Özet Bilgi

Veteriner Fakültesi bünyesinde oluşturulan araştırma grubunun temel amacı; bölgemizde yaygın olarak yetiştirilen hayvanların morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonları; yetiştiricilik, bakım-besleme ve ıslahları ile hastalık tanı, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri hususunda araştırmalar yapmaktır.


Başarı Ölçütleri

Verim özellikleri ve hastalıklar ile ilgili biyoteknolojik yöntemlerin belirlenerek uygulanması

Hastalıkların tanı, teşhiş, tedavisi ile hastalıklardan korunma hususunda yeni yöntemlerin geliştirilmesi 

Beslemede kullanılan kaba ve konsantre yem kaynakları ile yem katkı maddelerinin geliştirilmesi

Verim özellikleri ile ilişkili fizyolojik, biyokimyasal ve genetik parametrelerin belirlenerek yeni seleksiyon kriterlerinin oluşturulması

Hayvansal ürünlerinde kalite parametrelerinin artırılması ve standardizasyonun sağlanması sonucu coğrafi işaretli ürün geliştirme imkanlarının ortaya çıkarılması

 

 

 

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Faruk BOZKAYA


Anahtar Kelimeler

Yetiştiricilik, Islah, Hastalık, Teşhis, Tedavi, Gıda Hijyeni, Gıda Teknolojisi, Biyoteknoloji


İletişim

Prof. Dr. Faruk BOZKAYA

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Genetik Anabilim Dalı

Eyyübiye Yerleşkesi