Özet Bilgi

Kafatası, yüz ve ağız boşluğunun tamamını içine alan bölge maksillofasiyal bölge olarak adlandırılmaktadır. İnsan vücudunda Maksillofasiyal bölge insan sağlığı için çok önemlidir. Maksillofasiyal bölge diş hekimliğinin temel ilgi alanıdır. Estetik, fonksiyon ve fonasyon üzerine de etkileri bulunan yüz, ağıziçi, diş, dişi destekleyen dokular ve boynu ilgilendiren hastalıklar, travmalar ve deformitelerinin tedavisi insan sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Diş hekimliği maksillofasiyal bölgeyi ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve defektlerin; yumuşak ve sert doku onarımlarını estetik, fonksiyonel ve fonasyon bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.


Başarı Ölçütleri

1. Maksillofasiyal bölgede meydana gelen deformitelerin en güncel tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilmesi.

2. Maksillofasiyal bölge deformiteleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirmek.

3. Maksillofasiyal bölge deformiteleri bulunan hastaların tedavilerini Şanlıurfa da gerçekleştirilerek il dışına sevkinin önüne geçmek ve bu sayede zaman, emek ve maliyetleri azaltılmasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

4. Maksillofasiyal bölgede meydana gelen dental travmada çeşitli splint tekniklerini karşılaştırmak ve en etkili yöntemi belirlemek.

5. Maksillofasiyal bölgede meydana gelen dental travmanın Maksillofasiyal kemik gelişimi üzerinde etkisini belirlemek.

6. Maksillofasiyal bölgede meydana gelen dental travmanın sagital ve dikey yön gelişimleri üzerinde etkisini belirlemek

7.Dental İmplantların osteointegrasyonları üzerinde araştırmalar yaparak dental implantların etkinliklerinin artırılması ve yeni yüzey yapıları geliştirilerek hem ekonomik hem de akademik olarak katkı sağlamak.

8.Yerli ve yabancı menşeili dental implantların morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması.

9. Yerli ve yabancı menşeili dental implantların biyokimyasal ajanlar (kapsaisin, elajik asit vb.) kullanılarak bunların dental osteointegrasyon üzerine etkilerinin belirlenmesi.

10.Sistemik hastalıkların dental implantların osteointegrasyonlarının etkileme derecelerinin belirlenmesi.

11.Biyokimyasal ajanların dental implantların osteointegrasyonuna etkilerinin histolojik olarak değerlendirilmesi.

 Ve bunun yanı sıra;

a. SCI-SCIE yayın yapmak.

b. Elde edilen veriler ile bilimsel alanda ulusal ve uluslararası öncülük etmek.

c. Proje grubunu genişletip gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından araştırmacı ve akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütmek

 


Yürütücüler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL


Anahtar Kelimeler

Maksillofasiyal bölge, Dental Travma, Dental implant


Grup Tanımı

Maksillofasiyal bölge diş hekimliğinin temel çalışma alanı olup bu bölgede insanların hayatlarını tehlikeye sokan ve yaşam kalitelerini düşüren çok sayıda rahatsızlık mevcuttur. Günümüz toplumlarında sosyal hayata entegre olmanın ön plana daha çok çıkması nedeniyle estetiksel, fonasyonel ve fonksiyonel bozukluklar insanların yaşam kalitelerini ve psikolojik durumlarını etkilemektedir. Maksillofasiyal bölge ile ilgili araştırmalar yapılarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilerek hasta konforu en üst seviyeye çıkartılacaktır. Maksillofasiyal bölgede meydana gelen dental travma en fazla 10-20 yaş arasında (büyüme ve gelişim döneminde) görülmektedir. Bu nedenle dental travma hem tüm diş hekimliğini hem de çocuk diş hekimliğini ilgilendiren ve özel yaklaşım gerektiren komplike bir durumdur. Dolayısıyla dental travma vakaları multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Ancak dental travma tedavisinde travmaya uğrayan dişlere odaklanmaktadır. Grubumuzdaki araştırmacılar ile sadece travmaya uğramış dişin tedavisine odaklanmayıp aynı zamanda maksillofasiyal bölgedeki kemik yumuşak doku üzerindeki etkisi de sefalometrik analizler ile incelenecektir. Söz konusu sefalometrik analizler ile daha önce Ektodermal Displazi’li hastalarda yaptığımız çalışma bulunmaktadır. Maksillofasiyal bölge tedavileri için önem arz eden dental implantlar gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Dental implant başarısının artırılması hem hastalar hem de ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Kullanılan implantlar değerlendirilecek ve toplumun ve diş hekimlerinin doğru implant seçimi yaparak başarı oranının artırılması sağlanacaktır. Yerli İmplantlar üstünde de çalışmalar yapılarak başarı oranları karşılaştırılarak hastaların teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede ithalat azalacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca biyomateryaller kullanılarak implantlara destekleyici tedaviler uygulanacak ve osteointegrasyon oranı artırılacaktır.

 


Amaç

1.Maksillofasiyal bölge deformite tedavilerinde yeni yöntemler geliştirmek.

2.Maksillofasiyal bölge deformite tedavilerinde dental travma sonrası maksillofasiyal kemik gelişiminde herhangi bir problemin olup olmadığı elde edilen radyografiler üzerinde yapılacak sefalometrik analizler ile tespit etmek.

 3.Maksillofasiyal bölge deformite tedavilerinde İmplantların osteointegrasyonunda biyokimyasal  materyallerin etkilerini değerlendirmek.

4. Maksillofasiyal bölge deformite tedavilerinde sistemik hastalıkların dental implant sağlığını nasıl etkilediğini belirlemek.

5. Maksillofasiyal bölge deformite tedavilerinde yerli ve yabancı menşeili implantların osteointegrasyonunu karşılaştırmak.

 


B Planları

1.Dental implant uygulanamayacak kadar yetersiz bölgelerde kemiğin kalitesini ve kantitesini arttırmak.

2.Mental retarde hastalarının dental implant uygulamalarında genel anestezi uygulamak.

3.Yumuşak doku yetersizliği bulunan dental implant hastalarında yumuşak doku augmentasyon yöntemlerini kullanmak.

4.Maksiller sinüse deplase olan implantların çıkarılması için endoskop kullanmak.  

5. Farklı sistemik rahatsızlığı bulunan hastalarda dental travma sonrası kemik gelişimini takip etmek.

6. Dental travma sonrası meydana gelen çapraşıklıkların tedavisi ortodonti bölümünden yardım almak.

7. Dental travma hastalarında yumuşak doku hasarlarını tedavi etmek için plastik ve rekonstrüktif cerrahi ekibiyle çalışmak.

Ve bunun yanısıra;

a) Belirlenen özellikleri çerçevesinde implant dizayn ve özelliklerinin geliştirilmesi

b) Eksik olan laboratuvar ve altyapının hizmet veren yurt içi ve yurtdışı firma, üniversite ve kuruluşlardan ücret karşılığı temin edilmesi

c)Gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışı üniversitelerden benzer çalışmalarda bulunan ve altyapısı güçlü olan gruplarla ortak projede bulunmak.

 


Yaygın Etki

Maksillofasiyal bölgede ortaya çıkan rahatsızlıklar insan hayatında doğumundan ölümüne kadar olan süre zarfında çeşitli dönemlerde ve çeşitli derecelerde ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıkların çoğu erken teşhis ile ilerlemeden veya ortaya çıkmadan ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma grubumuzda bu rahatsızlıkları erken dönemde tespit ve tedavi ederek hastalar için daha sonraki dönemde daha komplike ve pahalı olan tedavi yöntemlerinin önüne geçerek maliyet, emek ve zaman tasarrufu yaparak hem hasta konforunu artırılacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

 


Araştırma Ekibi

Harran Üniversitesi Personelleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL, Doç.Dr. M. Sinan DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah POLAT, Dr. Öğr. Üyesi D. Deniz ÜNER, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal GÖRÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Saim YANIK, Dr. Öğr. Üyesi M. Nezir KARACA, Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim DURMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Y. Ziya YÜNCÜ, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde POLAT, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARAS. Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan EDEBAL.

Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

Dr. Öğr. Üyesi Osman Ataş (Fırat Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi Pedodonti AD), Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Tanik(Adıyaman Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD)


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Maksillofasiyal bölgede uzmanlaşmış ve alanında daha önceden kaliteli çalışmalar yapan araştırmacılar


Çalışma Takvimi

Yakında


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

1.Evaluation of Effects of Topical Melatonin Application on Osseointegration of Dental Implant An Experimental Study. SERKAN DÜNDAR,FERHAN YAMAN,arif saybak,muhammed fatih ozupek,vesile elif toy,MEHMET GÜL,İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN , Yayın Yeri:Journal of Oral Implantology , 2016(SCIE)( IF=1.184)

2.Systemic melatonin application increases bone formation in mandibular distraction osteogenesis. İZZET ACIKAN,MEHMET GÜL,GÖKHAN ARTAŞ,FERHAN YAMAN,GÜLNİHAL DENİZ,ÖZGÜR BULMUŞ,MUSTAFA KÖM,MUSTAFA KIRTAY,SERKAN DÜNDAR , Yayın Yeri:Brazilian Oral Research , 2018(SCIE)(IF=1,223)

3. A comparison of different bone graftmaterials in peri-implant guidedbone regeneration.GÖKHAN ARTAŞ,MEHMET GÜL,İZZET ACIKAN,MUSTAFA KIRTAY,ALİHAN BOZOĞLAN,GÜLNİHAL DENİZ,FERHAN YAMAN,ŞİMŞEK SERCAN,SERKAN DÜNDAR , Yayın Yeri:Brazilian Oral Research , 2018(SCIE)(IF=1,223)

4. Investigation of the effect of combined use of alloplastic-based tricalcium phosphate bone graft and antihemorrhagic plant extract (ABS) on bone regeneration in surgically induced bone defects in nondiabetic rats: an experimental animal study.ABDULSAMET TANIK,ARZUM GÜLER DOĞRU,VEYSİ AKPOLAT,FİLİZ ACUN KAYA,EBRU SARIBAŞ,MEHMET GÜL,SEVGİ İRTEGÜN KANDEMİR,ENGİN DEVECİ , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2018 (SCIE)( IF=0.698).

5. Dietary arginine silicate inositol complex increased bone healing histologic and histomorphometric study.FERHAN YAMAN,İZZET ACIKAN,SERKAN DÜNDAR,sercan şimsek,MEHMET GÜL,İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN,james komorowski,kazım şahin , Yayın Yeri:Drug Design, Development and Therapy , 2016. (SCIE)(IF=3,208)

 

 


İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL

Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 

Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, Şanlıurfa.

E-posta : mehmet.gul@harran.edu.tr