Özet Bilgi

İnsan sağlığına yönelik olarak hastalık etkenlerinin protein ve gen düzeyinde belirlenmesi, tanı amaçlı antijen ve antikorların üretilmesi, hastalıkların tedavisine yönelik olarak rekombinant antikor ve peptit yapıların geliştirilmesi, kanserin erken teşhisi ve tedavi amaçlı ajanların tespitine yönelik çalışmalar grubun temel etkinliklerini oluşturmaktadır. Tanı teknolojileri kapsamında tanı amaçlı kullanılmak üzere çeşitli antijenlere (insan, hayvan ve bitki patojenleri) karşı yüksek etkinlik ve özgünlüğe sahip Poliklonal ve Monoklonal antikorların üretilmesi hedeflenmektedir. Projeler kapsamında üretilen antikorlarla ELISA yöntemine dayalı prototip immün tanı kitlerinin geliştirilmesi çalışmaları şemsiye grubun etkinliklerindendir. Akrep venomunun koruma ve tedavi amaçlı teröpatik etkinliklerinin belirlenmesi ve venomun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek endüstri pazarında yer alması birimin gelecekte hedeflenen faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Şemsiye grubun faaliyetleri aşağıdaki laboratuvarlarda sürdürülmektedir; 1. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 2. Fizyoloji ELİSA Laboratuvarı 3. Ekolojik Bilimler Araştırma Laboratuvarı 4. Harran Üniversitesi Akrep Venom Merkezi 5. Kanser Araştırma Laboratuvarı 6. Metabolizma Laboratuvarı 7. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Araştırma Laboratuvarı 8. Kimya Araştırma Araştırma Laboratuarları 9. HÜBTAM


Başarı Ölçütleri

Rekombinant antikor ve antijen yapılarının geliştirilmesi,

Tanı teknolojilerinin (ELİSA, strip testler, immunokromatografik testler) geliştirilmesi,

Kanserde erken teşhise yönelik biyobelirteçlerin tespit edilmesi,

Anti-mikrobiyal etkinliği olan bitkisel/ biyolojik materyallerin tespit edilmesi,

Anti-kanser ajanların geliştirilmesi,

Anti-kanser etkinliği olan fitoterapik ilaçların geliştirilmesi,

Akrepten radyoaktif bariyerli ürünlerin geliştirilmesi

Venom Merkezinin ilgili kuruluşlarca akreditasyonu

GAP Bölgesi akrep haritasının çıkarılması

Akrep üretimi ve venom sağımı teknolojilerinin geliştirilmesi,

Akrep venomunun anti-tümör etkinliğinin belirlenmesi,

Akrep venomunun şark çıbanı tedavisinde etkinliğinin belirlenmesi,

Akrep venomundan elde edilen peptidlerin teröpatik etkinliklerinin belirlenmesi.

Yeni venom ve sentetik maddelerin sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde malzeme olarak hazırlanması ve katma değer ürün olarak hazırlanması.

 


Yürütücüler

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER


Anahtar Kelimeler

Biyoteknoloji, Aşı Geliştirme, Kit Geliştirme, Akrep, Venom, Terapötik