Tıp-Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Kas iskelet sistemi insan vücudundaki kas, eklem, tendon, bağ, sinir ve kemik dokuları ihtiva eden sistemdir. Kas iskelet sistemi ile ilgili olarak tıp alanında birden fazla disiplin bulunmaktadır. Kas iskelet sistemi hastalıkları çevresel, genetik ve yapısal temelde doğumdan ölüme kadar tüm toplumu kapsamaktadır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının gelişiminde fiziksel ve biyomekanik faktörler, organizasyonel ve psikososyal faktörler, bireysel ve kişisel faktörler gibi çok farklı faktörler rol oynamaktadır. Bunlar hastalığın gelişiminde tek başına rol oynayacağı gibi çeşitli kombinasyonlar halinde de etki edebilirler. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile mücadele edebilmek için entegre bir yönetim yaklaşımı gereklidir. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları engellilik sebepleri arasında önemli bir yer tutar ve görüldükleri kişilerde yaşam kalitesini ve yaşam alanlarını ciddi şekilde etkilerler. Ayrıca sosyoekonomik yükü büyük olan hastalıklardır. Bu hastalıkların etkili bir şekilde araştırılması ve etkili tedavi ve önleyici stratejilerin geliştirilmesi elzemdir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi üçüncü basamak referans eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmet vermektedir. Harran Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği özellikle eklem cerrahisi ve konjenital kas iskelet sistemi hastalıkları konularında muazzam hasta potansiyeli ve yıllar boyunca edinmiş olduğu tecrübe ile Türkiye çapında söz sahibi bir kliniktir. Son bir içerisinde kliniğimizde yapılan cerrahi işlemlere bakıldığında 26.09.2018 ve 26.09.2019 tarihleri arasında toplam 3207 hasta opere edilmiştir. Bu hastaların 838 tanesi 2 yaş ve altı hastalardır. Bu hasta grubunun tamamına yakınını Gelişimsel kalça displazisi ve Pes ekinovarus gibi konjenital hastalıklar oluşturmaktadır. Bu sayı Türkiye’de isim yapmış büyük üniversitelerin uzun yıllar içerisinde erişemeyeceği rakamlardır. Türkiye ve Dünya ölçeğinde düşünüldüğü zaman oldukça büyük sayılarda hastanın tedavisi merkezimizde gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde özellikle konjenital hastalıkların tedavi, takip ve araştırılması anlamında bölgemize ve ülkemize katkısının bu anlamda çok büyük olacağı aşikardır. Yine kliniğimizde bu tarihler arasında 611 eklem cerrahisi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu sayı da yine ülke çapında önemli bir rakamdır. Kliniğimizdeki elde edilen deneyimlerin yeni araştırma alanlarında kullanılması Üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük kazançlar sağlayacaktır.


Başarı Ölçütleri

Çalışma grubu altında yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçların güncel literatüre katkı sağlaması. Elde edilen sonuçların  çeşitli ulusal veya uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulması.  Literatüre katkı sağlayabilecek  çalışma sonuçlarının  ulusal veya uluslararası dergilerde veya kitaplarda yayınlanması. Özellikle yöremizde  daha fazla görülen doğumsal hastalıkların tanı ve tedavisinde elde edilen yeni  bilgilerin tanı ve tedavi rehberlerinin oluşumunda  referans olarak kullanılması. Çalışma grubu altında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların multidispliner çalışmalara ışık tutması ve yapılacak yeni bilimsel çalışmaların nitelik  ve niceliğinin her geçen yıl artması.


Yürütücüler

Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU,Doç. Dr. Baran SARIKAYA,Dr. Öğr. Üyesi Celal BOZKURT


Anahtar Kelimeler

Konjenital kas iskelet sitemi hastalıkları, kemik eklem hastalıkları, Epidermal growth faktör, menisküs yaralanması, kıkırdak yaralanması


Amaç

Kas iskelet sistemini oluşturan; tendon, kas, bağ, kıkırdak gibi temel yapılar hakkında araştırmalar yapmak. Kas iskelet sistemi ile ilgili doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklarla ilgili olarak yeni tanı yöntemleri geliştirmek. Kas iskelet sistemi temelindeki patolojilerin etiyopatogenezi ile ilgili olarak yeni  yaklaşımlar ve tanımlamalar ortaya koymak. Kas iskelet sisteminde meydana gelen  doğuştan sakatlıklar ile  sonradan oluşabilecek dejeneratif veya travmatik rahasızlıkların sağaltımına yönelik yeni tedavi modaliteleri oluşturmak veya var olan tedavi yöntemlerini geliştirmek.

Bu anlamda ilk etapta eklem hastalıkları içerisinde kıkırdak ve menisküs yaralanmalarına yönelik yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde menisküs ve kıkırdak gibi iyileşme kapasitesi düşük dokuların tedavisine yönelik rejeneratif tedavi yöntemleri üzerinde birçok çalışma yapılmaktadır. İyileşmeye yardımcı sentetik doku iskeletleri günümüzde giderek artan sıklıkta kullanılan implantlardır. Deneysel çalışmalar ile çeşitli büyüme faktörlerinin iyileşme kapasitesi düşük dokularda damarlanma ve dolayısıyla iyileşmeyi artırdığı gösterilmiştir. Yapılacak bu yeni çalışma ile amacımız bu iki faktörü bir arada sunan yeni bir implantın geliştirilmesini öngörmektedir. Büyüme faktörleri ile güçlendirilmiş sentetik doku implantlarının etkinliğinin ilk etapta hayvan çalışmaları ile ortaya konulması ve alınacak olumlu sonuçlar neticesinde insanlarda kullanılabilecek bir implantın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 


Araştırma Konuları

Konjenital hastalıklar

Kemik-Eklem hastalıkları

 


Araştırmacılar

Araş. Gör. Dr. İbrahim Halil CEBE

 


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Devam Eden Proje ve Çalışmalar:

Tez Yürütücüsü: Celal Bozkurt

Asistan:Osman Karakurt

Konu: İdiyopatik Talipes Equinovaruslu Hastalarda Oksidatif Ve Antioksidatif Durumlarda Serum Prolidaz Düzeyi Takip Ve Tedavide Bir Parametre Olarak Kullanılabilir Mi?

 

Tez Yürütücüsü: Celal Bozkurt

Asistan:Emrah Vatansever

Konu:Serum Prolidaz Aktivitesi Oksidatif Ve Non Oksidatif Durumlarda Gelişimsel Kalça Displazisinin Tedavi Sürecinde Bir Parametre Olarak Kullanılabilir Mi

 

Çalışma Yürütücüsü: Celal Bozkurt

 • Konu: Using the modified Ponseti method to treat complex clubfoot: early results

 

Çalışma Yürütücüsü: Celal Bozkurt

 • Konu: The early results of Ponseti method in a low income district: factors for recurrence and incompliance

 

Çalışma Yürütücüsü: Celal Bozkurt

 • Konu: Resistive index and peak systolic velocity for congenital talipes equinovarus: a colour Doppler ultrasonography study

 

 

Çalışma Yürütücüsü: Celal Bozkurt

 • Konu: 6-12 ay arası gelişimsel kalça displazi hastalarında kapalı redüksiyon ve pelvipedal tedavisinin orta dönem klinik ve radyolojik sonuçları 

 

 

Çalışma Yürütücüsü: Celal Bozkurt, Özlem Öz

 • Konu: İdiyopatik konjenital talipes ekinovaruslu hastalarda PITX1 ve TBX4 transkripsiyon faktör gen değişimleri

 

Çalışma Yürütücüsü: Özlem Öz, Celal Bozkurt

 • Konu: İdiyopatik konjenital talipes ekinovaruslu hastalarda HOXD12, HOXD13 ve HOXA9 gen değişimlerinin hastalığın klinik bulguları ile ilişkisinin araştırılması

 

Çalışma Yürütücüsü: Özlem Öz, Celal Bozkurt

 • Konu: İdiyopatik konjenital talipes ekinovaruslu hastalarda HOXD12 ve HOXD13  gen polimorfizmlerinin hastalığın klinik bulguları ile ilişkisinin araştırılması
   

 

Tez Yürütücüsü: Celal Bozkurt

 • Asistan: Halil İbrahim Cebe
 • Konu: İdiyopatik konjenital talipes ekinovaruslu (İKTEV) hastalarda HOXA9  gen mutasyonlarının / gen polimorfizminin hastalığın klinik bulguları ile ilişkisinin araştırılması
   

 

 


Yayınlar

SERKAN SİPAHİOĞLU

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. CELAL BOZKURT, BARAN SARİKAYA, SERKAN SİPAHİOGLU, MURAT ERGUN, MEHMET AKİF ALTAY, UGUR ERDEM ISİKAN (2018). Comparison of percutaneous pinning with Kirschner wires and internal fixation with anatomical proximal humeral plates for proximal humeral fractures. Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres.2018.07.146
 2. BOZKURT CELAL, SENKÖYLÜ ALPASLAN, AKTAS ERDEM, SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, GÜRBÜZ RIZA (2018). Biomechanical Evaluation of a Novel Apatite-Wollastonite Ceramic Cage Design for Lumbar Interbody Fusion: A Finite Element Model Study. BioMed Research International, 2018, 1-8. Doi: 10.1155/2018/4152543 (Yayın No: 4189027)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ISIKAN UGUR ERDEM (2018). Syndesmotic screw fixation intibiofibular diastasis. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(6), 692, Doi: 10,4103/njcp. njcp_5_17 (Yayın No: 4293773)

 

 1. BOZKURT CELAL, SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, ALTAY MEHMET AKIF, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Outcomes of Arthroscopic Debridement and Microfracturefor Osteochondral Lesions of the Talus. Journal Of Turgut Ozal Medical Center, 24(4), 468-471., Doi: DOI: 10.5455/jtomc.2017.08.115 (Yayın No: 3642425)

 

 1. SAHIN ERCAN, ZEHIR SINAN, SIPAHIOGLU SERKAN (2017). Comparison of Medial and Posterior Surgical Approaches in PediatricSupracondylar Humerus Fractures. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(9), 1106-1111., Doi: 10.4103/njcp.njcp_104_16 (Yayın No: 3624593)

 

 1. SARIKAYA BARAN, YUMUSAK NIHAT, YIGIN AKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, YAVUZ ÜNAL, ALTAY MEHMET AKIF (2017). Comparison of the effects of human recombinant epidermal growth factor and platelet-rich plasma on healing of rabbit patellar tendon. Joint Diseases and Related Surgery, 28(2), 92-99., Doi: 10.5606/ehc.2017.55396 (Yayın No: 3577699)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, SARIKAYA BARAN, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Comparision of the expandable nail with locked nail in the treatment of closed diaphyseal fractures of femur.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(7), 792-798., Doi: 10.4103/1119-3077.212452. (Yayın No: 3566086)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Weber C ankle fractures with tibiofibular diastasis: syndesmosis-only fixation. Acta Ortopédica Brasileira, 25(3), 67-70., Doi: 10.1590/1413-785220172503151204 (Yayın No: 3560992)

 

 1. SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, BEKIN SARIKAYA ZEYNEP, BOZKURT CELAL,LEVENT ALI,YAPTI METIN,ALTAY MEHMET AKIF,ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Assessment of hip in the early period in patients whounderwent dega osteotomy due to developmental dysplasia of the hip. Journal Of Turgut Ozal Medical Center, 24(2), 173-177., Doi: 10.5455/jtomc.2017.02.21 (Yayın No: 3535567)

 

 1. SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, BEKIN SARIKAYA ZEYNEP, BOZKURT CELAL, ALTAY MEHMET AKIF, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). The early radiological effects of Dega and Pemberton osteotomies on hip development in children aged 4–8 years with developmental dysplasia of the hip. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 1, Doi: 10.1097/BPB.0000000000000469 (Yayın No: 3697047)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, Sarikaya Baran, Levent Ali (2017). Injury of the infrapatellar branch of the saphenous nerve due to hamstring graft harvest. Journal of Orthopaedic Surgery, 25(1), 1-7., Doi: 10.1177/2309499017690995 (Yayın No: 3561020)

 

 1. SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, BEKIN SARIKAYA ZEYNEP, ALTAY MEHMET AKIF, ISIKAN UGUR ERDEM (2016). Early-term hip development following Pemberton osteotomy: a radiological follow-up. Joint Diseases and Related Surgery, 27(2), 81-86., Doi: 10.5606/ehc.2016.18 (Yayın No: 2706728)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN (2016). Anatomical single bundle anterior cruciate ligament reconstruction with three portal technique /Uclu portal teknik ile anatomik tek bant on capraz bag rekonstruksiyonu. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 23(4), 368, Doi: 10.5455/jtomc.2016.04.052 (Yayın No: 4189043)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN (2016). Authors reply: Effect of salmon calcitonin treatment on serum and synovial fluid bone formation and resorption markers in osteoporosis patient. ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, Doi: 10.3944/AOTT.2016.15.0368 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2685613)

 

 1. ALTAY MEHMET AKIF, ERTÜRK CEMIL, ALTAY NURAY, MERCAN AHMET SÜKRÜ, SIPAHIOGLU SERKAN, KALENDER ALI MURAT, ISIKAN UGUR ERDEM (2015). Clinical and radiographic outcomes of medial open wedge high tibial osteotomy with Anthony K plate prospective minimum five year follow up data. International Orthopaedics, Doi: 10.1007/s00264-015-2919-z (Yayın No:

 

 1. ATBINICI HASAN, SIPAHIOGLU SERKAN, AKSOY NURTEN, BAYKARA ISLAM, ISIKAN UGUR ERDEM (2015). Effects of salmon calcitonin treatment on serum and synovial fluid bone formation and resorption markers in osteoporosis patients. ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 49, 160-5., Doi: 10.3944/AOTT.2015.3035 (Yayın No: 1826971)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ASKAR HÜSEYIN, ISIKAN UGUR ERDEM (2015). Peroneal nerve palsy secondary to prolonged squatting in seasonal farmworkers. ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 49(1), 45-50., Doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0074 (Yayın No: 1826949)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN (2015). Intraneural Ganglion Cyst Causing Peroneal Nerve Paralysis. Journal of Neurological Sciences-Turkish, 32(3) (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2265635)

 

 1. ZEHIR SINAN, SIPAHIOGLU SERKAN, Güzelali Özdemir, SAHIN ERCAN, YAR ÜMIT, AKGÜL TURGUT (2014). Red cell distribution width and mortality in patients with hip fracture treated with partial prosthesis. ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 48(2), 141-146., Doi: 10.3944/AOTT.2014.2859 (Yayın No: 1826890)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, KOÇARSLAN SEZEN (2014). Primary hydatid cyst in the medial thigh case report. Joint Diseases and Related Surgery, 25(3), 168-172., Doi: 10.5606/ehc.2014.36 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1826899)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ASKAR HÜSEYIN, ZEHIR SINAN (2014). Bilateral acute tibial osteomyelitis in a patient without an underlying disease a case report. Journal of Medical Case Reports, 8(1), 388, Doi: 10.1186/1752-1947-8-388 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2683513)

 

 1. ZEHIR SINAN, SAHIN ERCAN, SIPAHIOGLU SERKAN, AZBOY IBRAHIM, YAR ÜMIT (2013). Results of Anterior and Posterior Capsuler Approaches in Bipolar Hemiarthroplasty Patients with Femoral Neck Fractures. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 19(5), 456-462., Doi: 10.5505/tjtes.2013.74340 (Yayın No: 794079)

 

 1. TEKIN KORUK SÜDA, SIPAHIOGLU SERKAN, ÇALISIR CELAL (2013). Periprosthetic tuberculosis of the knee joint treated with antituberculosis drugs a case report. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 47(6), 440-443., Doi: 10.3944/AOTT.2013.2511 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 793953)

 

 1. ÖZDEMIR GÜZELALI, ZEHIR SINAN, ÖZDEMIR BUKET, SIPAHIOGLU SERKAN, UTKU SEVERGE (2012). Hydatid cyst involvement of shoulder and deltoid muscle a case report. Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, 23(3), 173-6. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 794240)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ÖZKANLI UGUR (2012). Nasopharyngeal carcinoma with hand metastasis. Journal of Hand Surgery (European Volume), 37(6), 578-579., Doi: 10.1177/1753193412441776 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ASKAR HÜSEYIN, ÖZKANLI UGUR (2011). Diffuse pigmented villonodular synovitis in the shoulder joint and the biceps tendon a case report. Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, 22(3), 172-6. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 794385)

 

 1. ERTÜRK CEMIL, ALTAY MEHMET AKIF, SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ASKAR HÜSEYIN (2010). Early results of total knee arthroplasty performed through the midvastus approach. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44(1), 36-41., Doi: 10.3944/AOTT.2010.2273 (Yayın No: 793304)

 

 1. ESEN ERDINÇ, CILA ERDAL, ÖZOGUL CANDAN, TASÇI ARZU GÜL, SIPAHIOGLU SERKAN, GEMALMAZ HALIL CAN, ÖZTÜRK AKIF MUHTAR (2009). The effect of low molecular weight heparin on rat tendon healing. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 43(1), 54-61., Doi: 10.3944/AOTT.2009.054 (Yayın No: 792170)

 

 1. SIMSEK SEZAI AYKIN, CILA ERDAL, SENER EMIN ERTUGRUL, SENKÖYLÜ ALPASLAN, SIPAHIOGLU SERKAN, AKDEMIR ÜMIT ÖZGÜR, ATASEVER TAMER (2006). Fate of bulk autografts in uncemented total hip arthroplasty Evaluation by bone scintigraphy. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 27(12), 1835- 1838. (Yayın No: 798386)

 

 1. NAIM FADEL, SIMSEK SEZAI AYKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, ESEN ERDINÇ, ÇAKMAK GÖKHAN (2005). Evaluation of the surgical results of Achilles tendon ruptures by gait analysis and isokinetic muscle strength measurements. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 39(1), 1-6. (Yayın No: 797725)

 

 1. SIMSEK SEZAI AYKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, ATAOGLU ÖMÜR, CILA ERDAL (2005). Clear cell chondrosarcoma of the proximal femur with intrapelvic extension. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 125(1), 66-69., Doi: 10.1007/s00402-004-0755-5 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 795124)

 

 1. AKDEMIR ÜMIT ÖZGÜR, ATASEVER TAMER, SIPAHIOGLU SERKAN, TÜRKÖLMEZ SEYDA, KAZIMOGLU CEMAL, SENER EMIN ERTUGRUL (2004). Value of bone scintigraphy in patients with carpal trauma. Annals of Nuclear Medicine, 18(6), 495-499., Doi: 10.1007/BF02984566 (Yayın No: 792014)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. SİPAHİOĞLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, ALTAY MEHMET AKİF, IŞIKAN UĞUR ERDEM (2018). Haglund deformitesinde endoskopik kalkaneoplasti ve dekompresyon. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.
 2. SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, SİPAHİOĞLU, SERKAN, OK MEHMET, ALTAY MEHMET AKİF, IŞIKAN UĞUR ERDEM (2018). Is Pre-Bending Necessary in The Treatment of Pediatric Femoral Fractures Using Titanium Elastic Nailing? V. International Symposium on Multidisciplinary Studies. Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.
 3. SİPAHİOĞLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, ALTAY MEHMET AKİF, IŞIKAN UĞUR ERDEM (2018). Kalça displazisi tedavisinde Chiari pelvik osteotomisi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Poster Bildiri
 4. SARIKAYA BARAN, YUMUSAK NIHAT, YIGIN AKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, YAVUZ ÜNAL, ALTAY MEHMET AKIF, KARATAS SUAT, BOZKURT CELAL (2017). Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü ve trombositten zengin plazmanın tavsan patellar tendon iyilesmesi üzerine olan etkilerinin karsılastırılması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 56 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3642443)

 

 1. BOZKURT CELAL, SARIKAYA BARAN, SIPAHIOGLU SERKAN, ALTAY MEHMET AKIF, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Humerus cerrahi boyun kırıklarında kapalı redüksiyon pinleme ve açık redüksiyon anatomik plak uygulama sonuçlarının karsılastırılması. Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı), (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3503812)

 

 1. SIMSEK SEZAI AYKIN, CILA ERDAL, SIPAHIOGLU SERKAN, ATASEVER TAMER, SENER EMIN ERTUGRUL (2005). Evaluation of femoral head autograft viability with three phase bone scintigraphy in the treatment of acetabular deficiency. XXIII SICOT/SIROT Trıennıal World Congress (Özet Bildiri/) (Yayın No:2696797)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, BAYKARA ISLAM, BILGE ALI (2014). The Infrapatellar Branch Of The Saphenous Nerve Durıng Hamstrıng Graft Harvest Comparıson Of Two Dıfferent Incısıon. 12th TUSYAD Congress, 2(3 Suppl), Doi: 10.1177/2325967114S00135 (/) (Yayın No:2702425)

 

 1. ISIKAN UGUR ERDEM, SIPAHIOGLU SERKAN, ALTAY MEHMET AKIF, ERTÜRK CEMIL, BAYKARA ISLAM (2013). An accessory bone in foot never seen before case report. 14th EFORT Congress (Yayın No:2702346)

 

 1. TEKIN KORUK SÜDA, SELEK SAHBETTIN, SIPAHIOGLU SERKAN, TASKIN ABDULLAH, KORUK IBRAHIM, KOÇYIGIT ABDÜRRAHIM (2013). Peripheral DNA Damage in Osteomiyelitis. 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (/) (Yayın No:2702481)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ATBINICI HASAN, ÖZTÜRK AVSIN, ISIKAN UGUR ERDEM (2013). Comparison of expandable nail with locked nail in the treatment of closed diaphyseal fractures of femur. Osteosynthese International, 44, 39, Doi: 10.1016/S0020-1383(13)70142-6 (Yayın No:2702321)

 

 1. AKDEMIR ÜMIT ÖZGÜR, ATASEVER TAMER, SIPAHIOGLU SERKAN, TÜRKÖLMEZ SEYDA, KAZIMOGLU CEMAL, SENER EMIN ERTUGRUL (2002). Value of Bone Scintigraphy in Patients With Carpal Trauma. 5th International Congress of NuclearOncology and 15th National Congressof Turkish Society of Nuclear Medicine (/) (Yayın No:2696612)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 1. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklasımlar, Bölüm adı:(Femur Boyun Kırıklarında Internal Tespit Yöntemleri) (2017)., ALTAY MEHMET AKIF, SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, SIPAHIOGLU SERKAN, Bilmedya Bilimsel Medikal Yayıncılık, Editör: Osman Sahap Atik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 362, ISBN:978-975-8267-11-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3789520)

 

 1. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisinde Güncel Yaklasımlar, Bölüm adı:(Intertrokanterik Femur Kırıklarında Internal Tespit Yöntemleri) (2017)., SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, ALTAY MEHMET AKIF, SIPAHIOGLU SERKAN, Bilmedya Bilimsel Medikal Yayıncılık, Editör: Osman Sahap Atik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 362, ISBN:978-975-8267-11-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3789590)

 

 1. WISS ORTOPEDIK CERRAHIDE MASTER TEKNIKLERI KIRIKLAR, Bölüm adı:(TIBIA CISIM KIRIKLARI: UZAYSAL FRAME (SPATIAL FRAME)) (2010)., SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, GÜNES TIP KITAPEVI, Editör: SELÇIK BÖLÜKBASI, ALPASLAN SENKÖYLÜ, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2761036)

 

 1. CAMPBELL S OPERATIVE ORTHOPAEDICS 10 BASKI TÜRKÇE BASKI, Bölüm adı:(KONJENITAL EL ANOMALILERI) (2007)., UÇAR DERYA HAKAN, SIPAHIOGLU SERKAN, HAYAT TIP KITAPÇILIK, Editör: ISIK AKGÜN, HAYRETTIN KESMEZAÇAR, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2763897)

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BEKIN PELIN ZEYNEP, ALTAY MEHMET AKIF (2017). Izole Tip 2 Slap Lezyonu Nedeniyle Artroskopik Tamir Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Degerlendirilmesi. Dicle Medikal Journal, Doi: 10.5798/dicletip.363929 (Kontrol No: 3752967)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, ASKAR HÜSEYIN, ISIKAN UGUR ERDEM (2017). Gelisimsel Kalça Displazisinde Avasküler Nekroz: Preoperatif vePostoperatif Degerlendirme. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3) (Kontrol No: 4294864)

 

 1. ZEHIR SINAN, SAHIN ERCAN, SIPAHIOGLU SERKAN (2017). Yetiskin femur cisim kırıklarında genisleyebilir intramedüller çivi uygulamasının sonuçları. Ortadogu Tıp Dergisi, 9(2), 66-72., Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.263896 (Kontrol No: 3560985)

 

 1. ALTAY MEHMET AKIF, SIPAHIOGLU SERKAN, ERTÜRK CEMIL, ALTAY NURAY, YÜCE KEMAL, LEVENT ALI (2016). Diz Eklemi Kıkırdak Yaralanmalarının Eriyebilen Sentetik Implant Kullanımı ile Artroskopik Tamirlerinin Erken Dönem Sonuçları. Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, 9(1), 49-55. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2685571)

 

 1. KOÇARSLAN SEZEN, YILDIZ SEMA, TURAN EKINCI, GÜLDÜR MUHAMMET EMIN, SIPAHIOGLU SERKAN (2015). Tenosynovial Giant Cell Tumor of the Knee Report of Two Cases with Unusual Location. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 23(2), 176-181., Doi: 10.5336/caserep.2013-35709 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2270550)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, HÜSEYIN ASKAR, ZEHIR SINAN, ISIKAN UGUR ERDEM (2014). Gelisimsel kalça displazisi tedavisinde Salter osteotomisi. Cumhuriyet Medical Journal, 36(4), 532, Doi:10.7197/cmj. v36i4.5000006130 (Kontrol No: 2269814)

 

 1. ZEHIR SINAN, ISIKAN UGUR ERDEM, SIPAHIOGLU SERKAN, SEVGI SIPAHIOGLU, KORUK IBRAHIM (2013). Dört Hafta Altı Ay Arası Bebeklerde Gelisimsel Kalça Displazisi Taramasında Ultrasonografik Çalısma Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 18(2), 117-121. (Kontrol No: 2685146

 

 1. ZEHIR SINAN, SIPAHIOGLU SERKAN, ALTAY MEHMET AKIF, ERTÜRK CEMIL, BILGE ALI, ISIKAN UGUR ERDEM (2012). Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen Dogustan Çarpık Ayaklı Olguların Erken Dönem Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 17(2), 84-88. (Kontrol No: 2684745)

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 1. SİPAHİOĞLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, BOZKURT CELAL, ALTAY MEHMET AKİF, IŞIKAN UĞUR ERDEM (2018). Arka çapraz bağ avülsiyon kırıklarının açık redüksiyonu ve internal tespiti: Klinik ve fonksiyonel sonuçlar. 14. Turk SporYaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi. Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.
 2. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN (2016). Anatomical single bundle anterior cruciate ligament reconstruction with three portal technique. 13. Turk SporYaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi (/Poster)(Yayın No:4189096)

 

 1. LEVENT ALI, SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN (2016). KIENBÖCK (Lunat Kemik Avasküler Nekrozu) Hastalıgında Vaskülarize Kemik Grefti Uygulamasının Sonuçları. 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4189105)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN (2016). Ayak bilegi sindezmoz yaralanmalarına yaklasım ve tedavi nasıl olmalıdır? I. Ulusal Podoloji Sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4189110)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, LEVENT ALI, YAPTI METIN, ÇETIN BAKI VOLKAN (2016). Atesli silah yaralanması sonrasında eklem içi mermi çekirdeginin artroskopik eksizyonu. 9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2717263)

 

 1. SARIKAYA BARAN, SULUOVA FATIH, SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA ZEYNEP BEKIN (2016). Nadir görülen bir durumun eksizyonu Skapula kaynaklı omuz intraartiküler osteokondromu. 9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2717239)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN (2016). Akut akromioklaviküler eklem çıkığında ayarlanabilir asıcı sistem ile tespit yöntemi. 9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2717309)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, SARIKAYA BARAN, LEVENT ALI (2016). Suprakondiler Humerus Kırıklarının Tedavisinde Triseps Kası Kesilerek Uygulanan Posterior Girisimle Lateral Girisimin Karsılastırılması. 1. Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresi (/)(Yayın No:2702447)

 

 1. ÖNCEL FELAT, SIPAHIOGLU SERKAN, AKSOY NURTEN, ISIKAN UGUR ERDEN (2015). Osteoporoz Tedavisinde Ibandronik Asidin Serum Ve Sinovyal Sıvıda Kemik Döngüsü Biyokimyasal Belirteçleri Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 49 (/)(Yayın No:2271536)

 

 1. ATBINICI HASAN, SIPAHIOGLU SERKAN, AKSOY NURTEN, BAYKARA ISLAM, ISIKAN UGUR ERDEM (2014). Salmon Kalsitonin Tedavisinin Osteoporoz Hastalarında Serum Ve Sinovyal Sıvı Kemik Yapım Ve Yıkım Belirteçleri Üzerine Etkisi. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2702384)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ASKAR HÜSEYIN, ZEHIR SINAN (2014). Tarım Isçilerinde Çömelerek Çalısmaya Baglı Peroneal Sinir Felci. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2702368)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, MORDENIZ CENGIZ, ZEHIR SINAN, BILGE ALI (2011). Parsiyel Kalça Artroplastisinde Antifibrinolitik Ilaç Kullanımı. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (/)(Yayın No:2702238)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ASKAR HÜSEYIN, ZEHIR SINAN, ATBINICI HASAN, BILGE ALI (2011). Gelisimsel kalça displazisinde avasküler nekroz Preoperatif ve postoperatif degerlendirme. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2702207)

 

 1. ALTAY MEHMET AKIF, MERCAN AHMET SÜKRÜ, ERTÜRK CEMIL, SIPAHIOGLU SERKAN, ISIKAN UGUR ERDEM (2009). Medial diz artrozunun tedavisinde açık kama ostetomisi ile erken dönem yüksek tibial osteotomi sonuçlarımız. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2697083)

 

 1. ERTÜRK CEMIL, ALTAY MEHMET AKIF, SIPAHIOGLU SERKAN, ZEHIR SINAN, ASKAR HÜSEYIN (2009). Midvastus yaklasımlı total diz artroplastisinde erken dönem sonuçlarımız. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2697119)

 

 1. ESEN ERDINÇ, CILA ERDAL, ÖZOGUL CANDAN, TASÇI ARZU GÜL, SIPAHIOGLU SERKAN, GEMALMAZ HALIL CAN, ÖZTÜRK AKIF MUHTAR (2009). Düsük molekül agırlıklı heparinin sıçan tendon iyileşmesi üzerine etkisi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (/)(Yayın No:2697021)

 

 1. SIPAHIOGLU SERKAN, ALTUN NECDET, SIMSEK SEZAI AYKIN, ÇAKMAK GÖKHAN, TAS MURAT, TASÇI ARZU GÜL (2005). Cox 2 Spesifik Inhibitör non steroid antienflamatuar ilaçların kırık Iyilesmesi üzerine etkisi ve diger non steroid antienflamatuar ilaçlarla karsılastırılması. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (/)(Yayın No:2696907)

 

 1. FADEL NAIM, SIMSEK SEZAI AYKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, ESEN ERDINÇ, ÇAKMAK GÖKHAN (2003). Cerrahi Tedavi Uygulanmıs Asil Tendon Rüptürü Hastalarında Tedavi Sonuçlarının Yürüme Analizi Ve Kas Güçlerinin Ölçülmesi Ile Degerlendirilmesi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (/)(Yayın No:2696107)

 

 1. SIMSEK SEZAI AYKIN, ÇAKMAK GÖKHAN, CILA ERDAL, SIPAHIOGLU SERKAN, ESEN ERDINÇ (2003). Ortopedi ve Travmatolojide Demineralize Kemik Matriks Kullanımı. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2696329)

 

 1. SENER EMIN ERTUGRUL, SIMSEK SEZAI AYKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, ÇAKMAK GÖKHAN, ÇETIN ENGIN (2003). Orta Yas Ve Üstü Osteoartritli Hastalarda Artroskopik Debridmanın Rolü. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2696273)

 

 1. SIMSEK SEZAI AYKIN, SIPAHIOGLU SERKAN, MUSDAL YASIN, AKDEMIR ÜMIT ÖZGÜR, CILA ERDAL (2003). Çimentosuz Total Kalça Artroplastisi Uygulanan Displazik Kalçalarda Femur Bası Otogreftlerinin Sintigrafik Olarak Degerlendirilmesi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2696225)

 

 

 

 

 

 

 

BARAN SARIKAYA

 

 

 

YUMUẞAK NİHAT,YAVUZ ÜNAL,SARIKAYA BARAN,YÜCEL TENEKECİ GÖZDE Effects of Epidermal Growth Factor on Reduction of the Formation of Trombus and vessel Wall Healing in Experimental Rat Model. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, Doi: 10.4149/BLL_2017_142 (Yayın No: 3695281)

 

 

BOZKURT CELAL,ẞENKÖYLÜ ALPASLAN,AKTAẞ ERDEM,SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,GÜRBÜZ RIZA,TİMUÇİN MUHARREM (2018). Biomechanical Evaluation of a Novel Apatite-Wollastonite Ceramic Cage Design for Lumbar Interbody Fusion: A Finite Element Model Study. BioMed Research International, 2018, 1-8., Doi: 10.1155/2018/4152543

 

 

SARIKAYA BARAN,YUMUẞAK NİHAT,YİĞİN AKIN,SİPAHİOĞLU SERKAN,YAVUZ ÜNAL,ALTAY MEHMET AKİF (2017). Comparison of the effects of human recombinant epidermal growth factor and platelet-rich plasma on healing of rabbit patellar tendon. Joint Diseases and Related Surgery, 28(2), 92-99., Doi: 10.5606/ehc.2017.55396

 

 

SİPAHİOĞLU SERKAN,ZEHİR SİNAN,SARIKAYA BARAN,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2017). Comparision of the expandable nail with locked nail in the treatment of closed diaphyseal fractures of femur. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(7), 792-798., Doi: 10.4103/1119-3077.212452

 

 

SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,BEKİN SARIKAYA ZEYNEP,BOZKURT CELAL,ALTAY MEHMET AKİF,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2017). The early radiological effects of Dega and Pemberton osteotomies on hip development in children aged 4–8 years with developmental dysplasia of the hip. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 1, Doi: 10.1097/BPB.0000000000000469

 

 

SİPAHİOĞLU SERKAN,ZEHİR SİNAN,SARIKAYA BARAN,LEVENT ALİ (2017). Injury of the infrapatellar branch of the saphenous nerve due to hamstring graft harvest. Journal of Orthopaedic Surgery, 25(1), 230949901769099, Doi: 10.1177/2309499017690995

 

SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,BEKİN SARIKAYA PELİN ZEYNEP,ALTAY MEHMET AKİF,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2016). Early-term hip development following Pemberton osteotomy: a radiological follow-up. Joint Diseases and Related Surgery, 27(2), 81-86., Doi:10.5606/ehc.2016.18

 

 

GÖRMELİ GÖKAY,KARAKAPLAN MUSTAFA,GÖRMELİ CEMİLE AYẞE,SARIKAYA BARAN,ELMALI NURZAT,ERSOY YÜKSEL (2015). Clinical Effects of Platelet Rich Plasma and Hyaluronic Acid as an Additional Therapy for Talar Osteochondral Lesions Treated with Microfracture Surgery A Prospective Randomized Clinical Trial. Foot Ankle International, 36(8), 891-900., Doi:11.1177/1071100715578435

 

 

ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ATİK OSMAN ẞAHAP,GÜL ORKUN,SARIKAYA BARAN,GÖRMELİ GÖKAY,BURAK YAĞMUR ÖZTÜRK,BARIẞ ÖZGÜROL (2013). A comparison of the measurements with biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in the assessment of the efficiency of osteoporosis treatment. Joint Diseases and Related Surgery, 24(2), 82-86., Doi:11.5606/ehc.2013.19

 

 

SARIKAYA BARAN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,GÖRMELİ GÖKAY,BURAK YAĞMUR ÖZTÜRK,TURANLI SACİT (2013). Eight year follow up of uncemented hydroxyapatite coated hip prosthesis for hip osteoarthritis secondary to developmental hip dysplasia. Joint Diseases and Related Surgery, 24(2), 91-95., Doi: 10.5606/ehc.2013.21

 

SARIKAYA BARAN,BOZKURT CELAL,SİPAHİOĞLU SERKAN,BEKİN SARIKAYA PELİN ZEYNEP,ALTAY MEHMET AKİF İzole Tip 2 Slap Lezyonu Nedeniyle Artroskopik Tamir Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 1-6., Doi: 10.5798/dicletip.363929 (Kontrol No: 3692158)

 

BOZKURT CELAL,SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,ERGÜN MURAT,ALTAY MEHMET AKİF,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2018). Comparison of percutaneous pinning with Kirschner wires and internal fixation with anatomical proximal humeral plates for proximal humeral fractures. Annals of Medical Research, 25(4), 673, Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.07.146

 

SARIKAYA BARAN (2017). Evaluation of short-term clinical outcomes of subacromial impingement patients with performed arthroscopic subacromial decompression. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 1, Doi: 10.5455/jtomc.2017.05.065

 

 

SİPAHİOĞLU SERKAN,SARIKAYA BARAN,BOZKURT CELAL,AẞKAR HÜSEYİN,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2017). Geliẟimsel Kalça Displazisinde Avasküler Nekroz Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirme. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 187-197.

 

BOZKURT CELAL,SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,ALTAY MEHMET AKİF,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2017). Outcomes of arthroscopic debridement and microfracture for osteochondral lesions of the talus. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 1, Doi: 10.5455/jtomc.2017.08.115

 

SARIKAYA BARAN,SİPAHİOĞLU SERKAN,BEKİN SARIKAYA ZEYNEP,BOZKURT CELAL,LEVENT ALİ,YAPTI METİN,ALTAY MEHMET AKİF,IẞIKAN UĞUR ERDEM (2017). Assessment of hip development in the early period in patients who underwent dega osteotomy due to developmental dysplasia of the hip. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 1, Doi: 10.5455/jtomc.2017.02.021

 

SİPAHİOĞLU SERKAN,SARIKAYA BARAN (2016). Anatomical single bundle anterior cruciate ligament reconstruction with three portal technique /Uclu portal teknik ile anatomik tek bant on capraz bag rekonstruksiyonu. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 23(4), 368, Doi: 10.5455/jtomc.2016.04.052

 

GÖRMELİ CEMİLE AYẞE,GÖRMELİ GÖKAY,GÜNER SAVAẞ,CEYLAN MEHMET FETHİ,YILDIRIM MESUT,DURSUN RECEP,SARIKAYA BARAN,KORKMAZ MEHMET FATİH,MARAẞ ÖZDEMİR ZEYNEP (2014). Evaluation of pelvic fractures by radiographical andmulti detector computed tomography following the2011 Van earthquake in Turkey. EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 1(19), 8-12.

 

BOZKURT CELAL,SARIKAYA BARAN (2016). A Surgical Opinion in a 36-Week Pregnant with Tibia Fracture: Intramedullary Nailing. Case Reports in Orthopedics, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/1454835 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

 

KÜLTÜR TURGUT,SARIKAYA BARAN (2016). Topuk Ağrısı. Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi, 8(3), 160-163. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

 

 

SARIKAYA BARAN,SULUOVA FATİH,ÇETİN BAKİ VOLKAN,BEKİN SARIKAYA ZEYNEP (2016). Endoscopically Assisted Resection of a Rare Mass: Intra-Articular Osteochondroma of Shoulder Originated from Scapula. Case Reports in Orthopedics, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/7684807 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

 

 

SARIKAYA BARAN,KÜLTÜR TURGUT (2015). Nadir görülen iki taraflı kalça ağrısı nedeni: bilateral spontan proksimal femur kırığı. Kahramanmaraẟ Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 11-13.

 

 

SARIKAYA BARAN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ESEN ERDİNÇ (2014). An incidental diagnosis of obturator hernia during total hip arthroplasty. Joint Diseases and Related Surgery, 25(3), 179-

 

181., Doi: 10.5606/ehc.2014.38 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

 

ÖZTÜRK AKİF MUHTAR,SARIKAYA BARAN (2011). Ortopedik deneysel enfeksiyon modelleri. TOTBİD DERGİSİ, 10(4), 319-323. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale)

 

ATİK OSMAN ẞAHAP,SARIKAYA BARAN,KUNAT CEMALETTİN,MURADİ RAMİN,OCAKTAN BAHADIR,TOPÇU HÜSEYİN (2010). Osteochondroma of the talus. Joint Diseases and Related Surgery, 21(2), 116-117. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

 

Vaka Takdimi, BOZKURT CELAL,SARIKAYA BARAN (2016). A Surgical Opinion in a 36-Week Pregnant with Tibia Fracture: Intramedullary Nailing. Case Reports in Orthopedics, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/1454835

 

 

Derleme Makale, KÜLTÜR TURGUT,SARIKAYA BARAN (2016). Topuk Ağrısı. Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi, 8(3), 160-163.

 

Vaka Takdimi, SARIKAYA BARAN,SULUOVA FATİH,ÇETİN BAKİ VOLKAN,BEKİN SARIKAYA ZEYNEP (2016). Endoscopically Assisted Resection of a Rare Mass: Intra-Articular Osteochondroma of Shoulder Originated from Scapula. Case Reports in Orthopedics, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/7684807

 

Vaka Takdimi, SARIKAYA BARAN,KÜLTÜR TURGUT (2015). Nadir görülen iki taraflı kalça ağrısı nedeni: bilateral spontan proksimal femur kırığı. Kahramanmaraẟ Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 11-13.

 

 

Vaka Takdimi, SARIKAYA BARAN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ESEN ERDİNÇ (2014). An incidental diagnosis of obturator hernia during total hip arthroplasty. Joint Diseases and Related Surgery, 25(3), 179-181., Doi: 10.5606/ehc.2014.38

 

 

Vaka Takdimi, ATİK OSMAN ẞAHAP,SARIKAYA BARAN,KUNAT CEMALETTİN,MURADİ RAMİN,OCAKTAN BAHADIR,TOPÇU HÜSEYİN (2010). Osteochondroma of the talus. Joint Diseases and Related Surgery, 21(2), 116-117.

 

 

CELAL BOZKURT

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M Ergün, T Tolunay, C Bozkurt, K Kılıcarslan, AK Arslan. Comparison of clinical results of bipolar hemiarthroplasty for extracapsular and intracapsular hip fractures. Turkish Journal of Geriatrics

2015;18(4):293-298.

 

A2. C Bozkurt, B Sarikaya, S Sipahioglu, MA Altay, UE Isikan. Outcomes of arthroscopic debridement and microfracture for osteochondral lesions of the talus.  J Turgut Ozal Med Cent. DOI:10.5455/jtomc.2017.08.115

 

A3. B Sarikaya, S Sipahioglu, ZB Sarikaya, C Bozkurt, MA Altay, UE Isikan. The early radiological effects of Dega and Pemberton osteotomies on hip development in children aged 4-8 years with developmental dysplasia of the hip. J Pediatr Orthop B. 2017 Jun 12. doi:10.1097/BPB.0000000000000469. [Epub ahead of print].

A4. B Sarikaya, S Sipahioglu, ZB Sarikaya, C Bozkurt, A Levent, M Yaptı, MA Altay, UE Isikan. Assessment of hip development in the early period in patients who underwent dega osteotomy due to developmental dysplasia of the hip. Journal of Turgut Ozal Medical Center 2017, Vol. 24 Issue 2, p173-177.

A5. Bozkurt C, Şenköylü A, Aktaş E, Sarıkaya B, Sipahioğlu S, Gürbüz R, Timuçin M. Biomechanical Evaluation of a Novel Apatite-Wollastonite Ceramic Cage Design for Lumbar Interbody Fusion: A Finite Element Model Study. Biomed Research International. 2018 Jan 18;2018:4152543. doi: 10.1155/2018/4152543.

 

A6. C Bozkurt, B Sarikaya, S Sipahioglu, M Ergün, MA Altay, UE Isikan. Comparison of percutaneous pinning with Kirschner wires and internal fixation with anatomical proximal humeral plates for proximal humeral fractures. Annals of Medical Research. 2018;25(4)673-7. DOI:10.5455/annalsmedres.2018.07.146

 

A7. C Bozkurt, B Sarikaya, S Sipahioglu, MA Altay, UE Isikan. Outcomes of arthroscopic debridement and microfracture for osteochondral lesions of the talus.  J Turgut Ozal Med Cent. DOI:10.5455/jtomc.2017.08.115

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. C Bozkurt. Pes Ekinovarus Tedavisinde Ebeveyn Eğitiminin Klinik Sonuçlara Etkisi. 2nd international Hippocrates Congress. 28-30 June 2019, İstanbul. (Özet bildiri, Bildiri no:343)

B2. Sarıkaya B, Bozkurt C, Sipahioğlu S, Ok M, Altay MA, Işıkan UE. Is pre-bending necessary in the treatment of pediatric femoral fractures using titanium elastic nailing. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies. 16-17 November 2018, Ankara/Turkey. Sözel bildiri.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. . Kanatlı U, Gül O, Bozkurt C, Berkay AF. Endoskopik kalkaneoplasti. Ayak bileği artroskopisi. Ed Kanatlı U, 16, 147-152. İzmir 2017.

 

C2.2. Sarıkaya B, Bozkurt C, Altay MA, Sipahioğlu S. İntertrokanterik femur kırıklarında internal tespit yöntemleri. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar. Ed Atik OŞ. 3, 275-282. İstanbul 2017.

 

C2.3. Altay MA, Sarıkaya B, Bozkurt C, Sipahioğlu S. Femur boyun kırıklarında internal tespit yöntemleri. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar. Ed Atik OŞ. 3, 283-290. İstanbul 2017.

 

C2.4. Sarıkaya B, Bozkurt C, Kanatlı U. Omuz yumuşak doku interpozisyon artroplastisi. Omuz artroplastisi. Ed Kanatlı U. 131-136. İzmir 2018.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. B Sarikaya, C Bozkurt, S Sipahioğlu, PZB Sarıkaya, MA Altay İzole Tip 2 Slap Lezyonu Nedeniyle Artroskopik Tamir Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 2018; 45 (1), 1-6.

 

D2. Pes ekinovarus hastalarına uygulanan cerrahi tedavilerin erken klinik ve radyolojik sonuçları BV ÇETİN, MA ALTAY, S SİPAHİOĞLU, UE IŞIKAN, C BOZKURT, ... Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1), 77-81.

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. 1. Bozkurt C, Şenköylü A, Altun N, Timuçin M. Lomber interbody füzyon kafes için yeni bir biyomateryal:biyocam. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim-5 Kasım 2011, Antalya. Sözel bildiri S371.

 

E1. 2. Sipahioğlu S, Sarıkaya B, Bozkurt C, Altay MA, Işıkan UE. Haglund deformitesinde endoskopik kalkaneoplasti ve dekompresyon. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim – 4 Kasım 2018, Antalya. Sözel bildiri, SAAB-16/S97

 

E1. 3. Bozkurt C. Menisküs transplantasyonu; dünü-bugünü-yarını. Beşinci Ulusal Harran Ortopedi Günleri, 6-7 Nisan 2018, Şanlıurfa. Konuşma. 

 

E1. 4. Bozkurt C . Near Tip IV Proksimal Humerus Kırıklarında Tedavi, Konservatif tedavi koşulları. 16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2018, Denizli, Panel 5. Konuşma. 

 

F. Diğer yayınlar :

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

F1. C Bozkurt, B Sarikaya. A Surgical Opinion in a 36-Week Pregnant with Tibia Fracture: Intramedullary Nailing.. Case Rep Orthop. 2016;2016:1454835. doi: 10.1155/2016/1454835. Epub 2016 Dec 13.  (Case report)

 


Laboratuvar, Klinik ve Saha Olanakları

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Harran Üniversitesi bünyesindeki laboratuvarlar (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hayvan deneyleri laboratuvarı, Genetik Hastalıklar laboratuvarı, Patoloji laboratuvarı vs)

 

 


Etkinlikler

Toplamda beş defa düzenlenen ulusal Harran Ortopedi Günleri Sempozyumu. Beşincisi 6-7 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenmiştir.

 


Referans Yayınlar

 •  

 

 1. J Bone Joint Surg Am. 2010 Nov 17;92(16):2682-91. doi: 10.2106/JBJS.I.01481.

Local treatment of meniscal lesions with vascular endothelial growth factor.

Kopf S1, Birkenfeld F, Becker R, Petersen W, Stärke C, Wruck CJ, Tohidnezhad M, Varoga D, Pufe T.

Author information

1

Department of Orthopaedic Surgery, Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Germany.

Abstract

BACKGROUND:

The healing potential in the avascular regions of the meniscus is very limited, and improving the vascularity might be a reasonable way to improve healing. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is one of the most potent proangiogenetic factors. We hypothesized that the local application of VEGF(165) would (1) improve the healing of a lesion in the avascular region of the meniscus, (2) induce angiogenesis in both the avascular and vascular regions, and (3) increase the amounts of VEGF mRNA and VEGF.

METHODS:

In eighteen sheep, the medial menisci were cut longitudinally in the avascular region and were sutured. Three groups were established depending on the suture material: (1) uncoated Ethibond, (2) Ethibond coated with VEGF(165) and its carrier Poly(D,L-Lactide) (PDLLA), and (3) Ethibond coated with PDLLA. The contralateral medial menisci served as a control group. Each of the three suture type groups included six animals. After eight weeks, the sheep were killed, and the menisci were examined macroscopically. Immunohistochemistry of Factor VIII and VEGF and real-time reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) of VEGF mRNA were performed. Additionally, the VEGF release kinetics from the VEGF/PDLLA-coated suture were evaluated in vitro.

RESULTS:

In this model, VEGF did not improve meniscal healing. It did not increase angiogenesis in the avascular or vascular region, the VEGF concentration, or the amount of VEGF mRNA. VEGF release from the coated suture peaked on Day 3 and was nearly zero on Day 9.

CONCLUSIONS:

The local application of VEGF(165) as eluted from suture did not increase meniscal angiogenesis or improve meniscal healing. In addition, there was no effect on the amount of VEGF mRNA and VEGF. The VEGF carrier (PDLLA) may have been inadequate because of the short duration of VEGF supply.

 

 1. J Biomed Mater Res. 2001;58(4):449-55.

Biodegradable poly(D,L-lactide) coating of implants for continuous release of growth factors.

Schmidmaier G1, Wildemann B, Stemberger A, Haas NP, Raschke M.

Author information

1

Dept. of Trauma and Reconstructive Surgery, Charité, Humboldt-University of Berlin, Berlin, Germany. gerhard.schmidmaier@charite.de

Abstract

Local application of growth factors like insulin like growth factor-I (IGF-I) and transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta1) from a biodegradable thin layer of poly(D,L-lactide) (PDLLA) coated implants could stimulate fracture healing. A new "cold coating technique" for metallic implants was established to produce a biodegradable coating with a high mechanical stability that provides a continuous release of incorporated growth factors. The properties of this bioactive coating were investigated in vitro and in vivo. Scanning electron microscope analysis revealed a coating thickness of in average 14.8 microm on titanium and 10.7 microm on steel wires. Intramedullary implantation and extraction experiments depicted a loss of PDLLA coating from titanium and steel implants of less than 5%. After explantation of the implants, the coating displayed a complete and regular layer without any defects of PDLLA uncovering the metallic surface. Smear tests demonstrate that the coating can be performed under sterile conditions. The PDLLA depicted a reduction of about 8% within 6 weeks in vitro and in vivo. The growth factors were incorporated in a stable form and demonstrated a loss of stability of less than 3% within 42 days and less than 5% within one year. In an elution experiment, 54% IGF-I and 48% TGF-beta1 were released within the first 48 h. After 42 days, 76% of IGF-I and 71% of TGF-beta1 were detected in the elution fluid by ELISA. Comparable results were obtained in the in vivo experiments after 42 days.

 

 

 1. J Biomater Appl. 2016 Jan;30(6):686-98. doi: 10.1177/0885328215586907. Epub 2015 May 26.

Evaluation of emulsion electrospun polycaprolactone/hyaluronan/epidermal growth factor nanofibrous scaffolds for wound healing.

Wang Z1, Qian Y1, Li L1, Pan L1, Njunge LW1, Dong L1, Yang L2.

Author information

1

Key Laboratory of Biorheological Science and Technology, Ministry of Education, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing, China.

2

Key Laboratory of Biorheological Science and Technology, Ministry of Education, Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing, China Yanglibme@cqu.edu.cn.

Abstract

Wound healing scaffolds provide cells with structural integrity and can also deliver biological agents to establish a skin tissue-specific microenvironment to regulate cell functions and to accelerate the healing process. In this study, we fabricated biodegradable nanofibrous scaffolds with an emulsion electrospinning technique. The scaffolds were composed of polycaprolactone, hyaluronan and encapsulating epidermal growth factor. The morphology and core-sheath structure of the nanofibers were characterized by scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. The scaffolds were also characterized for chemical composition and hydrophilicity with a Fourier-transform infrared analysis, energy dispersive spectroscopy and the water contact angle. An in vitro model protein bovine serum albumin and epidermal growth factor release study was conducted to evaluate the sustained release potential of the core-sheath structured nanofibers with and without the hyaluronan component. Additionally, an in vitro cultivation of human skin keratinocytes (HaCaT) and fibroblasts on polycaprolactone/hyaluronan and polycaprolactone/hyaluronan-epidermal growth factor scaffolds showed a significant synergistic effect of hyaluronan and epidermal growth factor on cell proliferation and infiltration. Furthermore, there was an up-regulation of the wound-healing-related genes collagen I, collagen III and TGF-β in polycaprolactone/hyaluronan/epidermal growth factor scaffolds compared with control groups. In the full-thickness wound model, the enhanced regeneration of fully functional skin was facilitated by epidermal regeneration in the polycaprolactone/hyaluronan/epidermal growth factor treatment group. Our findings suggest that bioactivity and hemostasis of the hyaluronan-based nanofibrous scaffolds have the capability to encapsulate and control the release of growth factors that can serve as skin tissue engineering scaffolds for wound healing.

© The Author(s) 2015.

KEYWORDS:

Emulsion electrospinning; epidermal growth factor; hyaluronic acid/hyaluronan; wound healing

 

 

 

 1. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019 Mar;53(2):134-139. doi: 10.1016/j.aott.2019.01.005. Epub 2019 Feb 6.

Epidermal growth factor enhances spinal fusion: Posterolateral lumbar fusion model on rats.

Çetin E1, Daldal İ2, Eren A3, Akarca Dizakar SÖ4, Ömeroğlu S5, Uzuner B6, Çelik HH7, Saygılı HH8, Koçkar B9, Şenköylü A10.

Author information

1

Department of Orthopaedics and Traumatology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey. Electronic address: enginctn@yahoo.com.tr.

2

Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: daldal_ismail@hotmail.com.

3

Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: Mdalieren@hotmail.com.

4

Department of Histology and Embryology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: ozenakarca@gmail.com.

5

Department of Histology and Embryology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: sunaer@gazi.edu.tr.

6

Department of Anatomy, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: borauzuner1@hotmail.com.

7

Department of Anatomy, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: hhcelik@hacettepe.edu.tr.

8

Department of Mechanical Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Electronic address: hasan.h.saygili@gmail.com.

9

Department of Mechanical Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Electronic address: benat@hacettepe.edu.tr.

10

Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. Electronic address: drsenkoylu@gmail.com.

Abstract

OBJECTIVE:

The aim of this study was to investigate the effects of human recombinant epidermal growth factor (EGF) on posterolateral lumbar fusion in a rat model.

METHODS:

36 male Sprague Dawley rats underwent posterolateral fusion at L4-5 level. They were randomly assigned to 3 groups: 1- Sham control group where no local augmentation was made, 2- Local Hydoxyapatite β-tricalcium phosphate (HA/β-TCP) augmentation group and 3- Local HA/β-TCP + EGF augmentation group. Rats were euthanized at 8 weeks post-surgery. 6 rats from each group were selected for manual palpation examination, micro-computed tomography analysis and histologic analysis; and the rest was used for biomechanical analysis.

RESULTS:

Based on manual palpation, there was no fusion in the sham control group. Fusion rate was 33.3% in the HA/β-TCP group and 66.7% in the HA/β-TCP + EGF group (p = 0.085). Micro-CT results revealed that new bone formation was higher in the HA/β-TCP + EGF group (BV/TV: 40% vs. 65%) (p = 0.004). Histologically newly formed bone tissue was more pronounced in the EGF group and compacted and bridging bone spicules were observed. The median maximum bending moment values were 0.51 Nmm (0.42-0.59), 0.73 Nmm (0.49-0.88) and 0.91 Nmm (0.66-1.03) in the sham control, HA/β-TCP and HA/β-TCP + EGF groups, respectively (p = 0.013). The median stiffness values were 1.69 N/mm (1.12-2.18), 1.68 N/mm (1.13-2.74) and 3.10 N/mm (1.66-4.40) as in the previous order (p = 0.087).

CONCLUSION:

This study demonstrates that EGF enhances posterolateral lumbar fusion in the rat model. EGF in combination with ceramic grafts increased the fusion rates. Our findings may provide insights to further studies, investigating EGF's clinical usage as an alternative fusion enhancer.

Copyright © 2019 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

KEYWORDS:

Bone formation; Epidermal growth factor; Posterolateral fusion; Rat model; Spinal fusion