İleri Malzemeler Teknolojisi

Özet Bilgi

Bu grupta Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde kullanılabilir malzemeler ve ileride kullanılması düşünülen malzemeler konusunda güncel teknolojilerin takibi yapılmakta ve her geçen gün daha iyi özelliklere sahip malzemelere duyulan ihtiyaca göre gerek sanayi gerek üniversite bazlı çalışmalar yapılmaktadır.


Başarı Ölçütleri

1. Optik amaçlı camlar geliştirmek

2. Radyasyon absorblayan camlar ürünleri geliştirmek

3. Güneş hücresi amaçlı fotovoltaik camlar geliştirmek

4. Bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin ekran camları geliştirmek

5. Katı oksit yakıt hücresi geliştirmek

6. İleri teknolojik seramik malzemeleri geliştirmek

7. Savunma sanayisine yönelik yeni zırh malzemeleri tasarlamak

8. Yüzey özellikleri geliştirilmiş yeni malzemeler tasarlamak ve üretmek

9. Yeni kompozit malzemeler tasarlamak ve üretmek


Yürütücüler

Doç. Dr. Bülent AKTAŞ


Anahtar Kelimeler

Güneş Pilleri, Biyomalzemeler, Panel Sistemleri, Cam ve Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler


Özet Bilgi

Bu grupta Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde kullanılabilir malzemeler ve ileride kullanılması düşünülen malzemeler konusunda güncel teknolojilerin takibi yapılmakta ve her geçen gün daha iyi özelliklere sahip malzemelere duyulan ihtiyaca göre gerek sanayi gerek üniversite bazlı çalışmalar yapılmaktadır.


Başarı Ölçütleri

1. Optik amaçlı camlar geliştirmek

2. Radyasyon absorblayan camlar ürünleri geliştirmek

3. Güneş hücresi amaçlı fotovoltaik camlar geliştirmek

4. Bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin ekran camları geliştirmek

5. Katı oksit yakıt hücresi geliştirmek

6. İleri teknolojik seramik malzemeleri geliştirmek

7. Savunma sanayisine yönelik yeni zırh malzemeleri tasarlamak

8. Yüzey özellikleri geliştirilmiş yeni malzemeler tasarlamak ve üretmek

9. Yeni kompozit malzemeler tasarlamak ve üretmek

10. Yılda en az 1 adet TÜBİTAK proje başvurusu yapmak

11. Yılda en az 2 adet SCI dergilerde yayın yapmak

12. Sanayicilerle iş birliği içerisinde ortak projeler yapmak

13. Yılda en az 1 adet Patent veya faydalı model için başvuru yapma


Yürütücüler

Prof.Dr.M.AzmiAktacir,eposta:aktacir@harran.edu.tr,

Doç.Dr.BülentAKTAŞ,eposta:baktas@harran.edu.tr

Doç.Dr.MustafaÖZEN,eposta:mustafaozen@harran.edu.tr

Prof.Dr.MuratKISA,eposta:mkisa@harran.edu.tr

Doç.Dr.ŞerifeYALÇIN,eposta:serifeyalcin@harran.edu.tr

 


Anahtar Kelimeler

Güneş Pilleri, Biyomalzemeler, Panel Sistemleri, Cam ve Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler


Grup Tanımı

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermektedir. Bu grupda enerji ve savunma sanayisine yönelik olarak cam ve seramik malzemeler, biyomalzemeler ve kompozit malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.


Araştırma Ekibi

Harran Üniversitesi Personelleri

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İşıker

Arş. Gör. Gökhan Demircan

Arş. Gör. Abuzer Açıkgöz

Arş. Gör. Yunus Demirtaş

Arş. Gör. Harun Çifçi

Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

 • Prof. Dr. Demet YILMAZ, Atatürk Üniversitesi
 • Doç. Dr. Atilla EVCİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi


Amaç

Bu grubun amacı , yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusundaki malzemer ile yapılan güncel çalışmaları takip edip bu konularda malzeme bilimini daha da ileri götürerek üniversitemiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalarda bulunmaktır.

 

Spesifik amaçlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

1. Fotovoltaik amaçlı güneş hücrelerinin üretilmesi

2. Aşındırma ve kaplama aşamaları için malzeme uyumluluğunun sağlanması veya optimizasyon reçetelerinin geliştirilmesi

3. Hastanelerde x-ray ve tomografi cihazlarının bulunduğu odalarının camlı bölmesinde kullanılan cam malzemelerin üretilmesi

4. Optik amaçlı camların üretilmesi

5. Zırh amaçlı kompozit yelekler ve plakaların üretimi

6. Yakıt pillerinin üretilmesi

7. Çeşitli biyomalzemelerin üretimi


B Planları

1. Sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli yeni malzemeler geliştirmek

2. Farklı malzeme üretim teknikleri ile yeni malzemeler üretmek.

3. 3 D yazıcı ile biyomalzemeler üretmek

4. Farklı kaplama teknikleri kullanarak güneş hücrelerinin verimliliğini arttırmak

5. Eksik olan laboratuvar ve altyapısın hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı firma, üniversite ve kuruluşlardan ücret karşılığı temin edilmesi

6. Gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışı üniversitelerden benzer çalışmalarda bulunan ve altyapısı güçlü olan gruplarla ortak proje arayışında bulunmak


Yaygın Etki

Bilindiği üzere malzeme bilimi birçok alanda çeşitli amaçlarda kullanılmaktadır. Bu çalışma grubunun hedeflediği yaygın etkilerden biri ileri teknolojiye sahip malzemer üretmek ve ülkemizi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmaktır. Aynı zamanda çalışmalardan çeşitli yayınlar oluşturarak akademik literatüre olumlu katkılarda bulunmak bu grubun hedeflediği diğer bir yaygın etkilerden biridir.


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Atatürk Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, KOSGEB, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Malzeme araştırma grubu için araştırmacı davetine konu ile ilgili herhangi bir projede aktif rol alan araştırmacılar için açık pozisyonlar mevcuttur.


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

Projeler ve Çalışmalar

 

1. Zirkonyum oksit esaslı seramiklerde tane büyümesine bazı metal oksitlerinin ilavesinin etkisi, Gazi Üniversitesi, BAP, ARAŞTIRMACI, 2001-2003 (Tamamlandı).

2. Aşınma deney cihazı tasarımı-imalatı ve seramik esaslı kompozitlerin aşınma özelliklerinin incelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:12031, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2012-2014 (Tamamlandı).

3. Dönel Eğilmeli Bir Yorulma Test Cihazi İmalati Ve Aa6061 Alüminyum Alaşiminin Yaşlandirma Isil İşleminin Yorulma Dayanimina Etkisi, Harran Üniversitesi, P.No:14102, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2014-2017 (Tamamlandı).

4. Co3O4 Katkili Zirkonya (8YSZ) Seramiklerin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:14150, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2014-2015 (Tamamlandı).

5. Doğal Yiyecek Atıklarının Geri Dönüşümünden Elde Edilen Minerallerin Cam Üretiminde Kullanılması ve Radyasyon Absorblama Özelliklerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:14170, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2014-2016 (Tamamlandı).

6. Plazma Borlama Yöntemi ile Kaplanmış Hardox Çeliklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:15110, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2015-2018 (Tamamlandı).

7. Er2O3 ve CeO2 Katkılı Borosilikat Camların Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:15186, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2015-2017 (Tamamlandı).

8. Krom Oksit (Cr2O3) Katkılı Borosilikat Camların Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Harran Üniversitesi, P.No:17044, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2017-2018 (Tamamlandı).

9. Obsidyen ve Urfa Taşına nadir toprak metal oksit katkıların mekanik özelliklere ve Radyasyon zırhlama özelliklerine etkisinin araştırılması, Harran Üniversitesi, P.No:14085, BAP, ARAŞTIRMACI, 2014-2016 (Tamamlandı).

10. Al2O3 Nanopartikül Katkılı Aramid Elyaf Takviyeli Epoksi Kompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Mikroyapılarının İncelenmesi, P.No:18002, BAP, ARAŞTIRMACI, 2017 (Devam Ediyor).

11. Wollastonit (CaSiO3) Katkılı Zirkonya Diş İmplantların Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,P.No:18024, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2018 (Devam Ediyor).

12. Değişik metal oksit katkılı zirkonya seramiklerin aşınma davranışlarının incelenmesi, P.No:17230, BAP, YÜRÜTÜCÜ, 2017-2019 (Tamamlandı). 

Patentler

 

 1. 2018/08123 başvuru nolu “RADYASYON KALKANI ER2O3 KATKILI DOĞAL CAM-SERAMİK MALZEME” başlıklı patent: Buluş, Obsidyen içerisine Erbiyum oksit (Er2O3) ilavesi ile elde edilen cam-seramik malzeme üretimi ve bu malzemelerin radyasyon zırhlama özellikleri ile ilgili yapılmış deneysel araştırmalar ile ilgili olmasıdır.
 2. 2018/08224 başvuru nolu “CeO2 KATKILI DOĞAL CAM-SERAMİK RADYASYON KALKANI” başlıklı patent: Buluş, radyasyon zırhlama malzemesi olarak, araştırma merkezlerinde, sanayide, radyasyona maruz kalınan çeşitli ortamlarda, bilgisayar, TV, cep telefonu gibi cihazların ekranlarında, binaların iç ve dış yüzey kaplamalarında yapı malzemesi (fayans, karo gibi döşeme malzemesi) olarak ve özellikle de hastane gibi sağlık sektöründe radyasyon yayan cihazların bulunduğu bölümlerde kullanılabilecektir.
 3. 2018/09707 başvuru nolu “RADYASYON KALKANI CeO2 KATKILI BOROSİLİKAT CAM” başlıklı patent: Bu buluş, cam temelli radyasyon zırhlama malzemesi olarak bilgisayar, TV, cep telefonu gibi cihazların ekranlarında, deniz, kara ve hava araçlarının çeşitli cam parçalarında, araştırma merkezlerinde, sanayide, radyasyona maruz kalınan çeşitli ortamlarda ve özellikle hastane gibi sağlık sektöründe radyasyon yayan cihazların bulunduğu bölümlerde kullanılmaktadır. Radyasyon kalkanı Seryum oksit (CeO2) katkılı borosilikat cam olup, seryum oksitin borosilikat cam içerisine farklı oranlarda katkılanması ile elde edilmiştir ve bu camlar radyasyon zırhı olarak çeşitli uygulama alanları için kullanım amacı taşımaktadır.
 4. 2018/09709 başvuru nolu “RADYASYON KALKANI Er2O3 KATKILI BOROSİLİKAT CAM” başlıklı patent: Buluş, cam temelli radyasyon zırhlama malzemesidir. Bu cam malzeme bilgisayar, TV, cep telefonu gibi elektronik cihazların ekranlarında, deniz, kara, hava ulaşım ve uzay araçlarının çeşitli aksamlarında, nükleer santraller ve araştırma merkezlerinde, sanayide, radyasyona maruz kalınan çeşitli ortamlarda ve hastane gibi sağlık sektöründe radyasyon yayan cihazların bulunduğu bölümlerde kullanılacaktır. Bunun yanı sıra, binalarda pencere camı veya dış cephe kaplaması olarak; radyasyon yayan bilgisayar, cep telefonu, TV gibi cihazların ekranlarında da kullanılabilen radyasyon kalkanı Er2O3 katkılı borosilikat cam ile ilgilidir.
 5. 2019/12561 başvuru nolu “SERYUM OKSİT İÇEREN BOROSİLİKAT FOTOLUMİNESANS CAM” başlıklı patent: Bu buluş, floresan lambalarda, LED?ler vb. ürünlerde kullanılabilen seryum oksit içeren borosilikat fotoluminesans cam ile ilgili olup, özelliği; CeO2 (seryum oksit) ilave edilmiş borosilikat içeren fotoluminesans cam olmasıdır.
 6. 2019/12577 başvuru nolu “ERBİYUM OKSİT İÇEREN BOROSİLİKAT FOTOLUMİNESANS CAM” başlıklı patent: Bu buluş, floresan lambalarda, LED’ler vb. ürünlerde kullanılabilen erbiyum oksit içeren borosilikat fotoluminesans cam ile ilgili olup, özelliği; Er2O3 (erbiyum oksit) dahil edilmiş borosilikat içeren fotoluminesans cam olmasıdır.

 

Seçilmiş Yayınlar (Sadece SCI/SCIE yayinlari)

 

 1. Aktaş, B., & Tekeli, S. (2019). Ionic conductivity of MgAl 2O4-doped 8YSZ ceramics. Arabian Journal of Geosciences12(15), 478.
 2. Degirmenci, D., Kisa, M., Ozen, M., & Demircan, G. (2018). Environmental effects on tribological behaviour of composite materials. International Advanced Researches and Engineering Journal2(3), 234-239.
 3. Kaya, A. I., Kisa, M., & Ozen, M. (2018). Influence of Natural Weathering Conditions on the Natural Frequency Change of Woven Carbonfibre Reinforced Composites. Advanced Composites Letters27(2), 096369351802700201.
 4. Yalcin, S., Aktas, B., & Yilmaz, D. (2019). Radiation shielding properties of Cerium oxide and Erbium oxide doped obsidian glass. Radiation Physics and Chemistry160, 83-88.
 5. Kaya, A. I., Kisa, M., & Ozen, M. (2018). Influence of Natural Weathering Conditions on the Natural Frequency Change of Woven Carbonfibre Reinforced Composites. Advanced Composites Letters27(2), 096369351802700201.
 6. Aktas, B., Yalcin, S., Dogru, K., Uzunoglu, Z., & Yilmaz, D. (2019). Structural and radiation shielding properties of chromium oxide doped borosilicate glass. Radiation Physics and Chemistry156, 144-149.
 7. Yalcin, S., Aktas, B., Albaskara, M., Arslan, A., & Ceyhan, G. (2018). Investigation of the photoluminescence properties of Urfa stone powder doped with chromium oxide. Arabian Journal of Geosciences11(7), 157.
 8. Özen, M. (2017). Influence of stacking sequence on the impact and postimpact bending behavior of hybrid sandwich composites. Mechanics of Composite Materials52(6), 759-766.


İletişim

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

İrtibat Personel : Doç. Dr. Bülent AKTAŞ, 

E- posta : baktas@harran.edu.tr