Kalite ve Verimlilik Araştırma Grubu (Onaylı Araştırma Grubu)

Özet Bilgi

Gerek ürün gerekse hizmet üretirken girdi diye adlandırılan kaynaklar kullanılmaktadır. Girdiler bir takım faaliyetler sonucunda çıktılara dönüştürülmektedir. İş gücü, makine-ekipman, madde-malzeme, enerji şeklinde özetlenebilecek girdilerin kaynağı ise sermayedir. Sermayenin verimli kullanılmasının yolu girdilerin verimli kullanılmasından geçer. Kalitenin bir çok tanımı olsa da işletmeler için beklentilere uygun ürün veya hizmetin üretilmesidir. İlk seferde veya tek seferde kaliteli üretim yapmak kaynakların da verimli kullanılması anlamına gelmektedir. Mühendislik teknikleriyle, kalite ve verimlilik artırma çalışmaları özellikle son 20 yılda oldukça önem kazanmış ve her geçen gün daha da popüler hale gelmiştir.


Başarı Ölçütleri

1- Araştırma planlanacak sektörlerde;

  • İlk seferde doğru üretim oranının artırılması,
  • Kaynak (işgücü, hammadde, enerji vb.) verimliliğinin artırılması ve israfların azaltılması,
  • Müşteri/Çalışan memnuniyetinin artırılması,
  • Süreçlerin mükemmelleştirilmesi, hedeflenecektir.

2- Halihazırda planlanmış araştırma için;

  • Şanlıurfa ili OSB' de ayakkabı üretimi yapan bir firmanın üretim verimliliğinin % 15 artırılması hedeflenmiştir (Üretilen ayakkabı miktarı/adamxsaat).


Yürütücüler

Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakan KARAÇİZMELİ


Anahtar Kelimeler

Kalite, Verimlilik, Süreç İyileştirme, İsraf


Grup Tanımı

Kalite ve Verimlilik Araştırma Grubu, genelde ülkemizin özelde ise Şanlıurfa yöresinin kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi adına araştırmalar yapmak üzere kurulmuştur.


Amaç

Kalite ve Verimlilik Araştırma Grubu, ülkemizin ve Şanlıurfa' nın kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için;

        1- Mevcut mühendislik teknikleriyle farklı çözümler elde etmeyi,

        2- Farklı teknikler geliştirerek yeni çözümler elde etmeyi, amaçlamaktadır.


B Planı

Risk     : Şanlıurfa ilinde deney/deneme yapılacak kurum/işletme bulunamaması.

B Planı : Gerekli çalışmaların Şanlıurfa dışında bir kurumda yapılması ile sorun çözülebilir.

Risk     : Bilgisayar programı ihtiyacının zamanında karşılanamaması.

B Planı : Hizmet satın alınması yoluyla sorun çözülebilir.


Yaygın Etki

- Bulunacak farklı çözümlerle hem literatüre hem de çalışma yapılan sektöre katkı sağlanacaktır.

- Kullanılacak farklı tekniklerle literatüre katkı sağlanacaktır.

- Kaynak verimliliğinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine faydalı olunacaktır.

- Verimlilik artışı ilgili sektörün birim maliyetini düşürecektir.

- Kaynak verimliliğinin artırılması yoluyla çevrenin korunmasına katkıda bulunulacaktır.


Araştırma Ekibi

Öğretim Üyeleri

  1. Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK
  2. Dr. Öğr. Üyesi A. Sabri ÖĞÜTLÜ
  3. Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA
  4. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN

Diğer Üniversitelerdeki Araştırmacılar

Misafir Araştırmacılar / Post Doc

Doktora Öğrencileri

Yüksek Lisans Öğrencileri

  1. Muhittin ERVÜZ


Çalışma Konuları

- Kalite

- Verimlilik

- Süreç İyileştirme

- İstatistiksel Proses Kontrol

- Yalın Üretim

- 6 Sigma

- Deneysel Tasarım

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar


Açık Pozisyonlar (Araştırmacı Daveti)

Grubumuz üniversite içinden ve dışından tüm araştırmacılara açıktır.


Çalışma Takvimi

Yakında paylaşılacaktır.


Proje Bütçesi

Henüz aktif proje bulunmamaktadır.


Yayınlanmış Çalışmalar

Seçilmiş Yayınlar

1. Karaçizmeli, İ. H., Kaya, S. (2018).  Tekstil Terbiye İşletmelerinde Pamuklu Kumaş Üretim Kalitesinin Artırılması.  HRU Muh. Der. 3(3), 251-257.

2. Sarıışık, G., Öğütlü, A. S. (2018). İstatistiksel K-Ortalamalar Kümeleme Analizi ile Doğal Taşların Yeni İşlenebilirlik İndeksi, HRU Muh. Der. 03 (2018) p.156-165

3. Çeliktepe, S., Çetinsözlü, M. E. ve Miman, M. (2018). Lojistik Sektöründe Personel Güçlendirme Üzerine Bir Araştırma. Journal of Institute of Economic Development and Social Research, 4(9):215-227.

4. Sert, H., Bozo, A.  ve  Miman, M. (2018). Ulaşım Memnuniyeti Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Harran Üniversitesinde Bir Uygulama. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 4(14):1585-1594.

5. Deste, M., Sever, S. ve Miman, M. (2018). A Research on Problems in Existing Delivery Process in Cargo Transportation and Evaluation of New Methods: Malatya District Example. Journal of Turkish Operations Management, 2(2):184-199.

6. Sarıışık, G., Özkan, E. (2018). Effects of natural rock properties on cutting forces, specific energy and specific cutting energy by four-axis machine. Arabian Journal of Geosciences,11(5), Doi: 10.1007/s12517-018-3424-7 (Yayın No: 4516152)

7. Karacizmeli, I.H. and Ogulata, S.N., "Energy Consumption Management in Textile Finishing Plants: A Cost Effective and Sequence Dependent Scheduling Model", Tekstil ve Konfeksiyon, 27(2):145-152, 2017.


İletişim

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü

E- posta : hkaracizmeli@harran.edu.tr

Tel          : +90 414 318 30 00 - 1635

GSM       : +90 533 313 58 90