Yaban Hayvanları Araştırma Grubu (Onaylı Araştırma Grubu)

Özet Bilgi

Araştırma grubu ceylan, kelaynak, çöl varanı gibi koruma altındaki yabani hayvan türleri ile bölge ekosisteminde yer alan diğer tehdit altındaki yabani hayvanların korunmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan etüt-envanter (sayım), davranış özellikleri, dağılımları, yaban hayvan hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji ve patolojisi, genetik çeşitlilik, koruma genetiği, cinsiyet tayini, ebeveyn tayini ve popülasyonların birbirleri ile olan filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi ile ilgili araştırmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.


Başarı Ölçütleri

Yabani hayvanların yayılım alanlarının, göç yollarının, beslenme davranışları belirlenmesi

Yabani hayvanlarda hastalık etkenlerinin hızlı tanısını sağlayacak yöntemler geliştirilmesi

Hastalıklara direnci etkileyen kan yakınlığı durumlarının ve bağışıklık sisteminde rol oynayan genlerdeki çeşitliliğin belirlenmesi

Moleküler genetik yöntemler kullanılarak belirli türler için spesifik cinsiyet tayin metotlarının geliştirilmesi

Yabani hayvan populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin ve populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesi

Yabani hayvan dokularındaki ağır metal ve pestisit kalıntılarının belirlenmesi ve çevre kirliliğinin bu türlerin beslenme ve üreme davranışları üzerine etkilerinin araştırılması

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Faruk BOZKAYA


Anahtar Kelimeler

Kelaynak (Geronticus eremita), Ceylan (Gazella marica), Polimorfizm, Cinsiyet, Ekotoksikoloji,


Grup Tanımı

Araştırma grubu ceylan, kelaynak, çöl varanı gibi koruma altındaki yabani hayvan türleri ile bölge ekosisteminde yer alan diğer tehdit altındaki yabani hayvanların korunmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan etüt-envanter, davranış özellikleri, dağılımları, yaban hayvan hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji ve patolojisi, genetik çeşitlilik, koruma genetiği, cinsiyet tayini, ebeveyn tayini ve popülasyonların birbirleri ile olan filogenetik ilişkilerinin moleküler genetik yöntemlerle belirlenmesi ile ilgili araştırmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu araştırma grubunda yabani hayvanların biyolojisi, hastalıkları, genetiği ve eko-toksikolojisi ile ilgili araştırma yapan bilim insanları yer alabilirler.


Amaç

Araştırma grubu ceylan, kelaynak, çöl varanı gibi koruma altındaki yabani hayvan türleri ile bölge ekosisteminde yer alan diğer tehdit altındaki yabani hayvanların korunmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan etüt-envanter, davranış özellikleri, dağılımları, yaban hayvan hastalıklarının etiyoloji, epidemiyoloji ve patolojisi, genetik çeşitlilik, koruma genetiği, cinsiyet tayini, ebeveyn tayini ve popülasyonların birbirleri ile olan filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi ile ilgili araştırmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.


B Planları

B planları her bir proje için proje bazlı olarak proje formunda belirtilecektir.


Yaygın Etki

1.Yabani hayvanlarda hastalığa neden olan mikrobiyolojik etkenlerin teşhis edilmesi ve epidemiyolojisinin belirlenmesi bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda bilimsel veriler sağlaması yanında hayvanlardan insanlara bulaşan yabani hayvan kaynaklı hastalıkların halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler de belirlenmiş olacaktır,

2. Ceylan ve Kelaynak gibi eko turizm açısından önemli türlerin hastalıklarının teşhisi sağlanarak korunmasına katkı sağlayacaktır,

3. Populasyonların genetik sağlığını korumak için kan yakınlığını önlemek ve genetik çeşitliliği arttırmak amacıyla populasyon dışından getirilecek bireylerin seçimi için bilimsel veriler sağlayacaktır,

4. Yabani hayvan dokularında tespit edilen ağır metal veya pestisit kalıntılarının belirlenmesi, çevre kirliliğinin yabani hayvanlar yanında insan sağlığı için de oluşturduğu riskler konusunda bilgi sağlayacaktır,

5. Bu araştırmalar sonucunda elde edilecek verilerin paylaşılması ile yabani hayvanların korunması konusunda toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.

 


Araştırma Ekibi

Doç. Dr. Şükrü GÜRLER, Dr. Öğr. Üyesi Akın YİĞİN, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK, Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ, Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ, Prof. Dr. Bestami YILMAZ, Arş. Gör İsmail DEMİRCİOĞLU

 

Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

Yabani hayvanların biyolojisi, ekolojisi, genetiği ve eko-toksikolojisi konularında diğer üniversitelerde araştırma yapan bilim insanları bu grupta yer alabilir.


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar.


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Yabani hayvanların biyolojisi, ekolojisi, genetiği ve eko-toksikolojisi konularında araştırma yapan bilim insanları bu grupta yer alabilir.


Çalışma Takvimi

Çalışma takvimi grup kapsamında verilen projeye özel olarak ayrıca belirtilecektir.


Proje Bütçesi

Proje bütçesi grup kapsamında verilen projeye özel olarak ayrıca belirtilecektir.


Yayınlanmış Çalışmalar

Kankılıç T., Özüt D., Gürler Ş., Kence M, Bozkaya F., Kence A., “Rediscovery of a new mountain gazelle population and clarification of taxonomic status of the genus Gazella in Turkey using mtDNA sequencing.” Folia Zoologica.  61 (2): 129–137 2012

Tel OY., Bozkaya F., Keskin O. “Salmonella, Campylobacter and Chlamydophila in feces samples of bald ibises (Geronticus eremita) in Turkey.” Journal of Zoo and Wildlife Medicine 44: 21-26 2013 

Gürler S., Bozkaya F., Özüt D., Durmuş M. Some morphological characteristics and neonatal weights of reintroduced gazelle (Gazella subgutturosa) in Turkey. Turkish Journal Of Zoology, 39, 458-466., 2015. DOI: 10.3906/zoo-1312-43

Bozkaya, F., Gürler, Ş. Sequence diversity of MHC class-II DRB gene in gazelles (Gazella subgutturosa) raised in Sanliurfa of Turkey. Journal of Genetics, 97(4), 897-903. 2018.

Dinç, H., Yiğin, A., & Bozkaya, F. Trace elements and metal content in the feathers of the northern bald ibis (gerontıcus eremıta). Applied Ecology and Environmental Research, 17(6), 14823-14834, 2019.

 

Yilmaz, B., Korkmaz, D., Aydın, A. L. A. N., DEMİRCİOĞLU, İ., AKBULUT, Y., & Çağdaş, O. T. O. (2017). Light and scanning electron microscopic structure of the pecten oculi in the common barn owl (Tyto alba). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(6).

 

Akbulut, Y., Ilgun, R., Yilmaz, B., Aslan, K., & Uzlu, E. (2017). The macroanatomy of the brachial plexus and its nerves in the common buzzard (Buteo buteo). Veterinarski Arhiv, 87(6), 759-768.


İletişim

Prof. Dr. Faruk BOZKAYA 

Tel: (0414) 318 3911

farukbozkaya@harran.edu.tr

HRÜ Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı.