Özet Bilgi

Şanlıurfa İlinin Eğitim Yoluyla Kalkınması Şemsiye Araştırma Grubu”, eğitim-öğretimde niteliğin artırılmasını temel amaç edinerek, bu kapsamda öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi, akademisyen ve toplumun diğer fertlerinin çeşitli alanlarda niteliklerini artırmaya ve öğrenme-öğretme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.


Başarı Ölçütleri

Eğitim Yoluyla Kalkınma (Şanlıurfa ili) Şemsiye Grubu, gerçekleştireceği projelerde aşağıdaki hedef kitleye ulaşmayı hedeflemektedir:

 

Hedef Kitle

Ulaşılması Hedeflenen Oran (Minimum)

MEB öğrencileri

%5

HRÜ öğrencileri

%10

Öğretmen Adayı (HRÜ)

%100

Öğretmen

%5

Eğitim Yöneticisi

%5

Akademik Personel (HRÜ)

%40

Gerçekleştirilecek olan projelerde Uluslararası ve ulusal düzeyde makale ve tebliğlerin yayınlanması ve kalite yönetimi bağlamında proje sonuç raporlarının hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulması planlanmaktadır.


Yürütücüler

Dr. Öğr Üyesi Mesut YILDIRIM


Anahtar Kelimeler

Öğrenci, Öğretmen, Yönetici, Akademisyen, Yetişkinler, Müfredat, Modeller