Süt ve Ürünleri Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Süt insan beslenmesinde doğumdan itibaren önemli yere sahip temel bir besin maddesidir. Süt ve ürünleri araştırma grubu insan sağlığı ve beslenme açısından son derece önemli olan süt ve ürünlerinin sürdürülebilir dayanıklı ürünlere dönüştürülmesi üzerine araştırmalar yapmak ve yeni ürünler geliştirmek üzere kurulmuştur. Süt ve ürünleri araştırma grubu, yeni süt ürünlerinin geliştirilmesi, fonksiyonel gıda üretimi, mevcut süt ve ürünlerinin fonksiyonel, yapısal ve besinsel özelliklerinin geliştirilmesi, geleneksel süt ürünlerinin üretiminde standardizasyon çalışmalarını yürütmektedir. Grubun çalışma konularını, süt ve süt ürünlerinin kimyası ve biyokimyası, süt mikrobiyolojisi, fonksiyonel süt ürünleri, süt ürünlerinde tekstür ve reoloji ve geleneksel süt ürünleri oluşturmaktadır.


Başarı Ölçütleri

Geleneksel süt ürünlerinin üretim koşullları ve yöntemlerinin belirlenerek, ürün orijinalliğini bozmadan üretimde standardizayon ve kaliteyi geliştirme. Söz konusu geleneksel ürünlerde coğrafi işaretli ürün tescillerinin alınması için gerekli çalışmaların başlatılması

Mevcut süt ve ürünlerinin fonksiyonel ve besinsel özelliklerinin probiyotikler, prebiyotikler, mikroenkapsilasyon, yenilebilir film ve kaplama teknikleri gibi uygulamalarla geliştirilmesi

Özel beslenme amaçlı veya sağlık için olumlu süt ve ürünlerinin (kalorisi azaltılmış, diyabetik, laktozsuz vb) geliştirilmesi

Süt ve ürünlerinin yapısal ve tekstürel özelliklerinin geliştirilmesi ve bu özelliklere etki eden biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi

Süt ve ürünlerinin ingrediyen olarak kullanıldığı veya farklı gıda bileşenlerinin süt ve ürünlerinde kullanıldığı durumlarda, süt bileşenlerinin bu gıdalarla olası interaksiyonları ve bunun biyokimyasal, yapısal ve tekstürel etkilerinin belirlenmesi

Yeni süt ürünlerinin geliştirilmesi, fonksiyonel gıda üretimi


Yürütücüler

Prof.Dr. Şerafettin ÇELİK Eposta: scelik69 @harran.edu.tr


Anahtar Kelimeler

Süt, Süt ürünleri, Geleneksel süt ürünleri, Probiyotikler, Prebiyotikler, Fonksiyonel özellikler, Tekstür, Süt mikrobiyolojisi, Süt Kimyası


Grup Tanımı

Süt ve ürünleri araştırma grubu insan sağlığı ve beslenme açısından son derece önemli olan süt ve ürünlerinin sürdürülebilir dayanıklı ürünlere dönüştürülmesi üzerine araştırmalar yapmak ve yeni ürünler geliştirmek üzere kurulmuştur. Grup üyeleri süt ve süt ürünlerinin kimyası ve biyokimyası, süt mikrobiyolojisi, fonksiyonel süt ürünleri, süt ürünlerinde tekstür ve reoloji ve geleneksel süt ürünleri alanlarında çalışma yürütmek için yetkin ve yeterlidir.


Amaç

Ham halde son derece dayanıksız olan süt, bugüne kadar yapılan araştırmalar ışığında gelinen günümüz teknolojisi ile işlenerek üreticiden tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Bu bağlamda grubumuzun amacı; mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile sütün güvenli gıda üretim teknikleri ile sürdürülebilir dayanıklı ürünlere dönüştürülmesi, yeni ürünler geliştirme, mevcut ürünlere katma değer kazandıracak özelliklerin kazandırılması (beslenme, sağlık, fonksiyonellik, raf ömrü gibi parametreler yönünden) alanlarında araştırmalar yapmaktır.


B planı

Araştırma grubu çalışma esnasında çıkan problemleri çözümlemek ve hedeflerine ulaşmak için bilimsel ve sistematik olarak alternatif yollar bulacaktır. B planları her bir projeye özel olarak o projenin taşıdığı riskler ve olası problemler göz önüne alınarak ilgili proje formunda belirtilecektir.

 

 


Yaygın Etki

Yeni süt ürünlerinin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, süt ürünlerinin mevcut fonksiyonel, yapısal, besinsel  özelliklerinin artırılması ve yeni fonksiyonel gıdaların üretimi ile katma değer kazandırılması, geleneksel süt ürünlerinin güvenli ve sağlıklı şekilde üretiminin optimize edilmesi ve endüstriye aktarımı, halkın süt ve ürünleri tüketimi konusunda yanlış bildiklerini düzeltme adına yapılacak bilimsel çalışma ve yayınlarla bilgilendirilmesi ve aydınlatılması
 


Araştırma Ekibi

Prof.Dr. M. Serdar AKIN                             Eposta: sakin@harran.edu.tr

Prof.Dr. Mutlu Buket AKIN                         Eposta: mutluakin@harran.edu.tr

Prof.Dr. A.Ferit ATASOY                            Eposta: fatasoy@harran.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Çağım AKBULUT ÇAKIR    Eposta: cagim@harran.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi Yasin YAKAR                      Eposta: yasinyakar@harran.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra PALABIÇAK                Eposta: bulentbasyigit@harran.edu.tr

Arş.Gör.Naciye ÜNVER                               Eposta: unver.naciye@harran.edu.tr

Feride DAŞNİK (Doktora Öğr.)                        Eposta:  feridedsnk@hotmail.com

Mehmet Şükrü  Karakuş (Doktora Öğr.)       Eposta: mehmetskarakus@hotmail.com


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar (Sanayi-Üniversite-Diğer Üniversiteler)

GAP İdaresi

TAGEM

Şanlıurfa Sanayi Odası

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Gaziantep Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi


Açık Pozisyonlar (Araştırmacı Daveti)

Yapılacak projeler kapsamında ihtiyaç halinde yurt içi ve yurt dışından başvuracak süt ve ürünleri teknolojisi ve mikrobiyoloji konularında deneyimli araştırıcılar


Çalışma Takvimi

Yüksek Lisans çalışmaları 24 ay

Doktora çalışmaları 48 ay

Münferit çalışmalar 12-24 ay içerisinde tamamlanacaklardır.


Proje Bütçesi

Proje bütçesi grup kapsamında verilen projelere özel olarak ayrıca belirtilecektir.


Yayınlanmış Çalışmalar (Seçilmiş)

 • Gamlı, Ö. F., A. F. Atasoy., 2018. “Physico-chemical and sensorial properties of groundnut milk and it’s yoghurt”. Journal of Food Measurement and Characterization, 12 (3), 1997-2004.
 • Güler-Akın, M. B., Akın, M. S. “Effects of Cysteine and Different Incubation Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio-yogurt Made from Goat’s Milk”, Food Chemistry 100 (2): 788-793 (2007). Atıf sayısı: 33
 • Akın M. B., Akın, M. S., Kırmacı, Z.” Effects of Inulin and Sugar Levels on the Viability of Yogurt and Probiotic Bacteria and the Physical and Sensory Characteristics in Probiotic Ice-Cream”, Food Chemistry 104 (1). 93-99 (2007). Atıf sayısı: 99
 • M. S. Akın, M. B. Güler-Akın, H. A. Kırmacı, A. F. Atasoy, H. Türkoğlu. “The effects of lipase-encapsulating carriers on the accelerated ripening of Kashar cheese”, Int. J. Dairy Technology , 65 (2): 243-249 (2012). DOI: 10.1111/j.1471-0307.2012.00821.x Atıf sayısı: 1
 • Akın, M. B., Daşnik, F. Effects of ascorbic acid and glucose oxidase levels on the viability of probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics in symbiotic ice-cream. Mljekarstvo (2015) DOI: 10.15567/mljekarstvo.2015.0202. Atıf sayısı: 2
 • M. B. Güler-Akın, B. Göncü, M. S. Akın “Some Properties of Probiotic Yoghurt Ice Cream Supplemented with Carob Extract and Whey Powder” Advances in Microbiology, 6, 1010-1020 (2016).
 • M. B. Güler-Akın, İ. Ferliarslan, M. S. Akın “Apricot Probiotic Drinking Yoghurt Supplied with Inulin and Oat Fiber” Advances in Microbiology, 6, 999-1009 (2016). Atıf sayısı: 1
 • Göncü, B. Çelikel, A., Güler-Akın, M. B., Akın, M. S. “Some properties of kefir enriched with apple and lemon fiber” Mljekarstvo, 67 (3), 208-216 (2017).
 • M. B. Güler-Akın, B. Göncü, M. S. Akın (2018), “Some Properties of Bio-Yogurt Enriched with Cellulose Fiber” Advances in Microbiology, 8, 54-64.
 • Karaca, O. B., Güzeler, N., Tangüler, H., Yaşar, K., Akın, M. B. (2019). Effects of Apricot Fibre on the Physicochemical Characteristics, the Sensory Properties and Bacterial Viability of Nonfat Probiotic Yoghurts. Foods, 8 (33): 1-15.
 • Özer, B., F, Atasoy and M.S. Akın, "Some properties of Urfa cheese (a traditional white-brined Turkish cheese) produced from bovine and ovine milks", International Journal of Dairy Technology. Vol: 55 (2) 94-99 (2002). Atıf sayısı: 32
 • Özer, D., S. Akın and B. Özer, "Effect of Inulin and Lactulose on Survival of Lactobacillus Acidophilus LA-5 and Bifidobacterium Bifidum BB-02 in Acidophilus Bifidus Yoghurt", Food Science and Technology International. Vol:11 (1) 19-24 (2005). Atıf sayısı: 67
 • Akın, M.S. "Effects of inulin and different sugar levels on viability of probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics of probiotic fermented icecream", Milchwissenschaft, Vol:60 (3) 297-301 (2005). Atıf sayısı: 18
 • M.B. Güler-Akın, M.S. Akın, A.F. Atasoy H.Avni Kırmacı, L.Eren-Karahan. “Accelerated Kashar Cheese Ripening with Encapsulated Lipase and Protease Enzymes” Italian Journal of Food Sci., 24: 358-366 (2012). Atıf sayısı: 0
 • Akın, MS. and KIRMACI, Z., “Influence of Fat Replacers on the Chemical, Textural and Sensory Properties of Low-fat Beyaz Pickled Cheese Produced from Ewe’s Milk” International Journal of Dairy Technology. Vol:68. (1):128-134 (2015). Atıf sayısı: 3
 • Akın, MB. and Akın, MS. Effects of Capsule Materials on the Textural and Sensory Characteristics of Kashar Cheese Ripened with Encapsulated Lipase and Protease. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (2) 330–337 (2017). Atıf sayısı: 0
 • Eren-Karahan, L., Akın, M.S. Phospholipase Applications in Cheese Production. Journal of Food Science and Engineering 7 (2017) 312-315.
 • Stankey, J. A.; Akbulut, C.; Romero, J. E.; Govindasamy-Lucey, S. (2015). Evaluation of X-ray fluorescence spectroscopy as a method for the rapid and direct determination of sodium in cheese. J. Dairy Sci., 98 (8), 5040-5051.
 • Alihanoğlu, S.,  Ektiren, D.,  Akbulut Çakır, Ç.,  Vardin, H.  and Karaaslan, M. (2018) Effect of Oryctolagus cuniculus (rabbit) rennet on the texture, rheology, and sensory properties of white cheese. Food Sci Nutr. 6(4): 1100–1108.


İletişim

Prof.Dr. Şerafettin Çelik 

Eposta:  scelik69 @harran.edu.tr

Harran Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Yerleşkesi  -  Şanlıurfa