Yapı Araştırma Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


ANAHTAR KELİMELER

Betonarme yapılar, Çelik yapılar Tarihi yapılar, Yapı malzemeleri, Beton teknolojisi,

 


ÖZET BİLGİ

Yapı mühendisliği, verimli ve etkili bir gelişim ile inşa edilmiş çevre için hayati öneme sahiptir. Kentsel gelişim ve küresel kentleşme sürdükçe, yapı mühendisliği çalışma alanlarını, yapısal bütünlük ve hizmet verilebilirlik, sürdürülebilir tasarım, depreme karşı dayanıklılık, yenilikçi yapısal malzemeler üzerine odaklamıştır. Akademi ve sanayi işbirliği içinde, yeni yapısal malzemelerin geliştirilmesi, enerji verimli yapıların tasarımı, yenilenebilir enerji üreten yapıların inşası ve sıfır-CO2 emisyonu için gerekli çalışmaların yapılabilmesi bu konuda yenilikçi ve çağdaş fikirler üreten Ar-Ge grupların başarılı çalışmalar ortaya koymasına bağlıdır.Her ne kadar yapı mühendisliği temelde betonarme ve çelik yapıların tasarım ve analizi üzerine yoğunlaşmış olsa da gelişen teknoloji ile birlikte sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkması yeni malzeme teknolojilerini de yapı mühendisliği alanına dahil etmiştir.

Artan nüfus beraberinde konut ve altyapı ihtiyacını da getirmiştir. Bundan dolayı genişleyen yapı stoğunda kalite denetimi, maliyetlerin kontrolü, mevcut yapıların muayene ve analizleri, güçlendirme önerileri vs. gibi konularda uzman bilgisi ve görüşleri büyük bir önem arz etmektedir. Yapı araştırma grubunun temel hedefi bu alandaki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak akademik çalışmaları yapmaktır.


GRUP TANIMI

Yapı araştırma grubu, inşaat sektörünün en yaygın ve en çok istihdamı bulunan betonarme, çelik ve yığma yapı inşaatı alanındaki ihtiyaçları karşılamak için gerekli teknolojileri geliştirmek, mevcut durumdaki yapılarla ilgili problemleri analiz etmek ve gerektiğinde çözüm önerileri üretmek üzere kurulmuş bir gruptur.


YÜRÜTÜCÜLER:

 • Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ
 • Doç. Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALĞIN


ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

 • Öğretim Üyeleri;
 • Prof. Dr. M. Arif GÜREL
 • Prof. Dr. Ali SARIIŞIK
 • Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ
 • Doç. Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALĞIN

 

 • Diğer Üniversitelerdeki Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İPEK (Bingöl Üniversitesi)

 

 • Doktora Öğrencileri:
 • Rabia İzol
 • Songül Can
 • Havva Demir
 • Şevin Ekmen
 • Metin Karadağ
 • Esamaddın Mulapeer
 • Nadhım Abdulwahıd Hamah Sor
 • Fatih Avcil
 • Serkan Ertürk

 


AMAÇ

Yapı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapı malzemeleri ve yapı sistemleri tasarlamak, mevcut yapıların muayene ve analiz hizmetleri, tahribatlı ve tahribatsız yöntemlerle beton kalitesinin belirlenmesi, beton dışındaki diğer yapı malzemelerinin (çelik donatı, kilit taşı, parke, alçı vs.) ilgili standartlara göre değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti, deprem performans analizi, tarihi yapı güçlendirme gibi konularda gerekli AR-GE çalışmaları yapmak.

 


BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Yapı Deprem ve Yapı Malzemeleri laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan deneylerin standartlarına veya literatüre uygun bir şekilde yapılması

Riskli yapı tespiti veya deprem performans analizi için gerekli veri temini. Temin edilen verilerin ilgili yönetmeliklerde bulunan esaslar çerçevesinde modelleme çalışmlarında kullanılması.

Tarihi yapı analiz için gerekli röleve ve malzeme analizleri yapıldıktan sonra bu yapıların statik ve dinamik analizlerinin yapılıp depremselliklerinin belirlenmesi ve gerektiğinde en uygun güçlendirme önerisinin ortaya konulması

Yeni yapı malzemelerinin geliştirilmesi veya mevcut olanların özelliklerini iyileştirici yönde modifikasyonların tespit edilip bunların standartlaştırılmasının sağlanması

Betonarme yapı elemanlarının olası kritik deprem etkilerine karşı güçlendirilmelerinde yeni yaklaşımlar ortaya koyabilme

Çeşitli atıkların betonda geri dönüşümünü sağlayacak deneysel verilerin elde edilmesi


B PLANI

Risk: Malzeme geliştirmek için kullanılması planlanan çeşitli ithal ürünlerin temininin ekonomik olmaması

B Planı: İkame olarak kullanılabilecek yerli ürünlerin temin edilmesi yoluna gidilecektir.

Risk: Laboratuvar cihazları ile ilgili yaşanacak olası problemler.

B Planı: Hizmet alımı veya dış paydaşlar kanalı ile deneylerin başka laboratuvarlarda yapılmasını sağlamak. Laboratuvardaki cihazların onarımı ve kalibrasyonu için gerekli desteklerin temin edilmesini sağlamak.

Risk: Modelleme çalışmalarında kullanılan verilerin anlamlı sonuçlar üretmemesi

B Planı: Söz konusu veriler için daha farklı kaynaklardan temin yolları geliştirilecektir. Özellikle benzer çalışmalar yürütmüş olan araştırmacıların kullandıkları yöntemler ile farklı tasarım kodlarında yer alan ampirik bağıntılardan faydalanarak modellerden anlamlı sonuçlar elde edilecek şekilde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra doğrulama çalışmaları yürütülecektir.

 


ÇALIŞMA KONULARI

 • Betonarme güçlendirme
 • Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının modellenmesi
 • Betonda durabilite
 • Geopolimer bağlayıcılı yapı malzemesi
 • Hafif betonlar
 • Kendiliğinden yerleşen beton
 • Lifli betonlar
 • Mühendislik sismolojisi
 • Polimer esaslı yapı malzemeleri
 • Silindirle sıkıştırılmış beton ve uygulamaları
 • Tahribatlı, Tahribatsız ve yarı tahribatlı yöntemlerle yapı muayenesi
 • Tarihi yapıların taşıyıcı sistem analizi
 • Yapı dinamiği
 • Yüksek performanslı çimento esaslı kompozitler

 


LABORATUVAR İMKÂNLARI

 • OTOMATİK ÇEKME(Çelik) VE BASINÇ(Beton) TEST CİHAZI

BS 1610, ASTM C-39, E4 AASHTO T22, NF P18-411, DIN 51220

 

UTM-3000 otomatik 500 kN çekme ve 1000 kN basınç test makinesi, 22 mm çapa kadar çelik donatı çubuklarının güvenilir ve tutarlı çekme testini ve 150 mm'ye kadar beton küp numunelerinin ve 160x320 mm ‘ ye kadar olan silindirlerin basınç testini yapmak için tasarlanmıştır.

 

 • OTOMATİK BASINÇ TEST CİHAZI

EN 12390-3, 12390-4; BS 1881; ASTM C39

Basınç cihazı ağır dört sütun çerçeve, veri toplama ve BC 100 kontrol sistemi ile otomatik hidrolik güç paketinden oluşmaktadır. Cihaz kullanılarak örneklerin basınç dayanımı belirlenebilmektedir.

 

 • DARBE TEST CİHAZI

ASTM E 23, EN 10045, ISO 148, GOST 9454; 1544; JIS Z 2242, B 7722

 

Darbe testi, kırılma sırasında bir malzeme tarafından emilen enerji miktarını belirlemektedir. Bu absorbe edilen enerji verilen bir malzemenin tokluğunun bir ölçüsüdür ve sıcaklığa bağlı kırılgan esnek geçişi incelemek için bir araç görevi görmektedir. Test amacı malzemenin doğada kırılgan veya yumuşak olup olmadığını tespit etmektir.

 

 • BASINÇ VE EĞİLME TEST CİHAZI

N 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; BS 1881; ASTM C78, ​​C293, C496

Cihaz, standart beton kirişler, beton veya doğal taş bordürler, beton parke ve doğal taş plakalar için çekmede yarma testlerinde esnek ve tutarlı bir test için tasarlanmıştır.

 

 


YAYINLAR

Projeler

 • Sariisik, G.,Sariisik, A., Gokay, M.K., Investigationtheglazability of dimensionandesiteswithglazecoatingmaterialscontainingboronminerals in constructionsector, MaterialsandStructures, December 2013, Volume 46,Issue 9,pp 1507-1517.
 • Sariisik, A.,Sariisik, G., Investigation of thecuttingperformance of thenaturalstoneblockproduction in quarrieswitharmed-chaincuttingmachine, Proceedings of theInstitution of MechanicalEngineers, Part C: Journal of MechanicalEngineeringScience, 2013, Volume: 227 Issue: C6, 1291-1301.
 • Sariisik, A.,New productionprocessforinsulationblockscomposed of EPS andlightweightconcretecontainingpumiceaggregateMaterialsandStructures45, 9, 1345-1357, 2012.
 • Sariisik, A.,Sariisik, G., Akdas, H., Slip analysis of surface-processedlimestones, Proceedings of theInstitution of CivilEngineers, Construction Materials, 165(5), 279 –296, 2012.
 • Sariisik, A.,Akdas, H., Sariisik, G., Çoskun, G., Slip Safety Analysis of DifferentlySurfaceProcessedDimension Marbles, Journal of Testingand Evaluation, 39(5), 1-10, 2011.
 • Türkiye Kökenli KaolenlerinKalsine Edilerek Betonda Dayanım Ve Dayanıklılık Özelliklerinin İyileştirilmesi Amaçlı Kullanımının Araştırılması, Gaün-Bap, Yürütücü: Güneyısı Erhan, Arastırmacı: Gesoglu Mehmet, Arastırmacı: Özturan Turan, Arastırmacı: Mermerdas Kasım, 01/04/2009 - 01/08/2011 (ULUSAL)
 • PuzolanVe Kalker Katkılı Çimentolu Harçların Geçirimlilik Elektriksel Direnç Ve Sülfat Ortamındaki Dayanıklılık Özelliklerinin Arastırılması, Tçmb Ar-Ge Birimi, ArastırmaProjesı, Arastırmacı, 2006-2008)
 • Bazalt Elyaflı Betonun Mekanik Özelliklerinin Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü:AlgınZeynep,Arastırmacı:Mermerdas Kasım, Arastırmacı: KhalıdLawandWaleed, , 10/04/2018 - 25/07/2018 (Hübak)
 • Cam Elyaf Takviyeli Polimer Donatı Ile Beton Arasındaki Aderans Dayanımının Arastırılması, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü:Algın Zeynep, Arastırmacı:MermerdasKasım,Arastırmacı:Seker Mehmet, , 24/09/2018 (Devam Ediyor)(Hübak)
 • Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Hafif Harçların RötreDavranıslarının İncelenmesi, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekl  Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü:Mermerdas Kasım, Arastırmacı:EkmenSevın, 27/07/2017 (H Ü B A K)
 • Sentetik Makro Elyaf Miktarının Silindirle Sıkıstırılmıs Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi, Yüksekögretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Arastırma Projesi, Yürütücü:AlgınZeynep,Arastırmacı:MermerdasKasım,Arastırmacı:Zeyneplı Mehmet Serhat , 06/09/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Betonarme Kiriş Kolon Birleşim Bölgesi Davranışına Fiber Takviyeli Betonun Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 31/08/2012-31/08/2014
 • Tarihi Urfa Ulu Cami Ve Minaresinin Çevresel Titreşim Testi Yöntemiyle Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30/05/2016-5/1/2017
 • Harran Üniversitesi Rektörlük Binasının Sismik Güçlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24/02/2017 (Devam Ediyor)
 • Ankraj Çubuklarının Çekme Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30/05/2016 (Devam Ediyor)
 • Pasif Kontrollü Ard Germe Yönteminin Betonarme Prefabrik Kiriş Kolon Birleşim Bölgesinin Davranışı Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 30/03/2016 (Devam Ediyor)
 • Mülkiyeti Sultan Melikşah Vakfına ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Zinciriye Medresesi 2010-2011-2012 Yılı Restorasyonu.
 • Algın, Z.,Mermerdaş K. ve Zeynepli S. (Devam ediyor). “Sentetik Makro Elyaf Miktarının Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi”, HÜBAK, 18214
 • Algın, Z.,Mermerdaş K. ve Şeker M. (Devam ediyor). “Cam Elyaf Takviyeli Polimer Donatı İle Beton Arasındaki Aderans Dayanımının Araştırılması”, HÜBAK, 18243
 • Algın, Z.,Mermerdaş K. ve Khalid L.W. (2018). “Bazalt Elyaflı Betonun Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, HÜBAK, 18046
 • Algın, Z. and Özen, M., (2017). “Bazalt elyaf kullanımının kendiliğinden yerleşen betonun taze-sertleşmiş özelliklerine etkisi ve optimum elyaf oranlarının araştırılması”, HÜBAK, 16006
 • Güneyisi, E.,Gesoğlu, M. ve Algın, Z., (2012). “Geri kazanılmış agregaların kendiliğinden yerleşen betonlarda kullanımı için yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi”, GAZÜ BAP, MF.10.10.

 

Etkinlikler

 • Kongre – konferans-Sempozyum Katılım – TV Programları
 • Sariisik, A.,Tusun, E., Caki, M., Studies on the Application of PumicetoCeramicand Natural Stone Surfaces as AlternativeGlazes, 9. International IndustrialRawMaterials, 14-15 May 2015, Izmir.
 • · Coskun, G.,Sariisik, A., Sariisik, G., Akdas, H., Investigation of Slip Potentialand Slip PotentialEffect of SurfaceRoughness in Limestones, Turkey 24th International MiningCongressandExhibition, 14-17 April 2015, (765-774), ANTALYA
 • · Sariisik, A., Urun, K., CementFillingandTravertineAppliedResearchforImprovingQuality of Products, V. World Natural Stone Congress, 22-25 October 2014, ANTALYA
 • Sariisik, A., Derin, P., Investigation of EngineeringProperties of Mardin Stone, V. World Natural Stone Congress, 22-25 October 2014, ANTALYA
 • Sariisik, G.,Sariisik, A., Senturk, A., New Product Development viaCharacterizationand Application of CeramicGlazeandDecorativeTechniquestoAndesite, V. World Natural Stone Congress, 22-25 October 2014, ANTALYA
 • Mermerdaş Kasım,Günes Ismaıl (2018). Konut tipi betonarme yapıların tasıyıcı sistem maliyetlerinin esnek hesaplama yöntemiyle tahmin edilmesi. 6th International GAP EngineeringCongress – GAP2018, Sanlıurfa, 1, 576-581. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471629)
 • Mermerdaş Kasım, Mulapeer Esameddın,Oleıwı Safıe Mahdı (2018). MechanicalandAbsorptionProperties of Fiber ReinforcedFlyAshBasedGeopolymerMortar. 6th International GAP EngineeringCongress – GAP2018, Sanlıurfa, 216-222. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471608)
 • Ekmen Sevın, Mermerdaş Kasım (2018). GeopolimerBaglayıcılı Yapı Malzemelerinin Zamana Baglı Sekil DegistirmeDavranısınınIncelenmesi. 6th International GAP EngineeringCongress – GAP2018, Sanlıurfa, 185-191. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471597)
 • Algın Zeynep, Mermerdaş Kasım, Gergıncı Sümeyra, Zeyneplı Mehmet Serhat (2018). Silindirle Sıkıstırılmıs Betonda Su IçerigininSıkıstırılabilirlik ve Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi. 6th International GAP EngineeringCongress – GAP2018, Sanlıurfa, 1, 843-847. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471647)
 • Mermerdaş Kasım, Ipek Süleyman, Bozgeyık Mehmet Burak (2018). Comparison of multilinearregressionandgeneticprogrammingforestimation of compressivestrength of concreteproducedwithvariouscementtypesand mix proportions. 6th International GAP EngineeringCongress – GAP2018, Sanlıurfa, 1, 266-269. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471615)
 • R.K. Pekgökgöz, R. Şaman, Z. Babayev, F. Avcil, M.A. Gürel, “Farklı Beton Türü Ve Lif Oranları Kullanılarak Oluşturulmuş Numuneler İçin Dinamik Ve Statik Elastisite Modülünün Karşılaştırılması” 6 th International GAP Engineering Conference – GAP2018, November 2018, Şanlıurfa, Turkey.
 • R.K. Pekgökgöz, Ş. Erkmen, M.A. Gürel, “Determination of TheDynamicProperties of Historical Urfa Ulu MosqueMinaretbyAmbientVibration Test” 2 nd International Conference on CivilandEnvirementalEngineering, May 2017, Nevşehir, Tutkey.
 • H. Ateşsal, R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, “Adıyaman kap mosquerestorationandstrengtheningwork” WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, October 2011, Antalya, Turkey.
 • R. K. Pekgökgöz, M. A. Gürel, F. Çılı, “Betonarme minarelerin sismik taban yalıtım yöntemi kullanılarak deprem davranışlarının iyileştirilmesi” Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul.
 • R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, Mahmut Bilgehan, “Ard germe uygulamasının betonarme minarelerin deprem davranışı üzerine etkisi”, Sakarya International Symposium of EarthquakeEngineering (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade), 1-2 October 2009, Sakarya, Turkey, 19-28.

 

 

Seçilmiş Yayınlar

 • M.Arif Gurel, Stability of slendermasonrycolumnswithcircularcross-sectionundertheirownweightandeccentricverticalload. International Journal of ArchitecturalHeritage, Vol.10, No.8, 1008-1024, 2016.
 • M. Arif Gurel, R. Kadir Pekgokgoz, Feridun Cili, "Strengthcapacity of unreinforcedmasonrycylindricalcolumnsunderseismictransverseforces", Bulletin of EarthquakeEngineering, 10, 587-613, (2012).
 • M. Arif Gurel, Ayten Senocak, R. Kadir Pekgokgoz, Mehmet Gumuscu, "NumericalAssessment of theLateralStiffness of UnreinforcedMasonryRectangularColumns", International Journal of ArchitecturalHeritage, 5, 559-585, (2011).
 • M. Arif Gurel, "Buckling of slenderprismaticcircularcolumnsweakenedbymultipleedgecracks", ActaMechanica, 188, 1-19, (2007).
 • Oleıwı Safıe Mahdı, Algın Zeynep, Nassanı Dıa Eddın, Mermerdaş Kasım (2018). Multi- ObjectiveOptimization of Alkali ActivatorAgentsfor FA- and GGBFS-BasedGeopolymerLightweightMortars. ArabianJournalforScienceandEngineering, 43(10), 5333-5347.,Doi: 10.1007/s13369-018-3170-x (Yayın No: 4179977)
 • MermerdaşKasım,AlgınZeynep,OleıwıSafıeMahdı,NassanıDıaEddın (2017). Optimization of lightweight GGBFS and FA geopolymermortarsbyresponsesurfacemethod. Construction andBuildingMaterials, 139, 159-171., Doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.02.050 (Yayın No: 3444382)
 • Mete GüneyısıEsra,MermerdaşKasım,GültekınAysegül (2016). Evaluation andmodeling of ultimatebondstrength of corrodedreinforcement in reinforcedconcreteelements. MaterialsandStructures, 49(8), 3195-3215.,Doi: 10.1617/s11527-015-0713-4 (Yayın No: 1569578)
 • Mermerdaş Kasım, MohamedMoafakArbılı (2015). Explicitformulation of dryingandautogenousshrinkage of concreteswithbinaryandternaryblends of silicafumeandflyash. Construction andBuildingMaterials, 94, 371-379.,Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.074 (Yayın No: 1569589)
 • GüneyısıErhan,GesogluMehmet,AlrawıSaad,Mermerdaş Kasım (2014). Effect of volcanicpumicepowder on thefreshproperties of self compactingconcreteswithandwithoutsilicafume. MaterialsandStructures, 47(11), 1857-1865.,Doi: 10.1617/s11527-013-0155-9 (Yayın No: 1569644)
 • İzol R., Gürel M. A., Pekgökgöz R.K., Avcil F.,2018, “Dikdörtgen Payandalı Yüksek Yığma Duvarların Düzlem Dışı Deprem Dayanımlarının Yaklaşık Hesabı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), Doi:/10.17341/gazimmfd.460499.
 • Pekgökgöz R. K., Taş Gökçe, 2017, “Ayarlı Kütle Sönümleyici Yerleştirilmiş Betonarme Yüksek Minarelerin Dinamik Analizi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), 265-282, ., Doi: 10.17341/gazimmfd.300618.
 • Pekgökgöz R.K., Gürel M.A., Mammadov Z., Çili F., 2013," Dynamic Analysis of Vertically Post-TensionedMasonryMinarets", Journal of EarthquakeEngineering, 17:4, 560-589, DOI: 10.1080/13632469.2012.754734
 • Turgut P.,Gurel M.A., Pekgokgoz R.K., 2013, “LPG ExplosionDamage of a ReinforcedConcreteBuilding: A Case Study in Sanlıurfa, Turkey”, EngineeringFailure Analysis, 32, 220-235.
 • Algın, Z. and Özen M. (2018). “Theproperties of choppedbasaltfibrereinforced self-compactingconcrete” Construction andBuildingMaterialsVol. 186 pp. 678-685.
 • Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Algın, Z. and Yazıcı, H. (2016). “Rheologicalandfreshproperties of self-compactingconcretescontainingcoarseandfinerecycledconcreteaggregates” Construction andBuildingMaterialsVol. 113 pp. 622-630.
 • Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Algın, Z. and Yazıcı, H. (2014). "Effect of surface treatment methods on the properties of self-compacting concrete with recycled aggregates" Construction and Building Materials Vol. 64 pp. 172-183.
 • Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Algın, Z. and Mermerdaş, K. (2014). "Optimization of concrete mixture with hybrid blends of metakaolin and fly ash using response surface method" Composites Part B: Engineering Vol. 60 pp. 707-715.

 


AÇIK POZİSYONLAR (ARAŞTIRMACI DAVETİ)

“Deneysel yapı mekaniği“

“Tahribatsız korozyon hasarı ölçüm teknikleri”

“Tarihi yapı güçlendirme”

“Çelik yapıların analiz ve tasarımı”

Yukarıdaki konularda uzman akademisyen, laborant ve teknikerler ile ortak çalışmalar yapılabilir.

 


İLETİŞİM

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Arif GÜREL

Tel:  0414 318 (3777)

E-posta:agurel@harran.edu.tr

 

 • Prof. Dr. Ali SARIIŞIK

Tel:  04143183000(3785)

E-posta: sariisik@harran.edu.tr

 

 • Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ

Tel:  0414 318 30 00 - (1412)

E-posta: kasim.mermerdas@harran.edu.tr

 

 • Doç. Dr. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ

E mail: recepkadir@harran.edu.tr

İş tel: 0414 3183784

 

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALĞIN

E-posta: zyilmaz@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 30 00 - (1117)