İLERİ METALORGANİK KİMYASALLAR, SPEKTROSKOPİ VE KATALİZ ARAŞTIRMA GRUBU

Yürütücüler


ARAŞTIRMA GRUBU ÜYELERİ

 

 • Öğretim Üyeleri:

  Prof. Dr. Ahmet KILIÇ

  Prof. Dr. Veli KASIM

             Doç. Dr. Mustaaf DURGUN

 • Doktora Öğrencileri: Rahime YAVUZ, Öğr. Gör. Emine AYTAR.

 • Yüksek lisans Öğrencileri: Levent BEYAZSAKAL, Hava BİRSEN, Tuğba ERSAYAN, Salih AKSU, Sümeyye HARTAVİ, Mehmet Ali TAŞ.

 


ETKİNLİKLER

 1. KILIÇ AHMET, DURGUN MUSTAFA, YORULMAZ NURİ, YAVUZ RAHİME (2017). The synthesis and investigation of different cobaloximines by spectroscopic methods. 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy(P-100) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3809613)
 2. KILIÇ AHMET, DURGUN MUSTAFA,AYTAR EMİNE,YAŞAR EYYÜP (2018). Fixation of Greenhouse gase CO2 by Organoboroncatalysts. INTERNATIONAL GAP RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFİCİENCY CONGRESS (GAPYENEV 2018), 263-264. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4662530)
 3. KILIÇ AHMET,DURGUN MUSTAFA,AYTAR EMİNE, YAŞAR EYYÜP (2018). Catalytic Strategies of Cobaloxime Catalysts for the Utilization of CO2 and Hydrogen Evolution from H2O. INTERNATIONAL GAP RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFİCİENCY CONGRESS (GAPYENEV 2018), 259-260. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4662469)
 4. Kılınç Dilek, Taş Eşref, Kılıç Ahmet, Yılmaz İsmail, Durgun Mustafa, Özdemir İsmail, Yaşar Sedat ’’Aromatik Aminler Temelinde Salisilaldiminlerin ve Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezi  Spektral ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi’’ I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (Özet Bildiri/)(Yayın No:330180)


İLETİŞİM

Harran Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Kimya Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa


İŞBİRLİĞİ

 1. Dicle Üniversitesi, Kimya Bölümü
 2.  İnönü Üniversitesi
 3. İTÜ
 4. Muş Alparslan Üniversitesi


LABORATUAR OLANAKLARI

Tüm metal-organik reaksiyonları gerçekleştirmek için yeterli alt yapı mevcuttur. Sentezi başarılı bir şekilde gerçekleştirilen maddelerini yapılarını karakterize etmek için; FT-IR (HÜBTAM), UV-Vis (HÜBTAM), NMR (HÜBTAM), LC-MS/MS (HÜBTAM), TGA-DTA (HÜBTAM), SEM (HÜBTAM), XRD (HÜBTAM), LÜMİNESANS (HÜBTAM) teknikleri kullanılmaktadır. HÜBTAM laboratuarında olmayan cihazların analizleri ise hizmet alımı karşılığında başka birimlerde yapılmaktadır.


PROJELER

 1. Geçiş Metallerin 3 5 But2 salisilaldehit ve Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Tetradentat Salisilaldiminlerle Kompleksleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006-2008 (ULUSAL)
 2. Karbon Dioksitin Metal Kompleks İçeren İyonik Sıvı Katalizörlüğünde Halkalı Karbonatlara Dönüşümü, BAP, Araştırmacı, 2011-2013 (ULUSAL)
 3. Kobaloksim ve Organokobaloksim Ve Molekül İçi O H   O Köprüleriyle Cu(II) Türevlerinin Yer Değiştirdiği Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbon Dioksitin Organik Ürünlere Dönüştürülmesinde Katalizör Olarak Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2012-2014 (ULUSAL)
 4. İyonik Kobaloksim/Organokobaloksim Türevlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAP, Yürütücü, 30/05/2016-21/06/2017 (ULUSAL)
 5. Fe3O4 (Demir oksit) bağlanmış dioksim metal komplekslerin hazırlanması ve karakterizasyonu, BAP, Yürütücü, 10/04/2018 - 20/11/2018 (ULUSAL)
 6. Dimetil Tereftalat ve Nicotinic Hidrazid Temelinde Yeni Hekzadentat Schiff Bazları Metal Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu, Spektroskopik ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Yürütücü, 03/08/2018- Devam Ediyor (ULUSAL).
 7. Konjuge NN Kompleks Bileşikleri ve Katalitik Uygulamaları, BAP, Yürütücü, 22/05/2018- Devam Ediyor (ULUSAL).
 8. Yeni N-N Tipi Ligantların Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Katalitik Özellikleri, BAP, Yürütücü, 25/02/2016-27/02/2018 (ULUSAL).


SEÇİLMİŞ YAYINLAR

 1. KILIÇ AHMET, DURGUN MUSTAFA, AYTAR EMİNE, YAVUZ RAHİME (2018). Synthesis and characterization of novel positively charged organocobaloximes as catalysts for the fixation of CO2 to cyclic carbonates. J. Organomet. Chem., 858, 78-88, Doi: 10.1016/j.jorganchem.2018.01.029.
 2. TUMBUL AHMET, ASLAN FERHAT, DEMİRÖZÜ, SONGÜL, GÖKTAŞ ABDULLAH, KILIÇ AHMET, DURGUN MUSTAFA, ZARBALİ MAHARRAM (2019). Solution processed boron doped ZnO thin films: influence of different boron complexes. Mater. Res. Express 6 (2019) 035903.
 3. KILIÇ AHMET, AKDAĞ SEYİTHAN, AYTAR EMİNE,DURGUN MUSTAFA (2016). Design synthesis and characterization of novel dioxime ligand based cobaloxime compounds for application in the coupling of CO2 with epoxides. New J. Chem., 40(9), 7901-7910., Doi: 10.1039/c6nj01223j.
 4. KILIÇ AHMET, AYTAR EMİNE, DURGUN MUSTAFA (2015). Mono multinuclear cobaloxime and organocobaloxime catalyzed conversion of CO2 and epoxides to cyclic organic carbonates Synthesis and characterization. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 24, 98-106., Doi: 10.1016/j.jiec.2014.09.015.
 5. KILIÇ AHMET, KILINÇ DİLEK, TAŞ Eşref,YILMAZ, İSMAİL, ÖZDEMİR İSMAİL (2010). The orthopalladation dinuclear [Pd(L1)(μ-OAc)]2, [Pd(L2)(μ-OAc)]2 and mononuclear Pd(L3)2 complexes with [NCO] or [NO] containing ligands Synthesis  spectral characterization  electrochemistry and catalytic properties. Journal of Organometallic Chemistry, 695(5), 697-706., Doi: 10.1016/j.jorganchem.2009.12.003.
 6. Kasumov Veli T,  Sahin, Onur,  Aktas, Hatice Gumushan, Synthesis, Characterization, Crystal Structure, Redox-Reactivity And Antiproliferative Activity Studies Of Cu(II) And   Pd(II) Complexes With F, CF3 Bearing 3,5-Di-Tert-Butylsalicylaldimines POLYHEDRON, 2016, 2016, 115, 119-127.
 7. Kasumov V.T.  Koksal, F. Synthesis, Spectroscopic Characterization and EP Studies on Electron Transfer Reactions of Bis[N-(2,5-Di-Tert-Butylphenyl)Salicylaldiminato Copper   Complexes with PPh3. Spectrochımıca Acta Part A-Molecular And Bıomolecular Spectroscopy   Volume: 58   Issue: 10  Pages: 2199-2211, 2002.
 8. Kasumov V.T, Koksal Fevzi; Sezer, Ali  Synthesis, spectroscopic and redox properties of a novel series of copper(II) complexes of N-alkyl-3,5-Bu-2(t)-salicylaldimines. Generation of the directly coordinated Cu(II)-phenoxyl radical complexes. POLYHEDRON Volume:24 Issue:10,Pages 1203-1211, Issu: 14, 2005.
 9. Kasumov, V.T., Suzergoz, F.,  Sahin E., Celik, O.,  Aslanoglu, M. Synthesis, characterization and effect of the fluorine substitution on the redox reactivity and in vitro anticancer behaviors of N-polyfluorophenyl-3,5-di-tert butylsalicylaldimines and their Cu(II) complexes Journal of Fluorıne Chemıstry, volume: 162, 78-89.
 10.  Kasumov, V.T., Ucar, Ibrahim,  Bulut Ahmed. Synthesis, structural, spectroscopic and reactivity properties of a new N-2,3,4-trifluorophenyl-3,5-di-tert-butylsalicylaldimine ligand and its Cu(II) and Pd(II) complexes.
 11.  Emine AYTAR, Veli KASIM ‘Sübstitüe Perimidin Ligantları ile Metal Klorürlerin Varlığında CO2 ’in Organik Ürünlere Dönüşümü’ Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Fen Dergisi, 45,1, 2019.
 12. Ahmet Kilic, Eyyup Yasar, Emine Aytar ‘The neutral boron [(L1-3)BPh2] and cationic charged boron [(L1a-3a)BPh2] complexes for chemical CO2 conversion to obtain cyclic carbonates at ambient conditions’ Sustainable Energy & Fuels, 2019, 3, 1066.


YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Ahmet KILIÇ

Prof. Dr. Veli KASIM