Özet Bilgi

Göbeklitepe'yi de içerisinde barındıran ve bereketli hilal olarak gösterilen yukarı Mezopotamya, insanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Arkeologlar bölgede daha önce çalışmalar yapmış ve Nevali Çori ve Gürcü Tepe gibi yerlerde antik çağa ait bir düzine materyale ulaşmışlardır. Fakat antik çağa ait asıl belirleyici olan kazı çalışmaları Göbeklitepe mevkiinde yapılmıştır. Yapılan kazılarda insanlık ve uygarlık tarihinin doğru varsayılan tüm kuramlarını değiştirecek veriler bulunmuştur. Elde edilen veriler insanoğlunun sahip olduğu; bilgi ve inanç geleneğinin yeniden yazılmasını gerektirecek niteliktedir. Bu çalışmada amacımız; Harran Üniversitesi olarak, Göbeklitepe’de yapılan kazılara dahil olup, site alanından çıkarılacak olan kalıntılara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşmak ve Göbeklitepe’yi bilimin tüm disiplinleri açısından inceleyerek, orada yaşayan toplumu ve yaşam tarzını tüm yönleriyle aydınlatabilmek olacaktır.


Başarı Ölçütleri

Göbeklitepe kazılarından elde edilen kalıntılar, bilimin tüm disiplinleri açısından incelenerek; Göbeklitepe'de yaşayan toplumun etnik, sosyolojik ve biyolojik yapısı ve günlük yaşam biçimleri (dini inançları, beslenme tarzları ve doğayla olan ilişkileri) ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır.


Yürütücüler

Prof. Dr. Necmi Karul,Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM


Anahtar Kelimeler

Arkeometri, Zooarkeoloji, Sosyoarkeoloji, Bioarkeoloji, Paleopatoloji, Arkeobotanik, Arkeojeofizik, Sualtıarkeolojisi, Arkeogenetik, Osteoloji, Etnoarkeoloji, Arkeomimari, Prehistorikarkeoloji, Tarihselarkeoloji, Etnoarkeoloji, Dinselarkeoloji


Çalışma Hedefleri

Çalışmalarda bulunan kalıntıların multi disipliner olarak incelenmesi, bize Çalışma Hedefleri’nde sıralanmış önemli bulguları verecektir:

•Geçmiş dönemlerde, araştırılan bölgede yaşamış ve belki bugün nesli tükenmiş faunayı tanıtmak,

•İnsan toplumlarının et ihtiyacı için geliştirdikleri av stratejilerini göstermek,

•Yabani  hayvanlar   yalnızca  belli  bir  ekolojik  niş  içinde  var  olabilecekleri  için- incelenen dönemlerin iklimi ve doğal çevresini yansıtmak,

•İnsan toplumlarının arkeolojik dönemlere göre doğaya olan bağlılık derecesini özetlemek,

•Hayvanların evcilleştirme sürecini anlamamıza destek verecek bilgiler sağlamak. Böylece, antik dönemde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı, beslenmeleri gibi süreçler, osteolojik analizler, histolojik analizler ve DNA analizleri ile aydınlatılabilecektir.

 


Grup Tanımı

Bu grupta başta Fen Edebiyat Fakültesi ve Arkeoloji bölümü olmak üzere, Veteriner Hekimliği, Tıp Fakütesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nden ilgili bölümler, işbirliği içerisinde çalışacak ve beraber projeler üreteceklerdir. Bir arkeolojik bulgu, tüm yönleri ile ele alınacaktır. Günümüzde var olan geleneksel aletlerin yapımı, kullanımı ya da mimari geleneklerin anlaşılması, evlerin nasıl yapıldığından, nasıl terk edildiğine kadar çok çeşitli araştırma konuları vardır. Çanak çömlek yapımının çeşitli aşamaları, kullanımı, taş alet yapımı, mimari malzemenin edinimi, kullanımı, farklı mimari öğelerin nasıl işlendikleri, insanların nasıl örgütlendikleri, günlük etkinlikleri, birbirleriyle olan ilişkileri, bir toplumdaki hiyerarşik yapı ya da cinsiyet ayrımı, genetik ve anatomik yapıları, beslenme şekilleri, geçirdikleri hastalıklar ve bu hastalıklara karşı geliştirdikleri dirençler gibi tüm konuları anlamak için iş birliği içerisinde çalışma yapabilecek bir gruptur. Grupta 4 Üst çalışma grubuna ait olmak üzere, toplam 15 alt çalışma grubu bulunmaktadır.

 


B Planları

Bu çalışmanın sadece Göbeklitepe’ye mahsus kalmayıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan veya bulunacak olan diğer ören yerlerinin, özellikle Karahantepe'nin de kapsama alınması B planını oluşturmaktadır.

 


Araştırma Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Akın Yiğin,Dr. Ar. Gör İsmail Demircioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal Poyraz,Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Dörtbudak,Ar. Gör. Mehmet Emin Aydemir,Dr. Öğr. Üyesi Muharrem oral,Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Güzel,Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Yetmen,Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak,Ar. Gör. Orhan Ayaz,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yenigün,Dr. Öğr. Üyesi Nizar Polat,Fred Barış,Prof. Dr. Şevket Ökten,Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kirmit,Doç. Dr Abdurrahim Dusak,Dr Öğr. Üyesi Hikmet Dinç,Prof. Dr. Tahir Polat,Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ,Arş. Gör. Arda Burak EKMEN,Arş. Gör. Egemen KAYA,Dr. Öğr. Üyesi Fethi GÜLLÜ,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUKAVAK,Prof. Dr. Murat Algın,Prof. Dr. Hasan AKAN,Prof. Dr. Fatih SATIL,Prof. Dr. Uğur ÇAKILCIĞLU,Prof. Dr. Talip ÇETER,Doç.Dr. Arif PARMAKSIZ,Dr. Öğr. Üyesi Narin SADIKOĞLU,Biyolog Mehmet Maruf BALOS,Bilim uzmanı Cahit ÇEÇEN,Biyolog Yekta Fidan BAĞATUR


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,Şanlıurfa Kültür ve Turizm il Müdürlüğü,Şanlıurfa Müzesi,Alman Arkeoloji Enstitüsü,Karacadağ Kalıkınma Ajansı,GAP İdaresi,Pamukkale Üniversitesi,Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi

 


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Arkeobotanik ve Prehistorikarkeoloji

 


Çalışma Takvimi

Coming Soon


Proje Bütçesi

Coming Soon

 


İletişim

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı 

İrtibat Personel : Dr. Öğr. Üy. Kasım Takım 

E- posta : kasimtakim@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 39 05 / 0505 358 43 55