Tahıl Teknolojisi Araştırma Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Ekmek, bisküvi, kek, gofret, pasta, tatlı, fermantasyon, tahıl, bakliyat, sağlık, fonksiyonel, antioksidan, gıda, bulgur, boza, firik, fenolik bileşikler, ürün geliştirme


Özet Bilgi

Bu grupta tahıl va bakliyatların işlenmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi, fonksiyonel özellikleri, muhafazası, geleneksel tahıl ürünlerin sürdürülebilir gıdalara ve teknolojik ürünlere dönüştürülmesi ve sağlıklı ürünlerin üretimi çalışılmaktadır.


Grup Tanımı

Tahıl ve bakliyatlar insan beslenmesinde büyük öneme sahiptirler. Yüksek oranda içerdikleri karbonhidrat, protein, mineral, lif, D ve B grubu vitaminlere dayalı enerji sağlayıcı özelliği üzerinde odaklanmaktadır. Tad ve aroma yönünden nötr karakterde olup, bu sayede çağlar boyu bıkıp usanmadan yenilegelen gıda maddesi olmuştur. Nötr özellik diğer aromatik gıda maddelerinin tüketilmesinde tahıl ürünlerine ideal bir taşıyıcı özellik kazandırır. Bu amaçla; un, pirinç, bulgur gibi tahıl ürünleri; eksiklik belirtileri yaygın olarak görülen antiberiberi (vitamin Thamin), antipellegra (vitamin Niacin), Riboflavin gibi B kompleksi vitaminleri, bazen vitamin D ve anemiye karşı demir, raşitizme karşı kalsiyum gibi mineral maddeler bakımından zenginleştirilmekte, söz konusu bölgeler ulaştırılmaktadır. Tahıl teknolojisi araştırma grubu insan sağlığı ve beslenme açısından son derece önemli olan bu ürünlerin yeni ve fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi ve sürdürülebilir dayanıklı ürünlere dönüştürülmeleri üzerine araştırmalar  yapmak ve yeni ürünler geliştirmek üzere kurulmuştur.


Yürütücüler

Doç.Dr. Ali YILDIRIM                        ayildirim@harran.edu.tr                 

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Sabri ÜNSAL     asabri@harran.edu.tr         


Araştırma Ekibi

Prof.Dr.İbrahim Abdülhey HAYOĞLU   ihayoglu@harran.edu.tr

Prof.Dr.Hasan VARDİN                           hvardin@harran.edu.tr

Prof.Dr. A.Ferit ATASOY                        fatasoy@harran.edu.tr

Doç.Dr.Mehmet KARAASLAN               mehmetkaraaslan@harran.edu.tr

Prof.Dr.Şerafettin ÇELİK                          scelik69@harran.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Eyyüp KARAOĞUL    e.karaogul@harran.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Yasin YAKAR                yasinyakar@harran.edu.tr

Arş.Gör.Bülent BAŞYİĞİT                        bulentbasyigit@harran.edu.tr

Mehmet Şükrü KARAKUŞ                        sukrukarakus@harran.edu.tr

Arş.Gör. Özge Naciye ÜNVER                    on.unver@gmail.com

Zana KARABOĞA (Doktora Öğr.)              zana_krb@hotmail.com

Mahir Serdar YILMAZ (Doktora Öğr.)     serdaryilmaz@adiyaman.edu.tr

Rojda BİRGÜL (Ylisans Öğr.)


Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

Prof.Dr.Mustafa BAYRAM (Gaziantep Üniversitesi)

Prof.Dr.Mehmet Durdu ÖNER (Alanya HEP Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BALCI (Gaziantep Üniversitesi)


Amaç

Tahıl-bakliyat ve ürünleri dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen ucuz, sağlık ve beslenme açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda grubun amacı; Tahıl-bakliyat ürünlerinin fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi, dayanıklı hale getirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması konularında araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.

 


Başarı kriteri

Tahıl-Bakliyatlardan yeni ürünler elde edilmesi ve bunların dayanıklı hale getirilmesi,

Geleneksel Tahıl ve bakliyat ürünlerin teknolojiye aktarılması ve yeni ürünler elde edilmesi.

Bu konularda lisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi,

Yapılan çalışmalardan uluslararası dergilerde yayın yapılması ve/veya B planı olarak elde edilen verilerin  yurt içi hakemli dergilerde ve uluslar arası kongrelerde sunulması.


Yaygın etki

GAP bölgesi önemli tahıl ve bakliyat üretim merkezlerden birisidir. Özellikle makarnalık buğday üretiminde birinci sırada bulunmaktadır. Bu bölgede yetiştirilen ürünlerin farklı ürünlere dönüştürülmesi ile tarımda sürdürülebilirlik sağlanacağı gibi üretici de korunmuş olacaktır. Bu ürünlerin işlenmesi ile sanayici daha çok kar edecek ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanacaktır. Ürünler daha iyi muhafaza edilebileceğinden ve yeni fonksiyonel ürünler üretileceğinden toplum sağlığı da korunmuş olacağı gibi gıda ürün yelpazeside genişletilmiş olacaktır. Böylece sanayici için uluslararası ticarette rekabet gücü artacaktır. Ayrıca bu sırada eğitim verilen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilgi ve becerileri de arttırılacağından ülkemizin yetişmiş insan gücüne de katkı sağlanmış olacaktır.


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Gıda işleme üzerine çalışan özel sektöre ait işletmeler

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Organize Sanayi Müdürlüğü

Şanlıurfa Sanayi Odası

Güneydoğu un sanayicileri derneği

TABADER (Tahıl ve Bakliyat işleme teknolojileri depolama ve analiz sistemleri derneği)


Araştırma Davetine Açık Pozisyonlar

Tahıl ve bakliyat işleme

Geleneksel ürünler

Fonksiyonel ürünler

Yeni ürünler


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

Yıldırım, A., Bayram M. and Öner M.D. (2008). Ternary milling of bulgur with four rollers. Journal of Food Engineering, 84(3), 394-399.

 

Yıldırım, A., Bayram M. and Öner M.D. (2008). Bulgur milling using a helical disc mill. Journal of  Food Engineering, 87(4), 564-570.

 

Yıldırım, A., Öner M.D. and Bayram M. (2010). Modeling of Water Absorption of Ultrasound Applied   Chickpeas (Cicer aritenium L.) Using Peleg’s Equation. Journal of Agricultural Sciences, 16, 278-286.

 

Yıldırım, A., Öner M.D. and Bayram M. (2011). Fitting Fick’s Model to Analyze Water Diffusion into Chickpeas During Soaking with Ultrasound Treatment. Journal of Food Engineering,104(1),134-142.

 

Yıldırım, A., Öner M.D. and Bayram M. (2013). Effect of Soaking and Ultrasound Treatments on Texture of Chickpea, Journal of Food Science and Technology.50(3),455-465.

 

Yıldırım, A. and Öner, M.D. (2015). Electrical conductivity, water absorption, leaching and color change of chickpea (cicer arietinum l.) during soaking with ultrasound treatment, International journal of Food properties. 18(6), 1359–1372.

 

Yıldırım, A. (2017). Hydration kinetics of some durum and bread wheat varieties grown in south-eastern region of turkey. Journal of the Chemical Society of Pakistan. 39(5), 347-351.

 

Yıldırım, A. (2018). Kinetics and thermodynamic properties of parboiled Burgos wheat (Trıtıcum Durum) in Turkey during drying. Applied Ecology and Environmental Research. 16 (1), 495-510.

 

Dağhan, Ş., Yıldırım, A., Yılmaz, F.M., Vardin, H. and Karaaslan, M. (2018). The effect of temperature and method of drying on isot (urfa pepper) and its vıtamın C degradatıon kınetıcs. Italian Journal of Food Science, 30(3), 504-521.

 

Yıldırım, A., Bayram, M. & Öner, M.D. (2012). Hydration kinetics of ultrasound treated chickpeas (Cider arietinum L.) during soaking.  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 16(4), 25-35.

 

Hepsağ, F., Yıldırım, A., Gölge, Ö. ve Hayoğlu, İ. 2016. Determination of Sulfurdioxide Residue Levels in Dried Apricots Produced and Consumed in Turkey. Harran Journal of Agricultural and Food Science. 20(1), 7-11.

 

Yıldırım, A., Çetin, S., Öğretmen, H., Sarı, P. ve Hayoğlu, İ. 2016. Usage of Pomegranate in Chocolate Production. Harran Journal of Agricultural and Food Science. 20(1), 12-19.

 

Karaaslan, M., Yıldırım, A. Ve Vardin, H. 2016. Improvement of Rehdyration Capacity of Dried Onions by Using Different Dehydration Techniques and Pre-treatment Applications. Harran Journal of Agricultural and Food Science. 20(3), 12-19.

 

A. Ferit ATASOY, İbrahim HAYOĞLU, Aziz KORKMAZ, Esra KARA, Ali YILDIRIM. 2017. A Research on The Determination of Aflatoxin Content of Traditional Home Made Isot . Harran Journal of Agricultural and Food Science. 21(1), 35-40.

 

Yıldırım, A., A.Ferit ATASOY. 2017. Change in Weight and Dimensions of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) during Soaking. Harran Journal of Agricultural and Food Science. 21(4),420-430.

 

Ünsal, A.S., Hayoğlu, G., 2018. The effects of canning process on the properties of Marathon and Sultan varieties of broccoli. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Derg. 2018, 22(3): 420-430.

 

Üsal, A.S., Ünsal, N., Köten, M. 2015. Farklı Uygulamaların Geleneksel Şanlıurfa Külünçesinin Duyusal Kalite Özelliklerine Etkileri. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (3), 151-161.

 

Köten, M., Ünsal, S., Atlı, A., 2014. Türkiye’de Üretilen Makarnaların Bazı Kimyasal Bileşimlerinin ve Pişme Kalitelerinin Belirlenmesi.  Gıda, 39 (1): 33-40.

 

Köten, M., Ünsal, S., Atlı, A. 2013. Arpanın İnsan Gıdası Olarak Değerlendirilmesi. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(2): 51-55.

 

Ünsal, A.S., Köten, M. 2011. The effect of various additives on the sensory properties of traditional Turkish flat bread (Tirnakli Ekmek). Scientific Research and Essays Vol. 6(14), pp. 2980-2987.

 

Ünsal, A.S., Türkoğlu, H., Ünsal, N., 2011. Some properties and sensory characteristics of lebeni made from cows and sheeps milk yogurt. Scientific Research and Essays. Academic Journals, 6(7):1694-1696.

 

Köten, M., Ünsal, S. 2007. Şanlıurfa Yöresıne Özgü Tırnaklı ve Açık Ekmeklerin Geleneksel Üretim Yöntemleri. Gıda, 32(2): 81-85.

 

Köten, M., Ünsal, S. 2006. Şanlıurfa yöresine özgü tırnaklı ve açık(lavaş) ekmeklerin bazı kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. HR.Ü.ZIR.FAK. DERGISI, 10(34): 57-62.

 

Özkaya, B., Özkaya, H., Eren, N., Ünsal, A.S., Köksel, H., 1999. Effects of Wheat Maturation Stage And Cooking Method on Physical And Chemical Properties of Firiks. Food Chemistry, 66: 97-102.


İletişim

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Gıda Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Yerleşkesi  -  Şanlıurfa