Çiftlik Hayvanlarının Doğum ve Jinekolojisi

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Araştırma Konuları

Çiftlik Hayvanların Doğum ve Jinekolojisi

Ekonomik önemi olan hayvan (İnek, Koyun, Keçi ve Kısrak) çiftliklerinde; sürü sağlığı ve üretiminin planlanması, uygulanması ve takibinin sağlanması, fertilite ve süt yönünden verimliliği optimize etmek ve verim düzeylerinin geliştirilmesi.

•Sürü Sağlığı ve Yönetimi
•Çiftlik ve Hara Ziyaretleri
•Anamnez
•verinin toplanması
•Sorunun belirlenmesi
•Problemle ilgili Anabilim Dalları ile Konsultasyon/Çalışma
•Dölerme ve Suni Tohumlama ABD
•Suni tohumlama ile ilgili sorunlarda konsultasyon
•İç Hastalıkları ABD
•Sürü düzeyinde hastalıklarda ve hastalıklardan korunma ile ilgili destek
•Cerrahi ABD
•Bireysel cerrahi vakalarda konsultasyon
•Mikrobiyoloji ABD
•Hastalıklarla ilgili etkenlerin belirlenmesi ve antibiyotik seçimi
•Biyokimya ABD
•Hastalıklarla ilgili  hormonlararın ve biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi
•Patoloji ABD
•Hastalığın patolojik olarak incelenmesi ve belirlenmesi
•Histoloji -Embriyoloji ABD
•Genital sistemin diğer parametreleri birlikte histolojik düzeyde incelenmesi
•Zootekni ve Hayvan Besleme ABD
•Sürü düzeyinde problemlerde beslemenin/rasyonun  değerlendirilmesi

 


Araştırmacılar

1. Prof.Dr. Abuzer K. ZONTURLU

2. Doç.Dr. Ömer KORKMAZ

3. Dr.Öğr.ÜyesiBirten EMRE

4. Dr. Tuğra AKKUŞ

5. Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri

 


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Projelerimizin çoğunluğu münferit olarak yapılsa da Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki diğer Anabilim Dalları,Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve diğer üniversitelerdeki Veteriner Fakülteleriile birlikte ortak proje şeklinde yürütülmektedir.     

Yürütücü Olarak Görev Alınan Projeler;

 

Projenin Konusu:Isı Stresindeki İneklerde Farklı Ovulasyon Senkronizasyon Yöntemlerinin Fertiliteye Etkisi.Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 18093.  Başlama Bitiş: 08.05.2018-09.01.2019. 6.000 Tl. Proje Yürütücüsü. Ömer Korkmaz

Projenin Konusu:Köpeklerde Follikül Dinamiğinin Yaş Ve Anti Müllerian Hormon İle İlişkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Kodu: 16160. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:30.05.2016-03.11.2016. Bütçesi: 20.000 Tl Yürütücü: Ömer Korkmaz; Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu, Birten Emre

Projenin Konusu:Safkan Arap Kısraklarda Anti-Müllerien Hormonun Yaş, Follikül Gelişimi, Ovulasyon Ve Gebelik Oranları İle İlişkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.Proje Kodu:2016-17017. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 24.02.2017- 29.12.2017.Bütçesi: 14.036.08 Tl Yürütücü: Ömer Korkmaz; Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu, Birten Emre

Projenin Konusu:Sığır Oositlerinde Icsı Sonrası Oositlerin Farklı Yöntemlerle Aktivasyonun Başarısı. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi. Proje No: 2005k120140-6 806. Başlama Bitiş 15 Haziran 2005-15 Mayıs 2007. 12.000 Tl. Proje Yürütücüsü. Ömer Korkmaz

Projenin Konusu:Repeatbreeder İneklerde Momordicacharantia'nınintrauterininfüzyonununtiyol/Disülfit Dengesi Ve Serum Reprodüktif Hormon Konsantrasyonlarına Etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Kodu: 2015-17112. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 26.05.2016- 25.11.2017. Bütçesi: 19.837.00 Tl Yürütücü: Birten Emre; Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu, Ömer Korkmaz

Projenin Konusu:Subklinikendometritisli İneklerde Momordicacharantia’nınintrauterininfüzyonununoksidatif Stres Ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.Proje Kodu:2015-15133. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 09.11.2015-09.11.2016. Bütçesi: 19.747.52 Tlyürütücü: Birten Emre; Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu, Ömer Korkmaz

Projenin Konusu:İneklerde Değişik Yollardan Ve Farklı Dozlarda Uygulanan Pgf2α’nın (Dalmazin) Fertiliteye Etkisi. Hübak, Proje No; 267, 2001-2003 Yürütücü: Abuzer K. Zonturlu

Projenin Konusu:Çiftleşme Sezonundaki Halep Keçilerde Daha Önce Senkronizasyon Amacıyla Kullanılmış Cıdr-G’ Ninöstrus Senkronizasyonu Amacıyla İkinci Kez Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Hübak, Proje No; 791, 2007-2009 Yürütücü: Abuzer K. Zonturlu

 

Yardımcı Araştırmacı Olarak Görev Alınan Projeler;

 

Projenin Konusu:Rutin Ovaryohisterektomi Operasyonlardan Sonra Elde Edilen Köpek Uteruslarında Lenfositlerin Tiplendirilmesi. Bap Projesi.Proje Kodu:08h3338003. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:01.06.2008-01.06.2009. Yardımcı Araştırmacı: Birten Emre

Projenin Konusu:Klinikte Gerçekleştirilen Rutin Ovaryohisterektomi Operasyonlarından Elde Edilen Köpek Uteruslarında Erken Gebelik, Erken / Geç Metöstrus Ve Anöstrus Dönemlerinde Lenfosit Alt Gruplarının Belirlenmesi. Bap Projesi.Proje Kodu:09b3338005. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:07/04/2009-07/04/2011. Yardımcı Araştırmacı: Birten Emre

Projenin Konusu:İneklerde Meme Başı Derisi İle Deliğinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı Ve Sütün Somatik Hücre Sayısına Etkileri. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi-Bap Projesi. Proje Kodu:2005k-120140-7/8. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:2007-2009. Yardımcı Araştırmacı: Birten Emre

Projenin Konusu:Şanlıurfa Bölgesindeki Safkan Arap Atlarında Döl Verimini Etkileyen Önemli Bakteriyel Etkenlerin Araştırılması. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.Proje Kodu: 2013-1137. Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi:01/09/2011–01/09/2013. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz, Birten Emre

Projenin Konusu:Şanlıurfa Bölgesinde İneklerde Mastitise Neden Olan Bakterilerin Ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi Hübak, Proje No;769 .2007-2009 Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu

Projenin Konusu:Şanlıurfa Bölgesinde Atlarda Taylorellaequigenitalis'in Kültür Ve Pcr Yöntemi İle Saptanması Hübak, Proje No785, 2007-2009. Yardımcı Araştırmacı: Abuzer K. Zonturlu

Laktasyonda Olan Ve Laktasyonda Olmayan Kısraklarda Altrenogest Uygulaması Sonrası Serum Östrojen, Progesteron, Amh Ve Igf-1 Konsantrasyonları Değişimlerinin Araştırılması. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 2015/38. Başlama Bitiş: 16.06.2015-10.06.2017. 14.494,50 Tl. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz,

Köpeklerde Doğumdan Pubertasa Kadar Antimüllerian Hormon Konsantrasyonlarındaki Değişimlerin Araştırılması. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 2015/51. Başlama Bitiş: 16.06.2015-10.06.2017. 14.333,64 Tl. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz,

İvesi Koç Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında Bazı Kimyasal Ve Sulandırıcıların Etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 2014-14007. Başlama Bitiş: 15 Haziran 2014-15 Mayıs 2015. 56.000.00 Tl. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz,

Meme Başı Kanalı Kaplayıcıları Ve Vitamin E’ Nin, Kuru Dönem Yeni Enfeksiyonlara Karşı Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 2008-08-10-086. 15 Nisan 2008-15 Nisan 2009. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz,

Şanlıurfa Yöresindeki Koyunlarda Gebelik Ve Genital Organ Bozukluklarının Postmortem Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: 8-301. Başlama Bitiş: 01 Haziran 2003-01 Haziran 2004. Yardımcı Araştırmacı: Ömer Korkmaz,

Projenin Konusu:Sağlıklı Gebe Tavşanlarda Ketamin-Medetomidine Ve Propofol Anestezi Öncesi Uygulanan Sildenafil-Sitratınföto-Maternal Dolaşım Ve Kardiyopulmoner Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Adü-Bap Vtf-15059, 27/04/2015-05/02/2018.Yardımcı Araştırmacı: Akkuş T,

Projenin Konusu:Tavşanlarda Farklı İntrauterin Bölgelerdeki Feto-Plasental Dokuların Ultrasonografik Muayeneler İle Değerlendirilmesi. Adü-Bap, 01/01/2017-24/12/2018.. Yardımcı Araştırmacı: Akkuş T.

 

 


Genel Bilgiler

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında egzotik ve pet hayvanları ile küçükbaş (koyun ve keçi) ve büyükbaş (sığır ve at) çiftlik hayvanlarında; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrussenkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitrofertilizasyon ve maturasyon,  reproduktifbiyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekolojik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları konuları teorik ve uygulamalı dersler halinde verilmekte, yüksek lisans programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı Kliniğinde evcil ve yabani hayvanlarda üreme ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik hizmetleri yürütülmektedir.

Bununla birlikte anabilim dalı olarak bölgedeki Veteriner Hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla meslek içi eğitim, teorik ve uygulamalı olarak kurslar, seminer, sempozyumgibi eğitim programları sunmaktadır. Eğitim kapsamında veteriner hekimlerin yanında hayvancılık işletmeleri, çiftlik sahip ve yöneticilerin, çiftlik çalışanların teknik ve hayvan sağlığı yönünden bilgilendirilmelerini sağlamak. Özellikle çiftlik çalışanlarına uygun eğitim vererek işletmelerin verimlilik ve karlılığını artırmayı sağlıyoruz. Bu eğitim kapsamı ile büyükbaş çiftlik hayvancılığının sorunları ve çözüm arayışlarında bulunmak, hayvan hastalıklarından, zoonoz hastalıklardan ve özellikle mastitisten korunma programları, hijyenik ve sağlıklı süt üretiminin sağlanması, başarılı bir çiftlik yönetimi için bu ve benzeri konularda çiftlik sahipleri ve çalışanları için sunumlar, grup çalışmaları yapılmaktadır ve çiftlik ziyaretleri düzenlenmektedir.

 


Mevcut Laboratuvar İmkanları

1.    Çalışmalarımız Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen hayvanlar üzerinde ve de özel şahsa ait büyük baş, küçükbaş çiftlikleri ve at haralarında yürütülmektedir.

2.    Hayvanlarda jinekolojik muayenelerde kullanılan 2005 yılında alınan Datron marka ultrasonografik cihazı mevcut.

3.    Nüve marka soğutmalı santrifüj bulunmaktadır.

4.    Nüve marka -80 derece deepfreeze mevcut. Ancak bölgedeki elektrik kesintilerinden dolayı aktif olarak kullanılamamaktadır.

      5.    Beko marka -20 derece deepfreeze mevcut. Aktif olarak çalışmaktadır.     


Seçilmiş Yayınlar

Zonturlu Ac, Kaçar C, Kaya S, Emre B,Korkmaz Ö, Arı Uç. 2018. Effect Of Doublegnrhinjections On Reproductiveparameters İn Awassiewesreceivinglong-Termprogesterone. Journal Of Applıedanımalresearch, 46(1), 1103–1107. Doı: 10.1080/09712119.2018.1469497

Zonturlu Ac, Akkus T, Kacar C, Korkmaz O, Kaya S, Demı̇R Mc,Emre B. 2018. Discrimination Of Earlypregnancyandendometrialcystbyultrasonographicassessment Of Uterineechotexture İn Mares.Kafkas Univvet Fak Derg, 24 (4): 519-524. Doı: 10.9775/Kvfd.2018.19476

Kaçar, C., A.K. Zonturlu, H. Oral, S. Yıldız Ve U. Arı “Theeffects Of Theranekron® Application On Uterusınvolutionandvaginalefluence İn Cowsearlypuerperalperiod. Kafkas Univvet Fak Derg, 13 (1), 11-15 2007.

Özyurtlu, N.,A.K. Zonturlu Ve İ. Küçükaslan “Effect Of Prıd Andgnrhcombination On Fertilityparameters Of Heifershavinginactiveandactiveovaries”. Ankara Ünivvet Fak Derg, 55, 13-16, 2008.

Zonturlu, A.K. F. Aral, N. Özyurtlu Ve Ü. Yavuzer “Synchronization Of Estrususing Fga And Cıdr Intravaginalpessariesduringthetransitionperiod İn Awassiewes”. J.Anim. Vet. Adv., 7 (9), 1093-1096, 2008.

Risvanli, A., H. Bulut, A.K. Zonturlu, O. Demiral, N. Saat Ve A. Kılıç “The Role Of Immunologicfactors İn Abortionsobserved İn Sheepandgoats”. Intern J Applresvetmed, 7 (3), 91-96, 2009.

Tel, O.Y., O.Keskin, A.K. Zonturlu, A. Dakman Ve N. Yurdaydın “Şanlıurfa Bölgesi’nde Atlarda Taylorellaequigenitalis’in Kültür Ve Pcr Yöntemi İle Saptanması”. Kafkas Univvet Fak Derg, 16 (4), 605-609, 2010.

Kaçar, C.,A.K. Zonturlu, M. Karapehlivan, U.Ç. Arı, M.Öğün Ve M. Çitil “Theeffects Of L-Carnitine Administration On Energymetabolism İn Pregnant Halep (Damascus) Goats”. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 34 (2), 163-17, 2010.

Özyurtlu, N., H. Sagsoz, B.G. Saruhan, A.K. Zonturlu, M.A. Ketani, Ve M.E. Akbalık “Immunohistochemicallocalisationof Oestrogenandepidermalgrowthfactorreceptors Of Thebitchuterus İn Thesexualcycle”. Bullvetınstpulawy, 54, 193-200, 2010.

Sami Simsek, Ali Risvanli, A.K Zonturlu, Orkun Demiral; Nevzat Saat. Absence Of Link Betweenabortionandseropositivity Of Cystichydatiddisease İn Ewesandfemalegoats İn Türkey.  In: Veterinariaıtaliana, 2012, Vol. 48, Issue 3, P.323-328.

Semra Kaya, Cihan Kaçar , Metin Öğün, Mushap Kuru, Hasan Özen, Murat Can Demir Levent Şahin , Abuzer Kafar Zonturlu(Evaluation Of Serum C-Reactive Protein And Natural Antibodies İn Cowswithendometritis. Kafkas Univvet Fak Derg. Doı: 10.9775/Kvfd.2016.15226. (2016).

Cihan Kaçar, Duygu Kaya, Savaş Yıldız, Semra Kaya, Mushap Kuru, Şükrü Metin Pancarcı, Abuzer Kafar Zonturlu:Theeffects On Follicular Dynamics Causedbychangingthe Application Time Of Pgf2α Andgnrh İn Thecosynch Protocol Administered İn Montofoncowswithestrusstimulatedbypresynchronization Kafkas Univvet Fak Derg. 20 (6): 951-956, 2014.

Aydilek N, Varışlı Ö, Selek Ş, Korkmaz Ö, Atlı Mo, Taşkın A (2014). Theeffect Of Estrouscycle On Oxidantandantioxidantparameters İn Dairycows. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 20 (5), 703-709.

Korkmaz Ö, Korkmaz D, Polat İm, Yağcı İp, Pekcan M, Emre B,Zonturlu Ak. 2016. Differences İn Thefollicularmorphology Of Youngandagedbitchesandtheircorrelationwiththe Anti-Müllerianhormone. Kafkas Univvet Fak Derg, 22(5): 733-739. Doı: 10.9775/Kvfd.2016.15306

Korkmaz Ö, Kuplulu S, Agca Y, Polat Im (2013). Effect Of Oocytequalityandactivationprotocols On Bovineembryo Development Followingıntracytoplasmic Sperm Injection, Turk J. Vet. Anim. Sci. 37 (1), 26-30.

Polat B, Acar Db, Macun Hc, Korkmaz Ö, Çolak A, Baştan A, Akçay A (2009). Effect Of Epidermalgrowthfactor On Invitromaturation Of Catoocytesrecoveredfromovaries At Follicularandlutealstages. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 15 (4), 623-627.

Risvanli A, Cetin H, Gulacti I, Yuksel M, Saat N, Korkmaz Ö, Atlı Mo (2006). The Presence Of Anti-Zona Pellucidaantibodies İn Pregnantorınfertilecowsandmares. Animalsciencepapersandreports. 24 (2), 153-158.

Çetin H, Gürgöze Sy, Keskin O, Atlı M O, Korkmaz Ö (2005). Investigation Of Antioksidantenzymesandsomebiochemicalparameters İn Eweswithgangrenousmastitis. Turk J Vet Anim Sci. 29 (2), 303-308.

Rısvanlı A, Çetin H, Apaydın Am, Korkmaz Ö, Atlı Mo, Timurkan H. (2005). Prevalence Of Antispermantibodies İn Mares İn The South Esternanatolian Of Turkey. Bullvetınstpulawy. 49, 45-48.

Emre B, Cengiz M, Alacam E. 2011:Evaluation Of Milkinghygieneand Management Factoreffects On Somatic Cell Countandclinicalmastitisıncidence İn Dairycows. Kafkas Ünivvet Fak Derg, 17(1): 31-35. Doı: 10.9775/Kvfd.2010.2367

Agaoglu Ar, Schafer-Somi S, Kaya D, Kucukaslan I, Emre B, Gultiken N, Mulazimoglu B, Colak A, Aslan S. 2011.Theıntravaginal Application Of Misoprostolımprovesınduction Of Abortionwithaglepristone. Theriogenology, 76(1): 74-82. Doı: 10.1016/J. Theriogenology. 2011.01.019

Ay Ss, Kaya D, Kucukaslan I, Agaoglu Ar, Emre B, Handler J, Fındık M, Aslan S. 2012. Beneficialeffects Of Beta-Caroteneinjectionspriortotreatmentwith Pgf2α On Thefertility Of Postpartumdairycows. Revuemédvét, 163(8-9): 387-392.

Küçükaslan I, Kaya D, Emre B, Bollwein H, Özyurtlu N, Mülazımoglu Sb, Aslan S. 2014. Evaluation Of Endometrialechotextureandcervicalcytology İn Cowsduringandaftertreatment Of Endometritis. Tierarztliche Praxis, Ausgabe G, Grosstiere/Nutztiere, 11/2014; 42(6): 343-50. Doi: 10.15653/Tpg-140473

Gültiken N, Güvenc T, Kaya D, Agaoglu R, Ay Ss,Kücükaslan I, Emre B, Findik M, Schäfer-Somi S, Aslan S. 2015.Tarantula Cubensis Extract Changes The Degree Of Apoptosis And Mitosis In Canine Mammary Adenocarcinomas. J Vetsci, 16(2): 213-219. Doi: 10.4142/Jvs.2015.16.2.213

Mülazimoglu Sb, Beceriklisoy Hb, Schäfer-Somi S, Kaya M, Bumin A, Özenç E, Gültiken N, Kanca H, Günen Mz, Kutsal O, Emre B, Evangelos K, Aslan S. 2016. B-Mode Echotexture Analysis And Color Doppler Sonography In Canine Mammary Tumors. Kafkas Univvet Fak Derg,22(6): 961-969. Doı: 10.9775/Kvfd.2016.15686

Emre B,Korkmaz Ö, Temamoğulları F, Zonturlu Ak, Koyuncu İ, Özkaraca M, Cengiz M. 2017. Effect Of Intrauterineınfusion Of Momordicacharantia L. On Oxidativestressandpregnancy Rate İn Infertilecows.  J Vetres, 61(4), 489-496. Doı:10.1515/Jvetres-2017-0063

Emre B, Küçükaslan İ, Ağaoğlu Ar, Ay Ss, Kaya D, Somali M, Aslan S. 2018. The Effects Of The Separate And Combined Use Of The Hormones Pgf2α And Gnrh And The Addition Of Βeta-Carotene On Fertility Parameters In Dairy Cows With Ovarian Cysts. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1):1589. Doı: 10.22456/1679-9216.84205

Erdoğan G, Uçar Eh, Kibar B, Peker C, Akkuş T.A Rarecomplication Of Thepostpartumperiod İn A Dog: Vaginalevisceration. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2016, 22 (2), 315-318

Akkuş T, Yaygıngül R, Erdoğan G, Birincioğlu Ss. Dişi Bir Köpekte Reprodüktifbenign Kitleler Ve İnguinal Fıtık Olgusu. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2016, 5(1), 80-83.

Akkuş T, Erdoğan G. Kısraklarda Yüksek Riskli Gebelikler Ve Olgu Yönetimi. Kocatepe Veterinaryjournal 2017, 10(2), 83-90. 

Erdoğan G, Kılıç N, Uçar Eh, Kibar B, Peker C, Beceriklisoy Hb, Akkuş T.Theeffects Of Preanestheticsildenafilcitrateusage On Feto-Maternalcirculation İn Pregnantrabbits. Reproduction İn Domesticanimals, 53(2), 130, 2018.

Demir Mc, Zonturlu Ak, Korkmaz Ö, Emre B, Akkuş T, Kaya S, Kaçar C. Discrimination Of Earlypregnancyandendometrialcystbyultrasonographicassessment Of Uterineechotexture İn Mares. Reproduction İn Domesticanimals, 53(2), 124, 2018.

C. Yazılan Ulusal Ve Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler:

C1. Hamit Yıldız, Abuzer K Zonturlu. Kısraklarda Doğum; Kısraklarda Doğum Ve Jinekoloji; Ed. Mustafa Kaymaz., Murat Fındık, Ali Rışvanlı, Afşin Köker. Medipres, Malatya.

C.2. Abuzer K Zonturlu.Hakkı Bülent Beceriklisoy. Kısraklarda Güç Doğum; Kısraklarda Doğum Ve Jinekoloji; Ed. Mustafa Kaymaz., Murat Fındık, Ali Rışvanlı, Afşin Köker. Medipres, Malatya

C.3. Zonturlu Ak, Çetin H, Emre B, Korkmaz Ö, Atlı Mo. 2018. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2000-2016 Yılları Arasında Getirilen Vakalara Toplu Bakış. Ed. Çetin H. Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri.4(3): 49-54.

C.4. Ömer Korkmaz,(2019) Kısrakların Reprodüktif Problemleri Ve Sağaltımları İn: At Hekimliği. Ed: Yarsan E. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul. Isbn: 978-975-2777-58-3.

C.5. Seyrek-İntas K, Emre B. Perinataldönemde Anne Veyavruyagösterileceközen. In: Köpekvekedilerdedoğumvejinekoloji Ed: Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, 1. Baskı. Bölüm No: 9; 197-207, 2013. Isbn: 978-975-6676-80-6

C.6. Seyrek-İntas K, Emre B. Perinataldönemde Anne Veyavruyagösterileceközen. In : Kısraklardadoğumvejinekoloji. Ed: Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, 1. Baskı. Bölüm No: 9; 189-202. 2015. Isbn: 978-975-6676-95-0

C.7. Şendag S, Emre B. Memeninmorfolojisi, In: Evcilhayvanlardamemehastalıkları. Ed: Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, 1. Baskı. Bölüm No: 1; 1-20, 2016. Isbn: 978-605-9720-11-3

C.8. Uçar Eh, Peker C, Akkuş T, Çetin H, Musal B, Erdoğan G, Beceriklisoy Hb, Tuna B. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Kliniğine 1999-2016 Yılları Arasında Getirilen Vakaların Dağılımı. Çetin H, Editör. Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 2018, 12-17.

 

D. Çalıştay / Kurslar;

C.1.Abuzer K Zonturlu. Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odasının Düzenlediği Meslek İçi Ve Saha Eğitim Kursları: Büyükbaş Hayvanlarda Jinekolojik Ultrasonografik Muayene Ve Tanı. 2014

C.2.Abuzer K Zonturlu. Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odasının Düzenlediği Meslek İçi Ve Saha Eğitim Kursları: Suni Tohumlama Kursu. 2018

C.3.Birten Emre. Şanlıurfa’da Çiftlik Hayvancılığının Sorunları Ve Çözüm Arayışları Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı). Şanlıurfa, Türkiye, 19-21 Aralık 2011.

 


Yürütücüler

1. Prof.Dr. Abuzer K. ZONTURLU

2. Doç.Dr. Ömer KORKMAZ

3. Dr.Öğr.ÜyesiBirten EMRE

4. Dr. Tuğra AKKUŞ