Gıda Biyoteknolojisi Araştırma Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelime

Mikroorganizma, Genetik, Rekombinant DNA, Fermentasyon


Özet Bilgi

Biyoteknoloji canlıların kullanımı yoluyla hizmet, ürün, teknoloji üretilmesini araştıran bilim dalı olarak ifade edilebilir. Gıda biyoteknolojisi mikroorganizmaların, bitkilerin ve hayvanların kullanılmasıyla yeni gıda ürünlerinin, fonksiyonel gıda bileşenlerinin, biyoaktif maddelerin üretilmesi konusunu kapsamaktadır. Özellikle mikrobiyal yollarla bir çok gıda maddesinin üretimi başarılmakta ve işlenmiş katma değerli ürünlerin eldesi sağlanmaktadır. Mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu, mikrobiyal genetik çalışmaları, fermentasyon koşullarının iyileştirilmesi ve karışık kültürlerin kullanımı gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ürünlerin eldesinde rol oynayabilecektir. 


Grup Tanımı

Gıda Biyoteknolojisi grubu yenilikçi teknolojiler kullanarak temel bilimler alanında üretilen bilgiyi gıda sektörüne taşıyan bir araştırma alanıdır. Gıda, sağlık ve beslenme alanında ihtiyaç duyulan terapötik ajanların, enzimlerin, proteinlerin, biyoaktif bileşenlerin üretilmesi için gerekli genetik altyapıların kurulmasını, gen kaynaklarının keşfedilmesini, doğada bulunan saf kültürlerin izolasyonunu, canlıların gelişim şartlarının düzenlenmesiyle üretim potansiyelinin artırılmasını hedefler. 


Yürütücüler

Doç.Dr.Mehmet KARAASLAN                   Eposta: mehmetkaraaslan@harran.edu.tr


Araştırma Grubu Üyeleri

Prof.Dr.Şerafettin ÇELİK                           Eposta: scelik69@harran.edu.tr

Prof.Dr.Mutlu Buket AKIN                          Eposta: mutluakin@harran.edu.tr

Prof. Dr. M. Serdar AKIN                           Eposta: sakin@harran.edu.tr

Prof.Dr. Hasan VARDİN                             Eposta: hvardin@harran.edu.tr

Prof.Dr. İbrahim HAYOĞLU                        Eposta: ihayoglu@harran.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Eyyüp KARAOĞUL        Eposta: e.karaogul@harran.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Büşra PALABIÇAK                 Eposta: busragoncu@harran.edu.tr

Arş.Gör.Bülent BAŞYİĞİT                           Eposta: bulentbasyigit@harran.edu.tr   

               

            

              

                


Amaç

Anadolu toprakları özellikle Fırat - Dicle havzaları bilinen en eski yerleşim ve tarım alanlarındandır. Bölge zengin bir gen kaynağına ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışma grubunun amacı bölgedeki genetik çeşitliliğin oluşturduğu yeni gen kaynaklarını keşfetmek ve bunu gıda üretim amaçları için kullanmaktır. Bölgeden izole edilecek gıda açısından önemli genleri tanılamak, doğal kültürleri belirlemek, genetik yapısı gıda açısından kıymetli bileşenleri üretebilecek nitelikte mikroorganizmaları geliştirmek hedeflenmektedir.


Başarı Kriteri

Araştırma grubunun başarı kriterleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası dergilerde bilimsel yayın yapmak (SCI)
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü bildiriler sunmak
 • Her sene bir adet TÜBİTAK projesi sunmak.
 • Ulusal ve uluslararası kaynaklardan araştırma bütçeleri elde etmek.
 • Konuyla ilgili Yüksek Lisans ve Doktora tezleri üretmek.
 • Laboratuar çıktılarından faydalı model, patent, tescillenmiş ürün gibi ticarileşmeye uygun ürünler elde etmek.


B planı

Araştırma grubu çalışma esnasında çıkan problemleri çözümlemek ve hedeflerine ulaşmak için bilimsel ve sistematik olarak alternatif yollar bulacaktır. Mikroorganizma sistemlerinin yanı sıra hayvan hücre kültürleri ve bitki hücreleri de biyofabrika olarak kullanılacaktır.


Yaygın Etki

Günümüzde toplumlar bilimin lokomotifliğinde ilerlemekte ve refah seviyelerini yükseltmektedirler. Gıda üretimi ve eldesi stratejik bir alan olarak değerlendirilmektedir. Yenilikçi teknolojiler daha az hammadde kullanımı, daha az kaynak tüketimi ve daha yüksek verim elde edilmesini hedeflemektedirler. Gıda biyoteknolojsi gözle görülemeyen canlıları birer biyofabrika olarak kullanmayı ve bu canlılara ekonomik değeri yüksek ürünleri ürettirmeyi hedefler. Bu alanda yapılacak çalışmalar ülkemizin yüksek katma değerli ürünler oluşturmasıı ve bunlardan ticari potansiyel elde etmesini sağlayacaktır.


İşbirliği (Sanayi-Üniversite-Diğer Üniversiteler)

Gaziantep Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi


Çalışma Takvimi

Yüksek Lisans çalışmaları 24 ay

Doktora çalışmaları 48 ay

Münferit çalışmalar 12 ay içerisinde tamamlanacaklardır.


Proje Bütçesi

250.000 TL


Seçilmiş Yayınlar

·         Karaaslan Mehmet, Yılmaz Fatih Mehmet, Karaaslan Asliye, Vardin Hasan (2015). Synthesis and accumulation of anthocyanins in sour cherries during ripening in accordance with antioxidant capacity development and chalcone synthase expression. European Food Research and Technology. February 2016, Volume 242, Issue 2, pp 189-198

·         Karaaslan Mehmet, Hrazdina Geza (2010). Characterization of an expansin gene and its ripening specific promoter fragments from sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. Acta Physilogae Plantarum , 32(6), 1073-1084.

·         Karaaslan Mehmet, Vardin Hasan, Varliklioz Suzan, Yilmaz Fatih Mehmet (2014). Antiproliferative and antioxidant activities of Turkish pomegranate (Punica granatum L.) accessions. International Journal of Food Science and Technology, 49(1), 82-90.

·         Karaaslan Mehmet, Ozden Mustafa, Vardin Hasan, Yilmaz Fatih Mehmet (2013). Optimisation of phenolic compound biosynthesis in grape (Bogazkere Cv.) callus culture. A. Journal of Biotechnology, 12(25), 3922-3933.

·         Karaaslan Mehmet, Ozden Mustafa, Vardin Hasan, Turkoglu Huseyin (2011). Phenolic fortification of yogurt using grape and callus extracts. LWT-Food Science and Technology, 44(4), 1065-1072.

·         Ozden Mustafa, Karaaslan Mehmet (2011). Effects of cytokinin on callus proliferation associated with physiological and biochemical changes in Vitis vinifera L.. Acta Physilogae Plantarum, 33(4), 1451-1459.

·         Güler-Akın, M. B., Akın, M. S. “Effects of Cysteine and Different Incubation Temperatures on the Microflora, Chemical Composition and Sensory Characteristics of Bio-yogurt Made from Goat’s Milk”, Food Chemistry 100 (2): 788-793 (2007). Atıf sayısı: 33

·         Akın M. B., Akın, M. S., Kırmacı, Z.” Effects of Inulin and Sugar Levels on the Viability of Yogurt and Probiotic Bacteria and the Physical and Sensory Characteristics in Probiotic Ice-Cream”, Food Chemistry 104 (1). 93-99 (2007). Atıf sayısı: 99

·         M. S. Akın, M. B. Güler-Akın, H. A. Kırmacı, A. F. Atasoy, H. Türkoğlu. “The effects of lipase-encapsulating carriers on the accelerated ripening of Kashar cheese”, Int. J. Dairy Technology , 65 (2): 243-249 (2012). DOI: 10.1111/j.1471-0307.2012.00821.x Atıf sayısı: 1

·         Akın, M. B., Daşnik, F. Effects of ascorbic acid and glucose oxidase levels on the viability of probiotic bacteria and the physical and sensory characteristics in symbiotic ice-cream. Mljekarstvo (2015) DOI: 10.15567/mljekarstvo.2015.0202. Atıf sayısı: 2

·         M. B. Güler-Akın, B. Göncü, M. S. Akın (2018), “Some Properties of Bio-Yogurt Enriched with Cellulose Fiber” Advances in Microbiology, 8, 54-64.

·         Karaca, O. B., Güzeler, N., Tangüler, H., Yaşar, K., Akın, M. B. (2019). Effects of Apricot Fibre on the Physicochemical Characteristics, the Sensory Properties and Bacterial Viability of Nonfat Probiotic Yoghurts. Foods, 8 (33): 1-15.

Akın, M. B., Akın, M. S. (2019). Usage of Inulin, Lemon, Carrot and Pea Fibers as Prebiotic for Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis (BB-12). Journal of Dairy and Veterinary Sciences Vol. 9 (5): 1-2. DOI: 10.19080/JDVS.2019.09.555773


İletişim

Doç.Dr. Mehmet KARAASLAN

mehmetkaraaslan@harran.edu.tr

4143183669, 5548196160

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü Osmanbey Yerleşkesi  -Şanlıurfa


Laboratuvar İmkânları

 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu Cihazı
 • Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Cihazı
 • Spektrofotometre
 • Steril Kabin
 • DNA - Protein Elektroforez Sistemleri
 • Jel Görüntüleme Sistemi
 • Western Blot jel transfer sistemi
 • Soğutmalı Santrifüj


Projeler

 • Meyve Suyu Endüstrisinde Kullanılması Amacıyla Rekombinant Ekspanzin Üretimi (Proje No: 113O392)
 • Kütahya Vişnelerinden Kalkon Sentaz Genlerinin Klonlanması ve Antosiyanin Üretimini Düzenleyeci Etkisinin Belirlenmesi’ (Proje No: 112O001)
 • Oryctalagus cuniculus Kimozin Geninin Pichia pastoris’te Ekspresyonunun Optimizasyonu
 • Harran Ovası Topraklarından İzole Edilen Trichoderma reesei Suşlarının Selülaz Üretme Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması
 • Kapsüllenmiş ve Serbest Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei ve Lactobacillus rhamnosus’un Dondurmada Canlı Kalma Sürelerinin ve Dondurmanın Duyusal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi” TÜBİTAK (Proje No: 105 O 033), 2005.
 • Beyaz Peynir Üretiminde Rekombinat Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, HÜBAK (Proje No: 411), 2005.
 • “Yağ İçeriği Ayarlanmış Sütlerden Eksopolisakkarit Üreten Kültürlerle Üretilen Stirred Yoğurtların Bazı Özellikleri”, HÜBAK (Proje No: 412), 2005.
 • “Sodyum Alginat, k-Karragenan ve Gellan Sakızı Kullanılarak Emülsiyon ve Ektrüzyon Yöntemleri ile Kapsüllenmiş Enzimlerin (Proteaz, Lipaz ve Proteaz/Lipaz Karışımı) Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Kullanım Olanaklarının Araştırılması”, TÜBİTAK (Proje No: 106 O 409), 2009.
 • “Emülsiyon Tekniği ile Tereyağı İçerisinde Kapsüllenen Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum’un Stirred Tip Meyveli Yoğurtlarda ve In Vitro Koşullarda Canlı Kalma Sürelerinin Araştırılması” TÜBİTAK (Proje No: 108 O 004), 2009.
 • “Farklı Oranlarda Kayısı Lifi Kullanımının Probiyotik Yağsız Yoğurdun Özellikleri Üzerine Etkisi”, TÜBİTAK (Proje No: 107 O 421), 2010.
 • “Farklı Oranlarda Mikrobiyal Transglutaminaz (Mtgase) İle İşlem Görmüş Sütlerden Üretilen Ayranların Bazı Özellikleri”. HÜBAK (Proje No: 1194), 2012.
 • “Mikroenkapsülasyon İşleminin Sucukta Kullanılan Probiyotik Ve Starter Kültürler İle Sucuğun Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi” TÜBİTAK TOVAG Proje No: 112 O 481), 2013.
 • “Dondurma Üretiminde Stabilizör Olarak Mikrobiyal Transglutaminazdan Yararlanma Olanakları” HÜBAK Proje No:11100, 2011.
 • “Transglutaminaz İlavesinin Yarım Yağlı Beyaz Peynirin Kalitesi Üzerine Etkiler”. HÜBAK Proje No:12018. 2012.
 •  
 • * “Yağı Azaltılmış Dondurma Üretiminde Farklı Oranlarda Mikrobiyal Transglutaminaz Kullanımının Dondurmanın Özelliklerine Etkisi” HÜBAK Proje No:12097, 2012.
 • Glukoz Oksidaz Ve Askorbik Asit İlavesinin Simbiyotik Dondurmalardaki Probiyotik Bakterilerin Canlılığı Üzerine Etkileri, HÜBAK (Proje No: 13117), 2014.
 • “Nar Çekirdeği ve Nar Kabuğu Tozunun Probiyotik Yoğurtlarda Prebiyotik Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması” HÜBAK (Proje No: 16150), 2017.


Araştırma Konuları

 • Mikrobiyal sistemler kullanılarak gıda katkı maddelerinin üretimi
 • Doğal suşlardan enzim eldesi ve karakterizasyonu
 • Pichia pastoris mayalarının transformasyonu ve biyoteknolojik amaçlarla kullanımı
 • Gıda ekstraklarının antiproliferatif, antimikrobiyal, anti-diyabetik ve antioksidan özelliklerinin araştırılması
 • Starter kültür geliştirilmesi


Ürünler

 • Rekombinant kimozin enzimi
 • Rekombinant ekspanzin proteini
 • Selülolitik enzim üretme yeteneğinde Trichoderma reesei Suşları
 • Antimikrobiyal, anti-diyabetik, antioksidan nar, kiraz, vişne ve endemik bitki ekstrakatları