Robot ve Bilgisayar Destekli Makina Tasarım ve İmalatı

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Robotik, CAD/CAM, tasarım, imalat, PLC, bilgisayar destekli kontrol, PCI Motion kontrol


Özet Bilgi

Robotik, makine, bilgisayar ve kontrol sistemlerini kapsayan displinlerarası bir çalışma alanıdır. Robotlar, sensörleri ile çevresini algılayan, yorumlayan ve verdiği kararı bir çıkış sinyali üreten aygıtlar olarak tanımlanabilir. Robotların hareket şekilleri (rota planlama, hareket planlama), sensörlerden gelen bilginin işlenip anlamlı hale getirilmesi, elde edilen bilgiyi belirli bir amaca yönelik olarak kullanabilecekleri programların yazılması, farklı uygulama alanlarına göre robot gövde tasarımları, robotların insanlarla etkileşimi, robot takımların etkin şekilde çalışmalarını sağlayacak algoritmalar, vb. konularda araştırma ve uygulama alanları bulunmaktadır.

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları ile oluşturulan modeller makine mühendisliği ve robotikte tasarım ve analizler için girdi olarak kullanılırlar.

Bilgisayar destekli mühendislik (CAE), mühendislik analizinde kullanılan yazılımları içine alan geniş bir terimdir. CAE yazılımları ile sonlu eleman analizi (FEA) hesaplamaları yapılır.

Bilgisayar destekli imalat (CAM), imalat sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için yazılımın kullanımını ifade eder. CAM genellikle bir tasarımın CAD yazılımı ile geliştirilmesi ve imalat öncesinde CAE yazılımı kullanılarak doğrulanması sonrasında kullanılır.


 


Grup Tanımı

Robotik uygulamalar, robot manipülatörlerin iş uzaylarının çıkarılması, manipülatör dinamiği, titreşim ölçüm ve kontrolü, Bilgisayar destekli Tasarım, Analiz ve Üretim programlarının projelerde aktif olarak kullanılmasıyla çıktı üretecek çalışmalar yapmak.


Yürütücüler

 • Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ
 • Prof.Dr. Cengiz DOĞAN
 • Prof.Dr. Murat KISA

 


Araştırma Ekibi

Harran Üniversitesi Personelleri
 
 
 • Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ
 • Prof. Dr. Cengiz DOĞAN
 • Prof. Dr. Murat KISA
 • Doç. Dr. Mustafa ÖZEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynel A. Fıratoğlu
 • Öğr.Gör.Dr. M. Vehbi BALAK
 • Arş. Gör. Gökhan DEMİRCAN
 • Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ
 •  
 •  
 • Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

 

 • Yüksek Lisans Öğrencileri

 

 • Bilal Hartavi
 • Fatih Tayyip Gürbüz
 • Mustafa Bayar
 • Muhammed Göksoy
 • Eyyüp Çiftçi
 • Salih Seyidoğlu
 • Ali Ersin Can
 • İbrahim Sağlam

 


Amaç

 

Bu grubun amacı , Robotik ve bilgisayar destekli imalat konularında deneysel ve teorik çalışmalar yapmaktır. 

 

 

 


Başarı Ölçütleri

1 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2021 Aralık Ayına Kadar)

1 adet ulusal veya uluslararası proje yapılması

2 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2022 Aralık Ayına Kadar)

Konu ile ilgili en az 2 yüksek lisans öğrencisinin yetiştirilmesi


B Planları

 

Farklı Üniversitelerdeki araştırmacılarla irtibata geçilerek bilgi ve birikimlerden faydalanılması.


Yaygın Etki

 

Öncelikli araştırma alanlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan araştırmalar gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) ve literatüre yeni yayınlar eklenmesi hedeflenen yaygın etkiler arasındadır.


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Tübitak

 


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

o   Tamamlanmış Projeler

o   4 eksenli Mafsallı Robot Tasarım ve İmalatı

o   5 eksenli Mafsallı Robot Tasarım ve İmalatı

o   Sualtı Ultrasonik Deney Düzeneği Tasarım ve İmalatı

o   3B Tarayıcı Tasarım ve İmalatı

o   3B Lazer Tarayıcı Tasarım ve İmalatı

o   Devam Eden Projeler

o   Kaynak Robotu Tasarım ve Uygulaması

o   6 Eksenli Kartezyen Robotu Tasarım ve Uygulaması

 


İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ

 04143183000/1407

Prof.Dr. Cengiz DOĞAN

04143183000/3796

Öğr. Gör. Dr. M. Vehbi BALAK

 04143183000/380