Endüstri 4.0

Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Optimizasyon, Üç Boyutlu Üretim, Otonom Robotlar, Simülasyon, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Analitik, Siber Güvenlik, Yatay ve Dikey Entegrasyon, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti

 


Bilgi Özeti

Endüstri 4.0 Çalışma Grubu artırılmış ve sanal gerçeklik, optimizasyon, üç boyutlu üretim, otonom robotlar, simülasyon, bulut bilişim, büyük veri ve analitik, siber güvenlik, yatay ve dikey entegrasyon, endüstriyel nesnelerin interneti konusunda çalışmalar yapmaktadır. Siber-fiziksel sistemleri, öğrenen robotlar, nesnelerin ınterneti, bulut bilişim, büyük veri ve veri analitiği, yatay ve dikey entegrasyon, katmanlı üretim, sanal gerçeklik ve siber güvenlik konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

 

 


Amaç

Endüstri 4.0 kullanılarak bölgede özellikle mühendislik, tıp ve şehir planlaması alanlarında ileri düzey araştırma ve mühendislik eğitimi ve uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda  Endüstri 4.0 uygulamalarının ihtiyaç duyacağı insan gücünün yetiştirilmesi, Endüstri 4.0 teknolojisinin yaygınlaştırılması ile bu alanda girişimciliğin desteklenerek ülke ekonomisine katkı sunulması sağlanacaktır.

 


Yürütücüler

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK


Araştırma Ekibi

 • Prof. Dr. Saffet ERDOĞAN
 • Prof. Dr. Murat KISA
 • Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
 • Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK
 • Doç. Dr. Dursun AKASLAN
 • Doç. Dr. Mustafa ÖZEN
 • Doç. Dr. Recep PEKGÖKGÖZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
 • Dr. Öğr. Üyesi İ.Hakan KARAÇİZMELİ
 • Dr.Öğr. Üyesi Serkan KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Sabri ÖĞÜTLÜ
 • Dr.Öğr. M. Fatih KARACABEY
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖZTÜRK TEL
 • Öğr. Gör. Dr. M. Vehbi BALAK

 


Başarı Kriterleri

Hübak, Tübitak ve AB projeleri yapmak, Endüstri 4.0 laboratuarının kurulması, 2 adet patent alınması, 4 adet uluslararası konferansa katılım sağlanması, 2 adet uluslararası indeksli yayın yapılması.

 


İş Birlikteliği Yapılacak Kuruluşlar

 

 


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Grubumuz üniversite içinden ve dışından tüm araştırmacılara açıktır.

 


Çalışma Takvimi

Eylül 2019-Eylül 2024

 


Proje Bütçesi

Hazırlık aşamasındadır.


Yayınlanmış Çalışmalar

Makaleler

AKASLAN, D., ERNST, F. B., SARIIŞIK, G., & ERDOĞAN, S. (2018). SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI İÇİN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM OLANAKLARI. Electronic Turkish Studies13(21).

Akaslan, D., Suzer, M. H., Kircay, A., & Besli, N. A FREQUENCY DICTIONARY OF TERMS IN THE FIELD OF THERMOPLASTICS USED IN DESIGNING AND PRINTING VIRTUAL REALITY VIEWERS.

ASLAN, R., & ERDOĞAN, S. (2017). 21. Yüzyılda Hekimlik Eğitimi: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Hologram.

ASLAN, R., & ERDOĞAN, S. (2017). Medical Education in the 21st Century: Virtual Reality, Augmented Reality and Hologram. Kocatepe Veteriner Dergisi10(3), 204-212.

Balak, V., Kisa, M., & Miman, M. (2018). A Scale Development for Favoring Virtual Reality Applications in Technical Drawing Courses. International Journal of Scientific and Technological Research4(5).

BALAK, M. V., & Murat, K. I. S. A. (2016). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Teknik Resim Eğitimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi1(2), 17-26.

BALAK, V., & Murat, K. I. S. A. Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Makine Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Becerilerine Etkisi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi3(3), 282-290.

Pekgökgöz, R. K., Gürel, M. A., Bilgehan, M., & Kısa, M. (2010). Active suspension of cars using fuzzy logic controller optimized by genetic algorithm. International Journal Of Engineering & Applied Sciences2(4), 27-37.

PEKGÖKGÖZ, R. K., & ÇILI, F. (2011). Yapı davranışının yarı-aktif yalıtım sistemleri kullanılarak bulanık mantık ile kontrolü. İTÜDERGİSİ/d5(2).

 

Bildiriler

Akaslan, D., Ernst, F.B.,The Comparision of Virtual Reality Glasses,  (22.11.2018 -25.11.2018 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Fen ve Saplık Bilimleri Kongresi , 2018

Akça, Ş., Yenigün, İ.,  Aslan, R., Erdoğan, S., Employment Potential In The Sector Of Virtual Reality And Augmented Reality For Our Country, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Akça, Ş., Yenigün, İ., Erdoğan, S., The Roleo of Virtual Reality in the True Construction of Environmental Awareness, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Aslan, R., Erdoğan, S., When we will start to understand and apply the virtual reality?, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Balak, V., Kısa, M., Implementing Virtual And Augmented Reality Technologies In Technicaldrawing Course, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Balak, V., Kısa, M., The Effect of Virtual Reality Technology on the SpatialVisualization Skill of First-year students of MechanicalEngineering,  (08.11.2018 -10.11.2018 ) , Yayın Yeri:VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi , 2018

Balak, V., Kısa, M.,  Miman, M., The use of Augmented Reality Technology in Mechanical Engineering and A Case Study,  (08.11.2018 -10.11.2018 ) , Yayın Yeri:VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi , 2018

Balak, V., Kısa, M., Using Augmented Reality Technology in Technical Drawing Course (19.03.2016 -21.03.2016 ) , Yayın Yeri:International Conference of Natural Science and Engineering , 2016

ERNST, F., ŞENOL  H.,, AKDAĞ , S., BARUTCUOGLU, Ö., Virtual Reality For City Planning, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Özdemir, A., Sarıışık, G., With Virtual Reality (VR) we can Explain Things in a Different Way, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Sarıışık, G., Virtual Reality Applications in Occupational Work & Safety in the High-Risk Industries, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Yenigün, İ.,  Yenigün, K., Erdoğan, S., Commercial Application Approaches To Virtual Reality; Case Of Construction Sector, 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.

Uzunköy, A., Virtual Reality in medical education. it is a dream or a reality? 1. International Conference on Virtual Reality, ISBN 978-605-031-987-3, July 2019, Şanlıurfa, Turkey.