Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Eğitim materyalleri ,Sanal Otomasyon sistemleri, Uzamsal Görselleştirme Becerileri


Özet Bilgi

Bu grupta sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri konularında çalışılmalar yapılmaktadır. Başta mühendislik eğitimi olmak üzere farklı alanlarda sanal eğitim materyalleri hazırlanmaktadır.


Grup Tanımı

Sanal ve artırılmış gerçeklik araştırma grubu her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış makina, harita, bilgisayar, endüstri, elektronik ve sağlık gibi farklı branşlardan  oluşan çok didiplinli bir gruptur.

 


Yürütücüler

Öğr. Gör. Dr. Vehbi BALAK  eposta: vbalak@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Barış Fred ERNST eposta: f.b.ernst@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT eposta : nizarpolat@harran.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Dusrun AKASLAN eposta:dursunakaslan@harran.edu.tr

Prof. Dr. Murat KISA eposta: mkisa@harran.edu.tr

Prof. Dr. Saffet ERDOĞAN eposta: serdogan@harran.edu.tr

 


Araştırma Ekibi

Öğr. Gör. Dr.  M. Vehbi BALAK eposta:vbalak@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT  eposta: nizarpolat@harran.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Dursun AKASLAN  eposta:dursunakaslan@harran.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Nurettin BEŞLİ eposta nbesli@harran.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet MİMAN eposta: miman@harran.edu.tr

Arş. Gör. Şeyma AKÇA sakca@harran.edu.tr

 

Misafir Araştırmacılar / Post Doc

Doç. Dr. Şener KARABULUT

 

Doktora Öğrencileri

 Öğr. Gör. Cenap GÜVEN

Öğr. Gör.Ersen KIRAR


Amaç

Başta mühendislik eğitimi olmak üzere öğrenilmesi ve öğretilmesi zor olan konu ve kavramlar konusunda sanal  eğitim materyalleri hazırlamak.

Bölgemizde çiftçi eğitimine yönelik eğitim materyalleri hazırlamak.

Eğitimi insan sağlığı açısından riskli ve masraflı olan İş güvenliği ve sağlığı konularında eğitim materyalleri hazırlamak.

Kurulması planlanan otomasyon sistemlerinin sanal olarak hazırlanması

Tıp ve Sağlık konularında eğitim materyalleri hazırlamak.


Başarı Ölçütleri

1 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2020 Aralık Ayına Kadar)

Farklı mühendislik derslerinde anlaşılması zor konu ve kavramlarda sanal görsel eğitim materyalleri hazırlamak

İlahiyat fakültesi ve il müftülüğü  ile işbirliği yapılarak hac ve umre konulu sanal  eğitim materyalleri 

2020 Aralık ayına kadar en az 2 SCI yayın çalışması

2 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2021 Aralık Ayına Kadar)

Endüstri mühendisliği bölümü ile işbirliği yaparak sanal üretim hatları hazırlamak

Sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak sanal otomasyon üretim sistemleri hazırlamak

Sanal ve artırılmış gerçeklik konularında  yapılacak çalışmaların genişletilmesi

2021 Aralık ayına kadar yukarıda bahsedilen çalışma alanlarına başarı ile giriş yapmak ve bu süreç boyunca en az 2 SCI yayın ve çeşitli konferanslarda bildiriler sunmak


B Planları

Sanal eğitim materyallerinin  hazırlanması aşamasında aksaklık yaşanması durumunda bu alanda üst düzey çalışmalar gerçekleştirmiş akademisyenlere ve uzmanların değerli bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmaya  çalışılacaktır.


Yaygın Etki

Eğitim alanında anlaşılması zor konu ve kavramların sanal ortamda görselleştirilerek etkileşimli olarak sunulması öğrencilerin derslere olan motivasyonlarını artıracak, derslerin daha ilgi çekici ve verimli geçmesini sağlayacak, bunun sonucu olarak başarı artacaktır.

GAP bölgesinde çiftçi eğitiminde uygulamaların sanal ortamda etkileşimli olarak yapılması ilgiyi ve konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak ayrıca iklim şartlarından kaynaklanan olumsuz ortamlar devre dışı kalmış olacaktır.

Kurulması planlanan üretim tesislerinin etkileşimli olarak sanal ortamda modellenmesi büyük bir ekonomi sağlayacak ve muhtemel eksiklerinn önceden belirlenmesi sağlanacaktır.

Sanal ve artırılmış teknolojilerin farklı alanlardaki eğitim üzerinde etkilei bilimsel olarak araştırılacaktır.

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

GAP YENEV

KOSGEB

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Milli Eğitim İl Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Müftüşüğü


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat, MİMAN mehmet (2018).  A Scale Development for Favoring Virtual Reality Applications in Technical Drawing Course.  International Journal of Scientific and Technological Research, 4(5), 48-60. (Yayın No: 4321890)

2. AKASLAN Dursun, ERNST Barış ,SARIIŞIK Gencay , ERDOĞAN Saffet: SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI İÇİN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM OLANAKLARI. Turkish Studies Information Technologies & Applied Sciences. Volume 13/21, Summer 2018,


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2016).  Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Teknik Resim Eğitimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması.  Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2), 17-26. (Kontrol No: 4134972)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2018).  The Importance  and Development of Spatial Visualization Skill  in Engineering  Education.  VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475644)

2. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat, MİMAN Mehmet (2018).  The use of Augmented Reality Technology in Mechanical Engineering and A  Case Study.  VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475629)

3. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2018).  The Effect of Virtual Reality Technology on the SpatialVisualization Skill of First-year students of MechanicalEngineering.  VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475663)

4. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2017).  Augmented Reality Technology Aided Workbook  for Technical Drawing Course.  International Advanced Researches  Engineering Congress-2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3994792)

5. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2017).  Use of Virtual Reality Technology as a Motivation Tool in   Technical Drawing  Course for First -Year Students of Engineering Faculty.  International Advanced Researches  Engineering Congress-2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3994796)

6. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2017).  Presentation of Course Materials in Mechanical Engineering Education through Active Stereoscopic Display, Case Study: Virtual Assembly of a Wind Turbine.  International Advanced Researches  Engineering Congress-2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3994793)

7. BALAK Mehmet Vehbi, KISA Murat (2016).  Using Augmented Reality Technology in Technical Drawing Course.  International Conference of Natural Science and Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3994810) 

Tamamlanmış Projeler

Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Teknik Çizimlerde Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı: BALAK Mehmet Vehbi, Yürütücü: KISA Murat,  08/05/2015 - 29/12/2017 (Ulusal)

Doktora Tezi

Teknik Resim Derslerinde Kullanılmak Üzere Etkileşimli 3 Boyutlu Ders İçeriklerinin Geliştirilmesi ve  Öğrenme Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

 

  • Araştırma Grubu Tarafından Yapılan Etkinlikler
  •  
  • Sanal Gerçeklik ve 1. Workshop Çalışması Programı Yapıldı
  • Harran Üniversitesinde Sanal Gerçeklik 2.Çalıştayı Yapıldı.

  • Harran Üniversitesinde Sanal Gerçeklik 3.Çalıştayı yapıldı.

  • Harran Üniversitesinde Sanal Gerçeklik 4.Çalıştayı Yapıldı.

  • Sanal Gerçeklik 5.Çalıştay programı Almanya' da Yapıldı.

  • Harran Üniversitesi 6. Sanal Gerçeklik Çalıştayı Yapıldı.

  • 4. ve. 5. Nisan 2019: The 1st International Conference on Virtual Reality


İletişim

Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

 

İrtibat Personel : Öğr. Gör. Dr. M. Vehbi BALAK 

E- posta : vbalak@harran.edu.tr

Tel : +904143183000/3805