimliliği alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak bu sistemlerin yaygınlaşmasına katkı koymaktır. Böylece, fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin azaltılması sağlanabilir.


Başarı Ölçütleri

 1. Yeşil kampüs konsepti kapsamında üniversitede mevcut enerji döngüsünün belirlenmesi, enerji depolanması, atık (katı ve sıvı) yönetiminin, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kullanımının insan davranışlarına uygun olarak optimize edilmesi,
 2. Osmanbey Kampüsü’nde sıfır atık projesi hedeflerine ulaşmak,
 3. Kampüs atıklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi,
 4. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün Greenmetric (UI GreenMetric World University Ranking) indeksinde iki yıl içerisinde dünyada ilk 100’e girmesi,

 


Yürütücüler

Prof.Dr.AzmiAKTACİR,Doç.Dr.DenizUÇAR


Anahtar Kelimeler

Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, biyogaz, biyoetanol, fotovoltaik panel, Isıl güneş enerji teknolojileri, hidrojen enerjisi, akü, pil, yeni nesil malzemeler, jeotermal enerji, kompozit malzeme, optik malzeme,


Grup Tanımı

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgit, dalgalar ve jeotermal ısı gibi insani zaman çizelgesinde doğal olarak yenilenen yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerjidir. Dünyadaki yenilenebilir enerjinin kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin doğrudan kullanılabileceği gibi, dolaylı olarak rüzgar enerjisi ve biyokütle enerjisi olarak da kullanılabilir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi olarak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği şemsiye grubu bu enerji dallarından güneş, biyokütle, hidrojen ve jeotermal konularında (1) araştırma geliştirme (2) uygulama ve (3) test süreçleri gerçekleştiren bir çalışma grubudur. Ayrıca enerji verimliliği konuları çalışılmaktadır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği şemsiye grubunda kurulan araştırma gruplarının sorumlukları aşağıda belirtilmiştir.

Biokütle Araştırma Grubu, biyokütle dönüşüm teknolojileri alanında biyolojik süreçler ile yenilenebilir enerji formları ve enerji verimli yöntemler ile su ve atıksu arıtımı konularından sorumlu olacaktır.

Enerji Verimliliği Araştırma Grubu, başta kamu binaları olmak üzere konutlarda ve sanayide enerji verimliliğini artıracak projelerin geliştirilmesi ve enerji tüketiminin minimize edilmesi amacıyla bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Güneş Enerji Araştırma Grubu, fotovoltaik ve termal güneş enerjisi teknolojileri alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmasından sorumlu olacaktır.

Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu, hidrojenin depolanması ve hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı süreçleri araştırılması konularından sorumlu olacaktır.

Jeotermal Enerji Çalışma Grubu, jeotermal akışkanlarda kabuklaşmayı engellemeye yönelik inhibitör tasarımı ve geliştirilmesine yönelik faydalı ürünler üretiminde araştırma ve geliştirme konularından sorumlu olacaktır.

Malzeme grubu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde kullanılabilir malzemeler ve ileride kullanılması düşünülen malzemelerin üretimi, tasarımı ve test edilmesi konularında sorumlu olacaktır.

 


Araştırma Ekibi

 • Biyokütle Araştırma Grubu

  Prof. Dr. Sinan UYANIK
  Doç. Dr. Güzel YILMAZ
  Doç. Dr. A. Dilek ATASOY
  Doç. Dr. Özlem DEMİR
  Doç. Dr. Fatih DİLEKOĞLU
  Doç. Dr. Deniz UÇAR
  Doç. Dr. Mustafa ASLAN
  Dr. Öğr. Üyesi Hakki GÜLŞEN
  Arş. Gör. Betül GÖNCÜ
  Doktora Öğrencisi Celal ÇİFTÇİ
  Doktora Öğrencisi Dilan TOPRAK
  Yüksek Lisans Öğrencisi Amine YÜCEL
  Yüksek Lisans Öğrencisi Tuba NACAR
  Doç. Dr. Sevgi DEMİREL (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Adem YURTSEVER (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK (Erciyes Üniversitesi)
  Arş. Gör. Ozan BEKMEZCİ (Bitlis Eren Üniversitesi)
  Doktora Öğrencisi Tülay YILMAZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

  Enerji Verimliliği Araştırma Grubu

  Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR
  Prof. Dr. Hüsamettin BULUT
  Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA (YBÜ)
  Doç.Dr. İsmail HİLALİ
  Dr.Öğretim Üyesi Nurettin BEŞLİ
  Dr.Öğretim Üyesi Yusuf İŞIKER
  Dr.Öğretim Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
  Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ
  Öğretim Gör. Mehmet Akif İLKHAN
  Uzman Ahmet Ersin ALTIPARMAK

  Güneş Enerjisi Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR
  Prof. Dr. Hüsamettin BULUT
  Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA (YBÜ)
  Doç.Dr. İsmail HİLALİ
  Dr.Öğretim Üyesi Nurettin BEŞLİ
  Dr.Öğretim Üyesi Yusuf İŞIKER
  Dr.Öğretim Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
  Dr.Öğretim Üyesi Erdal YILDIRIM
  Dr.Öğretim Üyesi Tuba RASTGELDİ DOĞAN
  Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ
  Dr.Öğretim Üyesi Zeynel Abidin FIRATOĞLU
  Dr.Öğretim Üyesi Nesrin İLGIN BEYAZIT (MAÜ)
  Dr.Öğretim Üyesi Fatih ÜNAL (MAÜ)
  Öğretim Gör. Mehmet Akif İLKHAN

  Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu

  Doç. Dr. İsmail HİLALİ
  Prof. Dr. Hüsamettin BULUT
  Prof. Dr. M. Azmi AKTACİR
  Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ

  Jeotermal Enerji Araştırma Grubu

  Prof. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR (HRÜ)
  Prof. Dr. M. Azmi AKTACİR (HRÜ)
  Doç. Dr. Ayşe Dilek ATASOY (HRÜ)
  Dr. Fred Barış ERNST (HRÜ)
  Dr. Zafer SAK(HRÜ)
  Prof. Dr. Alper BABA (İYTE)
  Prof. Dr. Mustafa Muammer DEMİR (İYTE)
  Prof. Dr. Gülden GÖKÇEN (İYTE)
  Dr. Hatice ESEN (İYTE)
  Kimyager Celal ÇİFTÇİ (HRÜ)
  Müh. Perihan DERİN (HRÜ)

  Malzeme Araştırma Grubu

  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İŞIKER
  Arş. Gör. Gökhan DEMİRCAN
  Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ
  Arş. Gör. Yunus DEMİRTAŞ
  Arş. Gör. Harun ÇİFÇİ


Amaç

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Şemsiye Grubunun temel amacı YE-EV konularda yapılacak proje ve yayınların öncelikle ülkemizin ve Harran Üniversitesinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hedef ve fırsatlarına hizmet edecek bilgi ve yeniliklerin sanayiye, kamuya ve halka transfer edilmesi olarak ifade edilebilir.  Bu sayede; enerji üretimi, endüstri/imalat/benzeri ticari aktiviteler ile arazi kullanım pratiklerinden kaynaklanan çevre problemlerine de teknik ve ekonomik çözümler üretmesi sağlanabilir. Ayrıca şemsiye grubunu oluşturan çalışma gruplarının özel amaçları aşağıda sıralanmıştır.

 • Biyokütle araştırma grubunda amaç 3. ve 4. nesil ham maddelerden biyoenerji üretim teknolojilerinin ve ilgili biyolojik süreçlerin araştırılması,
 • Güneş enerjisi araştırma grubunda, fotovoltaik ve ısıl sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Enerji verimliliği grubunda bu konulardaki temel bilim ve mühendislik alanlarına katkı sağlanması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlanması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek ve
 • Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanması olarak sıralanmaktadır.

 


B Planları

 1. Üniversitede çeşitli organik atıklardan kullanılabilinir saflıkta (min %96) biyoetanol ya da biyometan üretilememesi durumunda hedeflenen saflığa ulaşabilmek için alternatif yolların denenmesi. Bu bağlamda etanol grubu için alkol kurutma yöntemlerinin uygulanması
 2. Yenilenebilir enerji konusunda bölgede danışmanlık yapılması ana hedefinin b planı olarak bu danışmanlığın yapılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması. Örneğin biyogaz ve biyoetanol konularında danışmanlık yapılamaması halinde bu eylem için gerekli çoklu (en az 50 reaktörlük) biyometan potansiyeli belirleme düzeneğinin imalatı
 3. Kamu binalarında verimlilik/performans analizleri ve enerji etüdleri gerçekleştirmek için gerekli eğitimlerin alınması ve makine teçhizatın temini
 4. GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinde lisansüstü program açılması için gerekli çalışmaların yapılmış olması


Yaygın Etki

Ülkemiz halen enerjide dışa bağımlılık oranı olarak %72’ler seviyesinde olup bu enerjinin çoğunun yenilenemeyen enerjiden sağlanmaktadır. Üretim planlamasının gerektirdiği yatırımlar için tedbir alınmaz ise bu dışa bağlılık oranının %80’lere yükselme eğilimi mevcuttur.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir enerji üretiminin sağlanabilmesinin en kolay yolu enerji verimliliğidir. Türkiye’nin toplam enerji üretiminde kömür %55,5 ile ilk sıradaki kaynak iken diğer kaynaklarını %14 ile  hidrolik, %11 ile biyokütle, %7,9 ile petrol  %5,1 ile diğer yenilenebilir kaynaklar, %4,5 ile jeotermal ısı gelmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir enerji üretiminin sağlanabilmesi için yenilenebilir enerji türevlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji aynı zamanda en temiz enerji formudur. Bu bağlamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışma grubunda yenilenebilir enerji formlarında daha verimli teknolojilerin üretimi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar ile de bölge halkının ve kurumların ihtiyaç duyduğu araştırmalar gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, üniversite kampüsünde düzenli biyoenerji üretimi (biyoetanol formunda), kalifiye eleman yetiştirilmesi (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) ve literatüre yeni yayınlar eklenmesi hedeflenen yaygın etkiler arasındadır.

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi
 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı
 • Şanlıurfa Valiliği
 • Kalkınma Ajansları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri,
 • Sanayi ve Ticaret Odası,
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri,


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Biyoetanol eldesinde etanol saflaştırma uzmanı
Enzim sentezi konularında araştırmaları olan araştırmacılar.
Enerji verimliliği ile ilgili çalışma yapacak kamu kurumları ve sanayiciler
Fotovoltaik konularında çalışmaları olan araştırmacılar
Termal güneş enerjisi konularında çalışmaları olan araştırmacılar


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

 • DURSUN NESRİN,GÜLŞEN HAKKİ (2018). Production and Areas of Use of Gas Biofuels and Optimization ofBioprocess Parameters Affecting the Production Efficiency. Batman University Journal of Life Sciences, 8(2/2), 60-67.
 • Biyohidrojen Üretim Yöntemleri ve Biyohidrojen Üretiminde Biyoreaktörlerin Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 66-72., Doi: 10.21597/jist.418445
 • Biyohidrojen Üretim Yöntemleri ve Biyohidrojen Üretiminde Biyoreaktörlerin Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 66-72., Doi: 10.21597/jist.418445
 • An overview of electron acceptors in microbial fuel cells. UCAR, Deniz; ZHANG, Yifeng; ANGELIDAKI, Irini.. Frontiers in microbiology, 2017, 8: 643.
 • Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir, “Optimization of PV system and technology in view of a load profile-case of public building in Turkey”, Thermal Science (2018).
 • İsmail Hilali,Refet Karadağ,Hüsamettin Bulut,Mehmet Azmi Aktacir ,A study on ideal distance between staggered metal hydride tanks in forced convection Yayın Yeri:Internatıonal Journal Of Hydrogen Energy , 2018
 • H. Bulut, Demirtaş Y., Beyazit N.İ.  “Investigation of the effect of different materials on thermal performance of earth - air heatexchanger (EAHX)-Farklı malzemelerin toprak–hava ısı değiştiricisinin (THID) ısıl performansına etkisinin incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,33, 4,1505-1516, (2018). http://dx.doi.org/10.17341/gazimmfd.416446
 • Hilali İ., Karadağ R., H. Bulut., Aktacir M.A. “A study on ideal distance between staggered metal hydride tanks in forced convection”, International Journal of Hydrogen Energy,43(38), 17970-17977, 2018.  https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.03.051
 • Karadağ, R., H. Bulut., Demirtaş, Y., Hilali İ. “Thermal Analysis of Earth-Air Heat Exchangers Under Heating Conditions For Constant Surface Temperature”, Heat Transfer Research,49(18), 1813-1823, 2018. https://doi.org/10.1615/HeatTransRes.2018016948
 • Demirtaş, Y., H. Bulut,  Demirtaş, S. “An investıgatıon of the use of earth air heat exchanger (eahx) systems in terms of energy efficiency”, International Journal of Advances on Automotive and Technology, 2(2),114-120, (2018).
 • Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir, “Investigation of azimuth and tilt angle effects on building integrated photovoltaic systems“, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (2018)
 • Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir, “Optimization of PV system and technology in view of a load profile-case of public building in Turkey”, Thermal Science (2018).
 • Çatı Geometrisin Bina Isıl Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Erdal Yıldırım,Zeynel Abbidin Fıratoğlu,Bülent Yeşilata Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 2017
 • Comparıson Of The Solar Insolatıon On The Roof Of Conıc Domed Harran House And The Flat Roof Erdal Yıldırım, Zeynel Abbidin Fıratoğlu, Bülent Yeşilata, Yayın Yeri:ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology , 2014
 • Lineer Elektriksel Yüke Bağlı PV Panellerin Optimizasyonu ve Bölgesel Uygulanabilirliğinin Araştırılması Fıratoğlu Zeynel Abbidin, Yayın Yeri:Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi , 2014


İletişim

Gap Yenev Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi 

 

AdresHarran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü GAPYENEV Binası, 63290 Haliliye/Şanlıurfa

Telefon(0414) 318 37 46