Özet Bilgi

GAP alanında bölge ihtiyacını giderecek Ruminant hayvan besleme, kanatlı hayvan besleme, yem teknolojileri, hayvan ıslahı, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan yetiştirme, kanatlı hayvan yetiştirme, su ürünleri, hayvansal biyoteknoloji ve genetik ve biyometri, alanlarını kullanarak bölgede hayvansal üretim ile ilgili sorunları çözmek ve çözüm önerileri ile üretimi arttırma yoluyla gayri safi milli hasılaya katkıda bulunmak.


Başarı Ölçütleri

  • Yeni ve ideal olan metotlarla, araştırmaların planlama, kontrol, analiz ve raporlaştırılmasını en doğru şekilde gerçekleştirmek.
  • Verimli ve ekonomik bir hayvansal üretim için uygun yetiştirme ve çiftleştirme yöntemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Bölgede alabalık üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Bölgede alabalık işleme tesislerinin yaygınlaşmasına öncülük etmek.
  • Bölgede ihtiyaç duyulan balık yemi üretimi açığını kapatmak.
  • Bölgede, alternatif balık türlerinin yetiştiriciliğine katkıda bulunmak.


Yürütücüler

Doç. Dr. Sabri YURTSEVEN


Anahtar Kelimeler

Ruminant besleme, kanatlı, yem teknolojileri, hayvan ıslahı, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, su ürünleri, biyometri