Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklar Araştırma Grubu(Onaylı Araştırma Grubu)

Özet Bilgi

Günümüzde en önemli mortalite/morbitide nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir. Koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, kalp yetersizliği, ritim ileti problemleri ve kapak hastalıkları sık görülen kardiovasküler hastalıklardır. Etyopatonezde risk faktörleri, oksidatif stres, endotel fonksiyonlarında bozulma, DNA hasarı, enflamasyon önemli rol oynamaktadır. Çoğunlukla göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Değerlendirilmelerinde anamnez, fizik muayene ve laboratuvar yöntemlerinde faydalanılır. Özellikle anamnezde; yüksek kan basıncı, diyabet, fazla kilo, hiperlipidemi, sigara içimi, sedanter hayat, aile öyküsü gibi risk faktörleri üzerinde durulur. Gerektiğinde invaziv ve invaziv olmayan tetkikler istenir. EKG, holter tetkikleri, efor testi, ekokardiyografi, kardiyak MRI, çok kesitli BT ve nükleer tıp tetkikleri sık kullanılan invaziv olmayan yöntemlerdir. İnvaziv veya girişimsel yöntemler arasında koroner anjiyo, kateterizasyon ve elektrofizyolojik çalışmalar yer alır. Kardiyovasküler hastalıkların etyopatogenezi, laboratuvar yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarında son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak yapılacak invivo ve invitro çalışmalar ile daha iyi sonuç alınması sağlanacaktır.


Başarı Ölçütleri

Kardiyak görüntülemeyle kalp fonksiyonlarını %70 ve üzerinde duyarlılık ve özgünlük ile değerlendirme

Ani kardiyak ölümü elektrofizyoloji çalışma ile %50 ve üzerinde öngörme,

Son dönem kalp yetersizliği hastalarında dekompanse halde kalma oranlarını %20 ve üzerinde sürdürebilme,

 Kalp yetersizliği hastalarında hastaneye yatışları en az %30 azaltma,

Hipertansif hastalarda kan basıncı kontrol oranını %50 üzerinde tutma,

Hastaların en az %90 ve üzerine psikoanalitik değerlendirmelerini yapmak, 

Aritmilerde ablasyon tedavisinde başarı oranın ^%90 ve üzerine çekme,

Atiyal fibrilasyonun kontrol ve nüksünü biyokimyasal parametreler ile %95 üzerinde öngörmek,

Koroner arter hastalarında %90 ve üzerine tam revaskülarizasyonu sağlamak,

Akut koroner sendromlarda kardiyojenik şok oranını %10’un altına çekmek,  

Miyokard enfarktüs tanısını ilk yarım saat içerisinde öngörme,

Kardiyotoksik ilaçların kardiyak yan etkisini %50 azaltacak tedavi alternatifleri sunmak,

Kapak hastalarında kalp fonksiyonlarında bozulmayı % 80 duyarlılık ve % 90 özgünlükle erken dönemde tespit edecek biyokimyasal markır geliştirme,

Nanoteknoloji ile kalsifik ve açılı koroner darlıkları %100 geçmeyi sağlamak,

Pulmoner arter basıncının geriye dönüşümlü olup olmadığını non-invaziv teknikler ile %60 ve üzerinde öngörme,

Kan yağlarını stikle veya sensörle %100 duyarlılıkta ölçebilme, 

Periferik arter hastalarında nekroz gelişme oranını %50 azaltma,

Sağlıklı kişilerim genomik değerlendirme sonuçları ile kalp hastalıklarına yakalanma oranlarını % 90 ve üzerinde öngörme,

Yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcıya kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde en az %20 oranın daha fazla ilave katkı sağlanması,

Oskidatif parametreler ve DNA hasarı değerlendirilmesi ile kalp hastalıklarının etiyolojisi, teşhis ve tedavisindeki hata oranlarını %10 azaltmak,

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Recep Demirbağ; Doç. Dr. İ Halil Altıparmak; Doç. Dr. Asuman Biçer Yeşilay; Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Beşli


Anahtar Kelimeler

Kardiyovasküler Hastalıklar, Girişimsel Kardiyoloji, Kardiyak Görüntüleme, Elektrofizyoloji, Moleküler Kardiyoloji


Amaç

Kardiyak görüntülemeyle kalp fonksiyonlarının daha iyi değerlendirmek

Ani kardiyak ölümün öngördürücü çalışmaları yapmak

Son dönem kalp yetersizliği hastalarında hayat kalitesini arttırmak,

 Kalp yetersizliği hastalarının ekonomiye maliyetini düşürmek,

Hipertansif hastalarda kan basıncını istenen düzeyde düşürmek,

Kardiyovasküler hastalıkların sempomatik hale gelmesinde sepsikoanalitik değerlendirmenin önemini ortaya çıkarmak, 

Aritmilerin ablasyonla başarılı bir şekilde tedavi etmek,

Atiyal fibrilasyonun kontrolü ve nükslerinin biyokimyasal parametreler ile ilişkisini açıklamak,

Koroner arter hastalarında tam revaskülarizasyonu sağlamak,

Akut koroner sendromlarda kardiyojenik şok gelişimini önlemek,  

Göğüs ağrısı olan hastalarda miyokard enfarktüs tanısını erken koymak,

Kardiyotoksik ilaçların kardiyak yan etkilerini azaltmak,

 Kapak hastalarında kalp fonksiyonlarında bozulmadan erken dönemde tedavi etmek,

Nanoteknoloji ile kalsifik ve açılı koroner darlıklarda geçiş profili yüksek koroner stent geliştirme,

Pulmoner arter basıncının geriye dönüşümsüz hale gelmeden önce tespit etmek

Kan yağlarını daha basit ve non invaziv yöntemle ölçmeyi sağlamak, 

Periferik arter hastalarında nekroz gelişmesini önlemek,

Sağlıklı kişilerim genomik değerlendirme ile kalp hastalıklarını erken dönemde teşhise etmek,

Yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak kalp hastalıklarında tanı ve tedavi başarısını arttırmak,

Oskidatif parametreler ve DNA hasarının kalp hastalıklarının etiyolojisi, teşhis ve tedavisindeki yerini belirlemek,

 


Araştırmacılar

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Recep Demirbağ

Prof. Dr. İ. Can Kürkçüoğlu

Doç. Dr. Asuman Biçer Yeşilay

Doç. Dr. İ Halil Altıparmak

Doç. Dr. M. Emre Erkuş

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Beşli

Doç. Dr M. Salih Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kankılıç

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güngören

Dr. Öğr. Üyesi M. Beğenç Taşcanov

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ay

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bayındır

Prof. Dr. Fuat Dilmeç

Doç. Dr. Feridun Akkafa

Doç. Dr. Halit Akbaş

Dr. Öğr. Üyesi Ataman Gönel

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Hakim Çelik

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Koyuncu

Dr. Öğr. Üyesi Zülkif Tanrıverdi

Uzmanlık Öğrencileri;

Dr. Halil Fedai

Dr. Hüseyin Akçalı

Dr. Mustafa Çetin

Dr. Ali Nizami ELMAS

Dr. Necip Fazıl DEDEOĞLI

Dr. Yakup ARĞA

 


Araştırma Konuları

Girişimsel Kardiyoloji 

Kapak Hastalıkları 

Kardiyak Elektrofizyoloji 

Kardiyak Görüntüleme 

Kardiyovasküler Hastalıklar Genetiği 

Moleküler Kardiyoloji 

Koroner arter hastalıkları

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Pulmoner hipertansiyon

Periferik arter hastalıkları

Kalp Yetersizliği

 


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 • Devam Eden Proje ve Çalışmalar;
 • Non-ST-segment elevation myocardial infarction Registry. Araştırmacı.  2019-
  • Türk MI çalışması Araştırmacı. 2019-
 •  
 • Tamamlanmış  Proje ve Çalışmalar;
  • Türkiye Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması (THİNK),  Araştırmacı, 2004-2005.
  • Türkiye Akut Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Anketi (TAKTİK) Çalışması.  Araştırmacı, 2008-2009.
  • Türkiye Kapak Hastalıkları Veri Tabanı. Projesi,  Yürütücü, 2009-2011.
  • Valvular Heart Disease (VHD II) Survey çalışması.  Araştırmacı.  2017-2018.
  • İn Vıtro Rapamısın, Everolımus ve Zotarolımus'un İnsan Periferik Lokositlerinde DNA Hasarı Üzerıne Etkısı. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No:K16171). Yürütücü. 07-10-2016-20-03-2017 (1000.00 TL)
  • Abdominal yağ oranlarıyla periferik arter hastalığı ilişkisinin araştırılması. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No:13007. Süresi 24 ay). Yürütücü. 13-03-2013-13-03-2015 (13, 200.00 TL)
  • Kronik kalp yetmezliği hastalarında akut dekompanse dönemde ve medikal tedavi sonrası serum vaspin apelin pentraksin düzeyleri ve tropinin düzeylerinin karşılaştırılması.Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No:12015. Süresi 24 ay). Yürütücü. 21-02-2012-20-02-2014 (9,996.00 TL)
  • Pulmoner arter basıncının oksidatif parametreler ve prolidaz ile ilişkisi.Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No:1129. Süresi 24 ay). Yürütücü. 18-02-2011-17-02-2013 (5,831.76 TL)
  • Sağlıklı popülasyonda istirahat kalp hızı ile oksidatif stres indeksi ilişkisi. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No:912. Süresi 24 ay). Yürütücü. 2009-2010 (3,800.00 TL)
  • Rapamicin, Everolimus ve Zotarolimus’un DNA üzerine etkisi. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No: 15003. Süresi 6 ay). Yürütücü. 06.03.2015-06.09.2015 (5,951.92 TL)
  • Koroner yavaş akım ve koroner kollateral dolaşım gelişimiyle serum midregional proadrenomedullin ve galectin 3 seviyeleri arasındaki ilişki. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No: 15090. Süresi 12 ay). Araştırıcı. 02.09.2015-02.09.2016 (19,942.00 TL)
  • Kalp yetmezliğinde endotel nitric oksit sentetaz (NOS3) gen polimorfizmlerinin araştırılması. Harran Ünv Bilimsel Araştırma Projeleri Birim (Proje No: 18267. Süresi 12 ay). Araştırıcı. 21.11.2018-21.11.2019 (19,000.00 TL)
  • A RegisTry of pEripartuM cardIomyopathy in Turkish patientS (ARTEMIS-I). Araştırmacı.  (2017)
  • “ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemleri Eğitimi” projesi. Yürütücü. Karacadağ Kalkınma Ajansı.  
  • Comparison of different anticoagulation regimens in pregnant patients with mechanical prosthetic heart valves. 2016-2018
  • NOAC-Türk Çalışması 2017.


Yayınlar

Demirbağ R, Sade LE, Aydın M, Bozkurt A, Acartürk E. The Turkish registry of heart valve disease. Arch Turk Soc Cardiol. 2013;41(1):1-10.

Demirbağ R, Erkuş ME, Beşli F, Altıparmak İH, Taşkın A, Şavık E, Aksoy N. In vitro effect of rapamycin, everolimus and zotarolimus on DNA damage in human peripheral mononuclear leukocytes. Presented as: 32st Turkish Cardiology Congress with International Participation. October 20 - 23, 2016 Antalya-Turkey. Abstract SB-037.

Erkus ME, Altiparmak IH, Savık E, Sezen H, Demırbag R, Aksoy N, Akyüz AR. OP-040 Association of Paraoxonase and Arylesterase with Myocardial Performance Index in Healthy Overweight and Obese People. 31st Turkish Cardiology Congress with International Participation, 22-25 October 2015, Antalya-Turkey. Abstract OP-040

Kaya BC, Kaya Z, Demirbag R, Sezen Y, Yesilay AB, Yildiz A. Assessment of serum vaspin, apelin, pentraxin and troponin levels in patients with acute heart failure before and after therapy. Presented as: 3rd World Heart Failure Congress. 29 November-02 December 2012/İstanbul-Turkey. Abstract PP12.

Esmer A, Kaya Z, Demirbag R, Kaya BC, Asoglu R, Sumbul S, Sezen H, Bilinc H, Sezen Y, Yildiz A, Deveci E, Aksoy N. Pulmonary artery systolic pressure and oxidative parameters. Presented as: 8th. Congress of Uptade in Cardiology and cardiovascular surgery. 1-4 March 2012. Antalya-Turkey. Abstract PP 008.

Baş MM, Demirbağ R, Sezen Y, Polat M, Yıldız A, Guntekin A, Aksoy N. Sağlıklı populasyonda istirahat kalp hızı ile oksidatif stres indeksi ilişkisi. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2010 İstanbul-Türkiye. Bildiri P-154

Baş M, Kaya Z, Demirbağ R, Sezen Y, Yeşilay AB, Polat M, Yıldız A, Aksoy N. Sağlıklı Erişkinlerde İstirahat Kalp Hızı ile Oksidatif Stresin İlişkisi (Association of Resting Heart Rate and Oxidative Stress in Healthy Adults) Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 2012;10(1):12-9

Demirbağ R, Erkuş ME, Beşli F, Altıparmak İH, Taşkın A, Şavık E, Aksoy N. In vitro effect of rapamycin, everolimus and zotarolimus on DNA damage in human peripheral mononuclear leukocytes. Presented as: 32st Turkish Cardiology Congress with International Participation. October 20 - 23, 2016 Antalya-Turkey. Abstract SB-037.

Eren M, Zoghi M, Tuncer M, Çavuşoğlu Y, Demirbağ R, Şahin M, Serdar OA, Onrat E, Mutlu H, Dursunoğlu D, Yılmaz MB, Temizhan A; TAKTIK Investigators. Turkish registry for diagnosis and treatment of acute heart failure: TAKTIK study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Dec;44(8):637-646. doi: 10.5543/tkda.2016.07572. PubMed PMID: 28045409.

Kabakcı G, Abacı A, Ertaş FS, Özerkan F, Erol Ç, Oto A. Türkiye’de hipertansif hastalarda inme riski ve inme riski açısından bölgesel farklılıkların belirlenmesi: Hastane tabanlı, kesitsel, epidemiyolojik anket (THİNK)* çalışması. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(7): 395-405.

Kalçık M, Güner A, Bayam E, Yesin M, Gündüz S, Gürsoy MO, Karakoyun S, Cerşit S, Candan Ö, Kılıçgedik A, Arslan A, Demirbağ R, Özkan M. Comparison of different anticoagulation regimens in pregnant patients with mechanical prosthetic heart valves. Presented as: ESC Congress Barcelona-Spain 2017. 26-30 August 2017 Abstract P6047

 


Laboratuvar, Klinik ve Saha Olanakları

İki ayrı bir katater laboratuvarı mevcut.

IVUS ve FFR imkanı

Servis ve yoğun bakım imkânı mevcut.

Transözefagial Ekokardiyografi laboratuarı

Transtoasık Ekokardiyografi laboratuarı (3 cihaz)

Ayrı bir elektrofizyoloji çalışma laboratuvarının olması.

Haritalama sisteminin dahil olduğu elektrofizyolojik çalışma gereçlerinin varlığı

Her türlü biyokimyasal çalışma için veri saklama cihazlarının olması 

 


Etkinlikler

Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı. 2008-2012

Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı. 2010-2012

Kalp Kapak hastalıkları Çalışma Grubu Bölgesel Eğitim Toplantısı 24 – 26 Eylül 2010 ELAZIĞ

Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Bölgesel Eğitim Toplantısı 24-26 Haziran 2011 VAN

Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Şenliği. 14-15 Mayıs 2012 ŞANLIURFA

 

Toplantılar;

Türk Kardiyoloji Derneği/Hipertansiyon Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Hipertansiyonda Güncel Konular 8 Ekim 2004, ŞANLIURFA

Türk Kardiyoloji Derneği /Lipit Çalışma Grubu/“Gen”den “Genel” e Dislipidemide Yeni Yaklaşımlar, Pratik çözümler. 11 Kasım 2006 ŞANLIURFA.

Türk Kardiyoloji Derneği/Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı/17-18 Ocak 2009 ŞANLIURFA

Türk Kardiyoloji Derneği/Görüntüleme Çalışma Grubu 15. Eğitim toplantısı/17-20 Mayıs 2012 ŞANLIURFA

Dislipidemide yeni ufuklar . 12 Mart 2018 /ŞANLIURFA

Kararlı anjina tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar ve yenilikçi çözümler 18 Nisan 2018 /ŞANLIURFA


Patentler - Ödüller

 • 2005 Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi En İyi Poster Ödülü:

Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz, Salih Güzel , Hakim Çelik, Abdurrahim Kocyiğit , Özcan Erel. Tredmil Efor Testinin Oksidan/Antioksidan Parametreler ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi. I. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, 7-10 Nisan 2005 Antalya.

 • 2005 Türk Kardiyoloji Derneği, 2005 Yılı Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü birinciliği

Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz, Abdurrahim Kocyiğit. Relationship between DNA damage, total antioxidant capacity and coronary artery diseas. 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005 Antalya.

 • Türk Kardiyoloji Derneği, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: En iyi poster ödülü.

Yusuf Sezen, İ. Halil Altıparmak, B. Caner Kaya, Ali Yıldız, Zekeriya Küçükdurmaz,    Recep Demirbağ, Nurten Aksoy. Koroner Arter Ektazisi ile Serum Paraoksoanaz Aktivitesinin İlişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2009 İstanbul-Türkiye.

 • Türk Kardiyoloji Derneği 2006 Yılı içinde Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinde Yayımlanan 5 araştırma makaleden biri olarak seçilen makaleye Uluslararası A sınıfı dergi yayın ödülü:

Demirbag R, Yilmaz R, Gur M, Kunt AS, Kocyigit A, Celik H, Guzel S, Selek S. DNA Damage and Plasma Total Antioxidant Capacity in Patients with Slow Coronary Artery Flow. Türk Kardiyol Dern Arş 2006; 34:89-93.

 • II. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahide Yenikler Kongresi Sözlü Bildiri Değerlendirmesi Sonucunda Üçüncülük Ödülü

Gür M, Yıldız A, Demirbag R, Yılmaz R, Koçyiğit A, Çelik H, Aksoy Nurten Increased lymphocyte deoxyribonucleic acid damage in patients with cardiac syndrome X. II. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahide Yenikler Kongresi. 29 Eylül-2 Ekim 2005. Bodrum

 • Ekokardiyografi Çalışma Grubu Jüri Özel Mansiyon ödülü

Yilmaz R, Gencer M, Ceylan E, Demirbag R. Impact of chronic obstructive pulmonary disease with pulmonary hypertension on both left ventricular systolic and diastolic performance. 9. Ekokardiyografi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 4-8 Mayıs 2006 KONYA

 • 2014 Türk Kardiyoloji Derneği Ümit Aker Uluslararası A sınıfı dergi yayın ödülü,

Demirbağ R, Sade LE, Aydın M, Bozkurt A, Acartürk E. The Turkish registry of heart valve disease. Arch Turk Soc Cardiol. 2013;41(1):1-10.

 


Referans Yayınlar

 1. . Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Demirbag R, Yilmaz R, Erel O. The association of total antioxidant capacity with sex hormones. Scand Cardiovasc J 2005;39:172-6.
  2. Demirbag R, Yilmaz R, Erel O, Gultekin U, Asci D, Elbasan Z.  The relationship between potency of oxidative stress and severity of dilated cardiomyopathy. Can J Cardiol. 2005;21:851-5.
  3. Demirbag R, Yilmaz R, Gur M, Kocyigit A, Celik H, Guzel S, Selek S. Lymphocyte DNA damage in patients with acute coronary syndrome and its relationship with severity of acute coronary syndrome. Mutat Res. 2005;578:298-307.
  4. Demirbag R, Yilmaz R, Kocyigit A. Relationship between DNA damage, total antioxidant capacity and coronary artery disease. Mutat Res 2005; 570: 197-203.
  5. Gur M, Aslan M, Yildiz A, Demirbag R, Yilmaz R, Selek S, Erel O, Ozdogru I. Paraoxonase and arylesterase activities in coronary artery disease. Eur J Clin Invest. 2006;36:779-87.
  6. Demırbag R, Yılmaz R, Gur M, Celık H, Guzel S, Selek S, Kocyıgıt A. DNA damage in metabolic syndrome and its association with antioxidative and oxidative measurements. Int J Clin Pract, October 2006;60:1187–93
  7. Demirbag R, Yilmaz R, Kunt AS, Gur M, Ulucay A, Unlu D. Relationship between plasma total antioxidant capacity and thoracic aortic intima-media thickness. Echocardiography. 2006;23:183-8.
  8. Demirbag R, Yilmaz R, Guzel S, Celik H, Kocyigit A, Ozcan E. Effects of treadmill exercise test on oxidative/antioxidative parameters and DNA damage. Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Jun;6(2):135-40.
  9. Yildiz A, Yilmaz R, Demirbag R, Gur M, Bas MM, Erel O. Association of serum uric acid level and coronary blood flow. Coron Artery Dis. 2007;18:607-13.
  10. Demirbag R, Yıldız A, Gur M, Yilmaz R, Elçi K, Aksoy N. Serum prolidase activity in patients with hypertension and its relation with left ventricular hypertrophy. Clin Biochem. 2007;40:1020-5
  11. Demirbag R, Yilmaz R, Kocyigit A, Guzel S. Effect of coronary angiography on oxidative DNA damage observed in circulating lymphocytes. Angiology. 2007;58:141-7.
  12. Gur M, Yilmaz R, Demirbag R, Yildiz A, Kocyigit A, Celik H, Cayli M, Polat M, Bas MM. Lymphocyte DNA damage is associated with increased aortic intima-media thickness. Mutat Res. 2007;617:111-8.
  13. Gur M, Yildiz A, Demirbag R, Yilmaz R, Kocyigit A, Celik H, Aksoy N. Relationship between left ventricle geometric patterns and lymphocyte DNA damage in patients with untreated essential hypertension. Clin Biochem. 2007;40:454-9.
  14. Gur M, Yildiz A, Demirbag R, Yilmaz R, Aslan M, Ozdogru I, Erel O. Paraoxonase and arylesterase activities in patients with cardiac syndrome X, and their relationship with oxidative stress markers. Coron Artery Dis. 2007;18:89-95.
  15. Gur M, Yildiz A, Demirbag R, Yilmaz R, Kocyigit A, Celik H, Aksoy N. Increased lymphocyte deoxyribonucleic acid damage in patients with cardiac syndrome X. Mutat Res. 2007;617:8-15.
  16. Demirbag R, Gur M, Yilmaz R, Kunt AS, Erel O, Andac MH.  Influence of oxidative stress on the development of collateral circulation in total coronary occlusions. Int J Cardiol. 2007;116:14-9.
  17. Rabus M, Demirbag R, Yildiz A, Tezcan O, Yilmaz R, Ocak AR, Alp M, Erel O, Aksoy N, Yakut C. Association of prolidase activity, oxidative parameters, and presence of atrial fibrillation in patients with mitral stenosis. Arch Med Res. 2008;39:519-24.
  18. Gur M, Yilmaz R, Demirbag R, Aksoy N. Relation of serum uric Acid levels with the presence and severity of angiographic coronary artery disease. Angiology. 2008;59:166-71.
  19. Yildiz A, Gur M, Demirbag R, Yilmaz R, Akyol S, Aslan M, Erel O. Paraoxonase and arylesterase activities in untreated dipper and non-dipper hypertensive patients. Clin Biochem. 2008;41:779-84.
  20. Ulucay A, Demirbag R, Yilmaz R, Unlu D, Gur M, Selek S, Celik H. The Relationship between plasma C-reactive protein levels and presence and severity of coronary stenosis in patients with stable angina. Angiology.2008; 58: 657-662.
  21. Yildiz A, Gur M, Yilmaz R, Demirbag R, Polat M, Selek S, Celik H, Erel O. Association of paraoxonase activity and coronary blood flow. Atherosclerosis. 2008;197:257-63
  22. Yildiz A, Demirbag R, Yilmaz R, Gur M, Altiparmak IH, Akyol S, Aksoy N, Ocak AR, Erel O. The association of serum prolidase activity with the presence and severity of coronary artery disease. Coron Artery Dis. 2008;19:319-25.
  23. Rabus M, Demirbağ R, Sezen Y, Konukoğlu O, Yıldız A, Erel O, Zeybek R, Yakut C. Plasma and tissue oxidative stress index in patients with rheumatic and degenerative heart valve disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008;36(8):536-540.
  24. Yildiz A, Sezen Y, Gur M, Yilmaz R, Demirbag R, Erel O. Association of paraoxonase activity and coronary collateral flow. Coron Artery Dis. 2008;19:441-7.
  25. Yıldız A, Gür M, Yılmaz R, Demirbağ R, Celik H, Aslan M, Koçyiğit A.  Lymphocyte DNA damage and total antioxidant status in patients with white-coat hypertension and sustained hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008;36:231-8.
  26. Sezen Y, Baş M, Demirbag R, Yildiz A, Celik H, Aksoy S. N-terminal pro-brain natriuretic peptide in cases with metabolic syndrome and its relationship with components of metabolic syndrome and left ventricular mass index. Clin Biochem. 2009 Oct;42(15):1500-3.
  27. Buyukhatıpoglu H, Sezen Y, Yildiz A, Guntekin U, Bas M, Polat M, Demirbag R, Taskin A, Celik H, Aksoy N. Effects of statin use on total oxidant and antoxidant capacity and ceruloplasmin activity. Clin Invest Med. 2010 Oct 1;33(5):E313-20.
  28. Sezen Y, Bas M, Polat M, Yildiz A, Buyukhatipoglu H, Kucukdurmaz Z, Kaya Z, Demirbag R. The relationship between oxidative stres and coronary artery ectasia. Cardiol J 2010;17, 5: 488–494
  29. Demirbağ R. Rabus B, Sezen Y, Taşkın A, Kalaycı S, Balkanay M. The plasma and tissue oxidative status in patients with coronary artery disease: oxidative stress and coronary artery disease. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(2):79-82.
  30. Söylemez N, Demirbağ R, Sezen Y, Yıldız A, Akpınar O. Vücut kütle indeksine göre leptin ve adiponektin seviyeleri ve bunların oksidatif parametrelerle ilişkisi. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10: 391-6.
  31. Rabuş BR, Demirbağ R, Sezen Y, Taşar M, Taşkın A, Aksoy N, Kırali K, Yakut C. Serum prolidase activity in patients with degenerative and rheumatic heart valve diseases. Turk J Med Sci 2010; 40(5): 687-692.
  32. Biçer A, Karakurt O, Akdemir R, Erden G, Yildiz A, Ozcan O, Sezen Y, Açikel S, Kiliç H, Demirbag R. Thymosin beta 4 is associated with collateral development in coronary artery disease. Scand J Clin Lab Invest. 2011 Dec;71(8):625-30.
  33. Demirbag R, Sezen Y, Yeşilay AB, Bas M, Yildiz A, Guntekin U, Aksoy N. Paraoxonase and arylesterase activities in stent restenosis in bare metal stent. Coron Artery Dis. 2011 Aug, 22(5):289-93.
  34. Altıparmak IH, Kaya Z, Sezen H, Aydın MS, Demirbağ R, Aksoy N. [The relation of serum paraoxonase-1 activity with isolated coronary artery ectasia: an observational study]. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Jun;12(4):307-12.
  35. Kaya Z, Salih Aydin M, Hazar A, Can Ata E, Sezen H, Yildiz A, Demirbag R, Aksoy N. Association of serum paraoxonase activity and coronary artery calcification. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Aug;17(15):2121-6.
  36. Agırbaslı M, Tanrıkulu A, Erkus E, Azızy M, Sevım BA, Kaya Z, Taskın A, Aksoy N, Demırbag R. Serum paraoxonase-1 actıvıty ın chıldren: the effects of obesıty and ınsulın resıstance. Acta Cardiol 2014; 69(6): 679-685.
  37. Kaya Z, Günebakmaz Ö, Yıldız A, Sezen Y, Biçer Yeşilay A, Erkuş E, Altıparmak Hİ, Demirbağ R. Mean platelet volume is not associated with coronary slow flow: A retrospective cohort study. Anadolu Kardiyol Derg. 2015 Jan;15(1):18-24.
  38. Yildiz A, Sezen Y, Gunebakmaz O, Kaya Z, Altiparmak IH, Erkus E, Demirbag R, Yilmaz R. Association of Meteorological Variables and Coronary Blood Flow. Clin Appl Thromb Hemost. 2015 Sep;21(6):570-8. doi: 10.1177/1076029614554994. PubMed PMID: 25313313.
  39. Erkus ME, Altiparmak IH, Akyuz AR, Demirbag R, Sezen Y, Gunebakmaz O, Neselioglu S, Erel O. The association between plasma thiol levels and left ventricular diastolic dysfunction in patient with hypertension. Scand J Clin Lab Invest. 2015 Aug 7:1-7.
  40. Erkus E, Altiparmak H, Sezen H, Kaya Z, Gunebakmaz O, Sezen Y, Demirbag R. Serum prolidase activity in patients with left ventricular diastolic dysfunction. Acta Cardiol. 2015 Feb;70(1):51-7.
  41. Altiparmak IH, Erkus ME, Kocarslan A, Sezen H, Gunebakmaz O, Sezen Y, Kaya Z, Yildiz A, Demirbag R. High aortic pulse-wave velocity may be responsible for elevated red blood cell distribution width in overweight and obese people: acommunity-based, cross-sectional study. Cardiovasc J Afr. 2016 Feb 19;27:1-7.doi: 10.5830/CVJA-2016-005.
  42. Sezen Y, Altiparmak IH, Erkus ME, Kocarslan A, Kaya Z, Gunebakmaz O, Demirbag R. Effects of Ramadan fasting on body composition and arterial stiffness. J Pak Med Assoc. 2016 Dec;66(12):1522-1527. PubMed PMID: 27924959.
  43. Altiparmak IH, Erkus ME, Sezen H, Demirbag R, Kaya Z, Sezen Y, Gunebakmaz O, Asoglu R, Besli F, Neselioglu S, Erel O. Evaluation of thiol levels, thiol/disulfide homeostasis and their relation with inflammation in cardiac syndrome X. Coron Artery Dis. 2016 Jun;27(4):295-301. doi:10.1097/MCA.0000000000000362. PubMed PMID: 26928883.
  44. Altıparmak IH, Erkuş ME, Sezen H, Demirbag R, Gunebakmaz O, Kaya Z, Sezen Y, Asoglu R, Dedeoglu IH, Neselioglu S, Ozcan E. The relation of serum thiol levels and thiol/disulfide homeostasis with the severity of coronary artery disease. Kardiol Pol. 2016;74(11):1346-1353. doi: 10.5603/KP.a2016.0085. Epub 2016 May 25.

  B. Uluslararası dergilerde yayımlanan vaka/ derleme/ edıtöryel yazılar

  1. Yildiz A, Yilmaz R, Demirbag R, Gur M. Cardiac autonomic dysfunction and inflammation in type 1 diabetic patients. Eur Heart J. 2007;28:2041.
  2. Yildiz A, Gur M, Yilmaz R, Demirbag R. N-terminal pro-brain natriuretic peptide and coronary artery stenosis. Eur J Clin Invest. 2007;37:596.
  3. Yildiz A, Yildiz S, Demirbag R, Yilmaz R, Gur M. Acute chromosomal DNA damage after radiation exposure. Eur Heart J. 2007;28:2688-9.
  4. Demirbağ R. Assessment of the relationship between silent myocardial ischemia, microalbuminuria, and left ventricular function in asymptomatic subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Mar;37(2):98-100.
  5. Yildiz A, Yilmaz R, Demirbag R, Gur M. What seals the inflammation in acute coronary syndromes? Int J Cardiol. 2009 Jun 12;135(1):107; author reply 108
  6. Demirbag R. Warfarin kullanan hastalarda genotip tayini istenmeli mi? Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(5):383-384.

  C. Ulusal dergilerde yayımlanmış makaleler

  1. Demirbağ R, Kurtoğlu N, Gençbay M, Akçay M, Sağlam M, Sönmez K. Ekşi N, Turan F. 30 yaş altı ve 70 yaş ve üzeri miyokard infarktüslü hastaların risk faktörleri, klinik ve angiyografik açıdan karşılaştırılması. Türk J Cardiol 1999; 2: 140-146.
  2. Demirbağ R. Salmonella enfeksiyonu ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki. Van Tıp Dergisi 2001; 8: 120-123.
  3. Demirbağ R,Yüce M, Kırma C. Diyabetik hastalarda insülin ve oral antidiyabetik kullanımının koroner kollateral skor üzerine etkisi. Van Tıp Dergisi 2002; 9: 24-27.
  4. Demirbağ R, Yılmaz R, Gür M, The Time-domain and Frequency-domain Heart Rate Variability Parameters in Patients with Slow Coronary Flow. Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi (TGE) Derg 2005; 2: 89-94.
  5. Demirbag R, Yilmaz R, Gur M, Kunt AS, Kocyigit A, Celik H, Guzel S, Selek S. DNA Damage and Plasma Total Antioxidant Capacity in Patients with Slow Coronary Artery Flow. Türk Kardiyol Dern Arş 2006; 34:89-93.
  6. Gür M, Özdoğru İ, İnanç T, Kalay N, Yılmaz R, Demirbağ R, Çalışkan M, Gül İ. Diyabetik Hastalarda İnsülin Tedavisinin Sağ ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi. MN Kardiyoloji 2006; 13: 13-18
  7. Demirbag R, Yilmaz R, Kurtoglu MG, Uluca Y, Hazar A, Guler N. The role of factor-V Leiden mutation in left ventricular thrombus formation in the patients with dilated cardiomyopathy. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006;18:13-18.
  8. Yildiz A, Sezen Y, Gür M, Yılmaz R, Demirbag R, Erel O. The association of ascending aorta pulse pressure and serum paraoxonase activity. Türk Kardiyoloji Dergisi. 2007 Aralık;10(4):147-53.
  9. Gür M, Yıldız A, Demirbağ R, Yılmaz R, Koç A, Karakaya E, Celik H, Selek Ş, Erel Ö. Koroner anjiyoplastinin oksidatif ve antioksidatif durum üzerine etkileri (The effect of coronary angioplasty on oxidative and antioxidative status) Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35:21-27.
  10. Altındağ A, Demirbağ R, Saraçoğlu G. Metabolik Sendromda Yaşam Kalitesi: Komorbid Psikiyatrik Bozuklukların Etkisi. Türkiye'de Psikiyatri 2008;10(1):29-33.
  11. Akyol S, Demirbag R, Sezen Y, Yıldız A. Metabolik Sendromda Aortun Elastik Özellikleri ve Karotis İntima Media Kalınlığı. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):349-56.
  12. Sezen Y, Güntekin Ü, Yildiz A, Demirbag R , Bas M, Kucukdurmaz Z, Sezen H, Büyükaslan H, Buyukhatipoglu H, Taşkın A, Çelik H, Aksoy N. Serum katalaz enzim aktivitesi ile iskemik ve idyopatik dilate kardiyomiyopati varlığının ilişkisi. MN Kardiyoloji 2010;17:172-179.
  13. Sezen Y, Güntekin Ü, Kaya Z, Yildiz A, Demirbag R. Koroner arertektazisinde mikrovasküler disfonksiyon. Türk Girişimsel Kard. Der. 2010;14:56-60.
  14. Sezen Y, Bas M, Polat M, Yeşilay AB, Alıtparmak İH, Kucukdurmaz Z, Taşkın A,   Güntekin Ü, Yildiz A, Demirbag R, Aksoy N. Serum paroksonaz aktivitesi ve oksidatif stres belirteçleri ile ciddi LMCA lezyonlarının ilişkisi. Türk Girişimsel Kard. Der. 2010;14:97-102.
  15. Ulaş T, Büyükhatipoğlu H,  Sezen Y, Dal MS,  Aydoğan T,  Eren MA, Uçar M, Aksoy N, Demirbağ R.  Akut dekompanse kalp yetersizliği tedavisinin oksidatif stres üzerine etkisi “The effect of acute decompansated hearth failure treatment on oxidative stres. J Clin Exp Invest 2011;2 (3); 267-272.
  16. Kaya Z, Esmer A, Yıldız A, Yeşilay AB, Güntekin Ü, Sezen H, Asoğlu R, Kaya BC, Sünbül S, Taşkın A, Aksoy N, Demirbağ R. Pulmoner hipertansiyonda serum paroksonaz ve arilesteraz aktivitesinin değerlendirilmesi. Türk Girişimsel Kard. Der. 2012;16(4):135-140.
  17. Baş M, Kaya Z, Demirbağ R, Sezen Y, Yeşilay AB, Polat M, Yıldız A, Aksoy N. Sağlıklı Erişkinlerde İstirahat Kalp Hızı ile Oksidatif Stresin İlişkisi (Association of Resting Heart Rate and Oxidative Stress in Healthy Adults) Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 2012;10(1):12-9
  18. Erkus ME, Altiparmak İH, Kaya Z, Demirbag R, Gunebakmaz O, Sezen Y. Total antioxidant capacity and mean platelet volume in acute coronary sendrome (Akut koroner sendromda total antioksidan kapasite ve ortalama trombosit hacmi). MN Kardiyoloji 2015;22(2):74-79.
  19. Altıparmak IH, Erkuş ME, Kocarslan A, Günebakmaz Ö, Kaya Z, Sezen Y, Arslan M, Demirbağ R. Association of resting heart rate and arterial stiffness in healthy adults. Gaziantep Medical Journal 2016;22(1):1-6. DOI: 10.5578/gmj.27958
  20. Altıparmak İH, Erkuş MR, Sak ZHA, Sezen H, Polat M, Günebakmaz Ö, Kaya Z, Sezen Y, Demirbağ R. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Hastalarında Serum Trigliserid/Yüksek Yoğunluklu Kolesterol Oranı ile Aortun Elastik Özellikleri Arasındaki İlişki. MN Cardiology  2016;23(1):1-6
  21. Erkuş ME, Altıparmak H, Kaya Z, Demirbağ R, Günebakmaz Ö, Sezen Y. Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Çeşitli Vücut Kompozisyon Parametreleri ve Arteryel Sertlik Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2016;21(1): 35-39

  D. Ulusal dergilerde yayımlanmış vaka/derleme ve mektuplar

  1. Demirbağ R. Using the D-dimer test in infective endocarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Oct;41(7):595-5977