Tıp-Nörobilim Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Merkezi ve periferik sinir sisteminde yer alan, alt nöronal seviyedeki elemanlardan beyne kadar çeşitli karmaşıklıktaki yapıların özelliklerini göz önüne alarak “sinir sistemini, bileşenlerini ve işlevlerini" araştırmak ve anlamayı hedeflemektedir. Halk arasında “ağrı bilimi” olarak bilinen Algoloji, tanım olarak birçok ağrının temelini araştıran, vücutta meydana gelen ağrıların kaynağını araştıran ve tedavi için ilgili tıp dalları ile organize hareket eden bir ana daldır. Algoloji uzmanlığı kendi içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji ya da Fizik Tedavi uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle süreç ağrının kaynağının saptanması ya da tedavi şeklinin belirlenmesiyle birlikte şekillenmektedir. Algoloji biliminin diğer dallar ile organize tedavi süreci yürütmesinde ortaya çıkan çok çeşitli hastalık kaynağı olmakla birlikte, saptanamayan ağrı nedenlerine de günümüzde rastlanabilmektedir. Ağrının kaynağını fizik tedavi, radyolojik ve elektrolojik metotlar ile saptayan Algoloji bilimi, sorunun kaynağını ortaya koyduktan sonra nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğini belirlemektedir. Birçok ağrının kaynağı olarak ana dal tedavileri yürütülürken, ortaya çıkan hastalıklar çeşitli dış etkenlere de bağlı olabilmektedir. Söz konusu hastalıklar yalnızca genetik yatkınlık, kronik vakalar ya da yaşam temposu ve yaşam kalitesi ile değil, dış etkenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Algoloji (ağrı tedavisi) bölümü, her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilmektedir. Ağrı kişisel bir deneyimdir ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları gerektirir. Ayrıntılı muayene sonrasında ağrı uzmanı tarafından hasta için en uygun tedavi seçenekleri belirlenmektedir. Özellikle girişimsel yöntemlerle ağrı tedavisi uygulamaları; radyo dalgaları kullanarak yapılan sinir blokları, kalıcı morfin pompaları ya da omurilik pillerinin takılması, bel-boyun fıtıklarında uygulanan enjeksiyonlar (tetik nokta enjeksiyonları, nöral terapi, akupunktur vs), ultrasonografi yardımı ile sinir blokları, disk içine yapılan enjeksiyonlar, kalıcı port-pompa sistemleri gibi birçok ileri tedavi uygulaması söz konusudur. Bizim hastanemizde yaklaşık 16 (onaltı) ay önce Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı tarafından Algoloji polikliniği hizmete açılmıştır. Ağrı tedavisi için bel-boyun fıtıklarında uygulanan enjeksiyonlar (tetik nokta enjeksiyonları, nöral terapi, akupunktur vs), ultrasonografi (USG) yardımı ile sinir blokları, disk içine yapılan enjeksiyonlar, radyo dalgaları kullanarak yapılan sinir blokları Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Fizik Tedavi Anabilim dalları tarafından yapılmaktadır. Son 30 yılda yapılan çalışmalarda kortizol, başlıca stres belirteci olarak karşımıza çıkmakta ve büyük bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Uzun süreli depresyonda artan kortizol konsantrasyonu aşırı yorgunluk, kas zayıflığı, aşırı kilo gibi durumlara yol açar. Ayrıca kortizol, insanlarda anksiyete, depresyon, travma gibi durumlarda biyolojik stres belirteci olarak kullanılmaktadır. Tükürükteki kortizol, serum kortizolünün bir yansımasıdır. Dolaşımda globulin veya transkortin proteinine bağlı olan kortizol, tükürükte serbest halde olan aktif özellikteki formunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla tükürükten ölçülen non-invaziv kortizol ölçümü, stresin gerçek zamanlı ve aktif formunun analizini sağlamaktadır. Ölçümler, laboratuvarımızda geliştirdiğimiz saliva kortizol ELİSA kiti kullanılarak yapılmaktadır. Sinir sistemi ve immün sistem iki yönlü olarak birbirinden etkilenir. Bu etkileşimin düzensizleşmesi durumunda stresle ilişkili hastalıklar gelişir. Bu kapsamda hipotalamik-hipofizyal-adrenal aks (HPA) ile etkileşimli olan fiziksel (enfeksiyon, egzersiz vb.), mental / psikolojik stres (depresyon, travma, endişe, adaptasyon) gibi faktörler baz alınarak seçilen hastalık grupları veya çeşitli fizyolojik faktörler baz alınarak araştırmalar yapılmaktadır.Halk arasında “ağrı bilimi” olarak bilinen Algoloji, tanım olarak birçok ağrının temelini araştıran, vücutta meydana gelen ağrıların kaynağını araştıran ve tedavi için ilgili tıp dalları ile organize hareket eden bir ana daldır. Algoloji uzmanlığı kendi içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji ya da Fizik Tedavi uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle süreç ağrının kaynağının saptanması ya da tedavi şeklinin belirlenmesiyle birlikte şekillenmektedir. Algoloji biliminin diğer dallar ile organize tedavi süreci yürütmesinde ortaya çıkan çok çeşitli hastalık kaynağı olmakla birlikte, saptanamayan ağrı nedenlerine de günümüzde rastlanabilmektedir. Ağrının kaynağını fizik tedavi, radyolojik ve elektrolojik metotlar ile saptayan Algoloji bilimi, sorunun kaynağını ortaya koyduktan sonra nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğini belirlemektedir. Birçok ağrının kaynağı olarak ana dal tedavileri yürütülürken, ortaya çıkan hastalıklar çeşitli dış etkenlere de bağlı olabilmektedir. Söz konusu hastalıklar yalnızca genetik yatkınlık, kronik vakalar ya da yaşam temposu ve yaşam kalitesi ile değil, dış etkenlerden de ortaya çıkabilmektedir. Algoloji (ağrı tedavisi) bölümü, her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilmektedir. Ağrı kişisel bir deneyimdir ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları gerektirir. Ayrıntılı muayene sonrasında ağrı uzmanı tarafından hasta için en uygun tedavi seçenekleri belirlenmektedir. Özellikle girişimsel yöntemlerle ağrı tedavisi uygulamaları; radyo dalgaları kullanarak yapılan sinir blokları, kalıcı morfin pompaları ya da omurilik pillerinin takılması, bel-boyun fıtıklarında uygulanan enjeksiyonlar (tetik nokta enjeksiyonları, nöral terapi, akupunktur vs), ultrasonografi yardımı ile sinir blokları, disk içine yapılan enjeksiyonlar, kalıcı port-pompa sistemleri gibi birçok ileri tedavi uygulaması söz konusudur. Bizim hastanemizde yaklaşık 16 (onaltı) ay önce Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı tarafından Algoloji polikliniği hizmete açılmıştır. Ağrı tedavisi için bel-boyun fıtıklarında uygulanan enjeksiyonlar (tetik nokta enjeksiyonları, nöral terapi, akupunktur vs), ultrasonografi (USG) yardımı ile sinir blokları, disk içine yapılan enjeksiyonlar, radyo dalgaları kullanarak yapılan sinir blokları Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Fizik Tedavi Anabilim dalları tarafından yapılmaktadır. Son 30 yılda yapılan çalışmalarda kortizol, başlıca stres belirteci olarak karşımıza çıkmakta ve büyük bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Uzun süreli depresyonda artan kortizol konsantrasyonu aşırı yorgunluk, kas zayıflığı, aşırı kilo gibi durumlara yol açar. Ayrıca kortizol, insanlarda anksiyete, depresyon, travma gibi durumlarda biyolojik stres belirteci olarak kullanılmaktadır. Tükürükteki kortizol, serum kortizolünün bir yansımasıdır. Dolaşımda globulin veya transkortin proteinine bağlı olan kortizol, tükürükte serbest halde olan aktif özellikteki formunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla tükürükten ölçülen non-invaziv kortizol ölçümü, stresin gerçek zamanlı ve aktif formunun analizini sağlamaktadır. Ölçümler, laboratuvarımızda geliştirdiğimiz saliva kortizol ELİSA kiti kullanılarak yapılmaktadır. Sinir sistemi ve immün sistem iki yönlü olarak birbirinden etkilenir. Bu etkileşimin düzensizleşmesi durumunda stresle ilişkili hastalıklar gelişir. Bu kapsamda hipotalamik-hipofizyal-adrenal aks (HPA) ile etkileşimli olan fiziksel (enfeksiyon, egzersiz vb.), mental / psikolojik stres (depresyon, travma, endişe, adaptasyon) gibi faktörler baz alınarak seçilen hastalık grupları veya çeşitli fizyolojik faktörler baz alınarak araştırmalar yapılmaktadır.


Başarı Ölçütleri

Sinir bilim ve algoloji çok geniş bir araştırma alanına sahip olan disiplinlerarası pek çok gelişmeye yön vermiştir. Pek çok araştırma yapılmış olsa da hala tanımlanmamış, çözümlenmemiş konular bulunmaktadır.

Sinir dejenerasyonu ve rejenerasyonuna yönelik tıbbi araştırmalar;  yaşlılık, herhangi bir hastalık, yaralanma ya da zedelenmeye bağlı olarak doku ve organların fonksiyonel ve morfolojik hasarının iyileşmesini hedeflemektedir. Bu konuda pek çok çalışmalar yapılsa da en yaygın olarak kök hücre üretimi, antioksidan özellikleri tanımlanmış pek çok fitoterapik ajanlar tedavide umut verici yaklaşımlardandır.

Rejeneratif tıp çalışmaları tüm organları içermekte olup sinirbilim araştırma konuları ile ortak yürütülebilecek pek çok alana sahiptir. Herhangi bir yaralanmaya bağlı beyin, omurilik hasarı, Parkinson, MS, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda bu ortak çalışma alanlarındandır. Bütün bu hastalıklara yönelik çözüm yollarının araştırılması sonucu;

Elde edilen tanı ve tedaviye ışık tutacak yeni ve umut verici yaklaşımlar ile oluşan hasar ve komplikasyonların ortadan kalkması,

Hastanın tedavi masraflarının düşürülmesi, iyileşme sürecinin hızlandırılması,

Bireyin erken işe dönüşünün sağlanması,

Toplumda paylaştırılmış olan iş akışının aksatılmaması gibi katkıları  sayesinde bireylerin huzur ve refahının sağlanması hedeflenmektedir.

Bütün bu konularda hızlı, etkin ve başarılı bir ilerleme Histoloji ve Embriyoloji, Anatomi, Anestezi, Nöroloji, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği ve Genetik bölümleri ile ortak paydada buluşabilen multudisipliner bir çalışma grubu sayesinde olacaktır.

 

 


Yürütücüler

Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ


Anahtar Kelimeler

Algoloji, Ağrı, Stres, Sinirbilim, Enterik Sinir Sistemi


Amaç

Bu grubun amacı; çeşitli gelişim dönemlerinde nörojenik bölgelerinin ve sinir kök hücre hücrelerinin morfolojik, moleküler ve fonksiyonel özelliklerinin tanımlanmasına katkıda bulunmaktır.


Araştırmacılar

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa Deniz
 
Doç. Dr. Nuray ALTAY 

Doç. Dr. Özlem ETHEMOĞLU

Dr. Öğrt. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT 

Dr. Öğr. Üyesi Serap SATIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan BİNİCİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER 

Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BEHRAM 

 

 

Doktora Öğrencileri:

Arş. Gör. Serdar BABACAN 

Arş. Gör. Seyhan TAŞKIN 

Arş. Gör. Şeyda Nur BERK 

 

 

Diğer Üniversitelerden Araştırmacılar:

Prof. Dr. Sedat YILDIZ

Prof. Dr. Orhan BAŞ

Arş. Gör. Dr. Hatice HANCI 

Arş. Gör. Çevik GÜREL 

Arş. Gör. Ali KULABER 


Araştırma Konuları

Algoloji

Gelişimsel Nöroloji

Enterik Sinir Sistemi

Stres

Sinir Dejenerasyonu ve Rejenerasyonu

Hipokampus

 


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Devam Eden Proje ve Çalışmalar:

 

Tamamlanan Proje ve Çalışmalar:

Menstrual Döngü, Kortizol Uyanma Yanıtı Ve Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi, 1002 – TUBİTAK, 115 S 949, 2015- 2016, .

Uyku, Kortizol Uyanma Yanıtı Ve Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi, İnönü Üniversitesi, BAP, 2015/ 96, 2015-2016, .

Maternal exposure to a continuous 900-MHz electromagnetic field provokes neuronal loss and pathological changes in cerebellum of 32-day-old female rat offspring.

A morphological and biochemical evaluation of the effects of quercetin on experimental sciatic nerve damage in rats.

The protective effect of fish n-3 fatty acids on cerebral ischemia in rat hippocampus.

The Effect on Rat Peripheral Nerve Morphology and Function of a 900-MHz Electromagnetic Field Applied in the Prenatal Period (Doktora Tezi)

Algoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Ultrason Eşliğinde Değerlendirilmesi


Yayınlar

Deniz, M.: “Enterik Sinir Sistemi”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1 (2): 36-43, (2004).

Deniz M., Kılınç M., Hatipoğlu ES.: “Morphological alterations in small intestine of rats with myenteric plexus denervation”, Eur Surg Res, 36(3):152-158, (2004).

Odacı E, Hancı H, İkinci A, Sönmez OF, Aslan A, Şahin A, Kaya H, Çolakoğlu S, Baş O. Maternal exposure to a continuous 900-MHz electromagnetic field provokes neuronal loss and pathological changes in cerebellum of 32-day-old female rat offspring. J Chem Neuroanat. 2016, 75:105-10.

Türedi S, Yuluğ E, Alver A, Bodur A, İnce İ. A morphological and biochemical evaluation of the effects of quercetin on experimental sciatic nerve damage in rats. Exp Ther Med. 2018 15(4):3215-3224.

Ozgocer T, Ucar C, Yıldız S. Cortisol awakening response is lower and pain perception is higher during menses in cyclic women. Psychoneuroendocrinlogy. Volume 77, March 2017, Pages 158-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.12.011

Ucar C, Ozgocer T, Yildiz S. Late-night exercise affects the autonomic nervous system activity but not the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in the next morning. J Sports Med Phys Fitness. 2018. 58(1-2), 57-65.

Erbay, L. G., Reyhani, İ., Ünal, S., Özcan, C., Özgöçer, T., Uçar, C., & Yıldız, S. (2018). Does Psychodrama Affect Perceived Stress, Anxiety-Depression Scores and Saliva Cortisol in Patients with Depression?. Psychiatry investigation, 15(10), 970.

Kayacan, Y., Ozgocer, T., Makaracı, Y., Ucar, C., Yıldız, S. Salıvary cortisol levels in elite male handball players during a match. J. Exp. Clin. Med., 2017; 34(3):183-187. doi: 10.5835/jecm.omu.34.03.007.

Kayacan, Y., Mor, A., Ozgocer, T., Ucar, C., Yıldız, S. (2017). Psychophysiological stress regulation in football athletes during competition. MED SPORT, 70(3), 333-43.

Tuba Ozgocer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Sympatic Activity Increases in The Premenstrual Phase of Menstrual Cycle in Women with Premenstrual Syndrome. TSPS 43rd National Physiology Congress, 07 – 10 September 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey) Acta Physiologica, 221 (Suppl. 714), PC029, s63.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Effects of Sleep Pattern on Cortisol Awakening Response and Heart-Rate Variability in Young Adults. TSPS 43rd National Physiology Congress, 07 – 10 September 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey) Acta Physiologica, 221 (Suppl. 714), OC047, s47.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Heart-rate variability did not affect subsequent night sleep parameters and cortisol awakening response. FEPS 2017 Congress (September 13th–15th 2017 – Vienna, Austria), Acta Physiologica, 221 (Suppl. 713), s 119.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Late-night eating increased cortisol awakening response but did not affect heart rate variability in the next morning. FEPS 2017 Congress (September 13th–15th 2017 – Vienna, Austria), Acta Physiologica, 221 (Suppl. 713), s 140.

Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Cortisol awakening response is lower during menstrual stage in cyclic women with premenstrual syndrome. FEPS 2016 Congress, (June 29th – July 1st 2016 – Paris, France), Acta Physiologica 2016, 217 (Suppl. 708), PO.118, s 79.

Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Diurnal cortisol pattern rather than cortisol awakening response is higher during menstruation in cyclic women. FEPS 2016 Congress, (June 29th – July 1st 2016 – Paris, France), Acta Physiologica 2016, 217 (Suppl. 708), PO.143,s 90.

Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız, Cihat Uçar. Repeated low-grade bacterial challenges early in life affect cytokine levels in rats fed long-term high-fat diet. FEPS 2016 Congress, (June 29th – July 1st 2016 – Paris, France), Acta Physiologica 2016, 217 (Suppl. 708), CO.004, s 26.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Exercise before sleep reduces heart rate variability but does not affect cortisol awakening response in the next morning. FEPS 2016 Congress, (June 29th – July 1st 2016 – Paris, France), Acta Physiologica 2016, 217 (Suppl.708), YPO.038, s 155.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Late-night cinema watching with friends does not affect cortisol awakening response and heart rate variability in the next morning. FEPS 2016. Acta Physiologica 2016, 217 (Suppl. 708), PO.216, s 121.

Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız, Özlem Barutçu. Cortisol awakening response, ovarian steroids and premenstrual symptoms in healthy premenopausal women. TSPS 42. National Physiology Congress (5- 8 Sep 2016- Düzce, Turkey), Acta Physiologica 2016, 218 (Suppl. 709), PC089, S 59.

Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Hilal Yıldırım, Pınar Çakan, Özlem Barutçu, Sedat Yıldız. Salivary Cortisol Levels in Hungry Fasting Individuals at the First Week of Ramadan. TSPS 42. National Physiology Congress (5- 8 Sep 2016- Düzce, Turkey), Acta Physiologica 2016, 218 (Suppl. 709), PC072, S 53.

Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Decreased sleep duration reduces hypothalamopituitary-adrenal axis activity without affecting autonomic nervous system. TSPS 42. National Physiology Congress (5- 8 Sep 2016- Düzce, Turkey), Acta Physiologica 2016, 218 (Suppl. 709), P076, S 54.

Yıldırım Kayacan, Ahmet Mor, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Non-invasive Determination of Physiological and Psychological Stress Level of Cortisol Hormone which Comes out of Football Match. TSPS 42. National Physiology Congress (5- 8 Sep 2016- Düzce, Turkey), Acta Physiologica 2016, 218 (Suppl. 709), PC045, S 42.

Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Hilal Yıldırım, Pınar Çakan, Sedat Yıldız. Effects of Fasting in the Month of Ramadan on Circadian Cortisol Levels. Acta Physiologica. Special Issue: Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, Volume 215, Issue Supplement S704, page 66, September 2015.

Yıldırım Kayacan, Tuba Özgöçer, Yücel Makaracı, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Salivary Cortisol Levels in Elite Male Handball Players during a Match. Acta Physiologica. Special Issue: Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, Volume 215, Issue Supplement S704, page 85, September 2015.

Yıldırım Kayacan, Deniz Günay Derebaşı, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. NonInvasive Determination of Stress Hormone Cortisol in Saliva of Elit Archers. Acta Physiologica. Special Issue: Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, Volume 215, Issue Supplement S704, pages 79-80, September 2015.

Zeynep Şirin, Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Fakülteye ulaşım şekli ders öncesi stresi etkiler mi? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


Gamze Gedik, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Enstruman çalmak stresi azaltır mı? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


İrem Nur Ceylan, Ahmet Burak Özbek, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Egzersiz yapanlar güne farklı bir kortizol uyanma yanıtı ile mi başlarlar? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


Kadir Hacıeminoğlu, Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız. Kahvaltıyı evde veya okulda yapanlarda kahvaltının gecikmesi ders sonu stresi etkiler mi? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


Serap Sertcan, Kübra Meriç, Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Kolonya koklatma: Kortizol düzeyi ve kalp hızı değişkenliğini etkiliyor mu? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


Erkan Polatdemir, Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Bahar yorgunluğu kortizol ile ilişkili midir? 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 13-15 Mayıs 2016, Malatya.


Osman Kaya, Bengisu Bektöre, Ebru Küçükkavruk, Alparslan Gündoğdu, Semih Özerol, Müslüm Aksu, Veysel Tunç, Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Öncesi ve Sonrası Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 7. Kdtu Günleri Ve Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 08 – 10 Mayıs 2015, S28.

A morphological and biochemical evaluation of the effects of quercetin on experimental sciatic nerve damage in rats. Türedi S, Yuluğ E, Alver A, Bodur A, İnce İ. Exp Ther Med. 2018 Apr;15(4):3215-3224. doi: 10.3892/etm.2018.5824. Epub 2018 Jan 31.


Laboratuvar, Klinik ve Saha Olanakları

Fizyoloji Anabilim Dalı ELİSA laboratuvarı

Doku Takip Laboratuvarı

İmmunohistokimya Laboratvarı

Mikropreperasyon Laboratuvarı

Floresan Mikroskop

Algoloji Polikliniği

Ameliyathane

Ultrason Cihazları

Skopi C-Kollu

 

 


Etkinlikler

1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart 2019

15. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, 7-10 Mayıs 2017

International Neusoscience Graduate Summer School Workshop and Practica Training, Neuroscience,
Gazi Üniversitesi, Çalıstay, 25.06.2018 -29.06.2018 (Uluslararası)
 
Web Tabalı Yazılımlar Kullanılarak Beyin MRIT1 Görüntüleri Üzerinde Hacim Hesaplama, Difüzyon Tensör Görüntülerde (DTG) Parselasyon ve Voksel Tabanlı Morfometri (VBM)
 
Asian and African Stereology Congress   6-8th November 2012
 

Scientific Writing&Stereology Workshop 8-12 April 2014


Referans Yayınlar

Maternal exposure to a continuous 900 MHz electromagnetic field provokes neuronal loss and pathological changes in cerebellum of 32-day-old female rat offspring.Odacı E, Hancı H, İkinci A, Sönmez OF, Aslan A, Şahin A, Kaya H5, Çolakoğlu S, Baş O. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):105-10. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.09.002. Epub 2015 Sep 21.

Odacı E, Hancı H, İkinci A, Sönmez OF, Aslan A, Şahin A, Kaya H, Çolakoğlu S, Baş O. Maternal exposure to a continuous 900-MHz electromagnetic field provokes neuronal loss and pathological changes in cerebellum of 32-day-old female rat offspring. J Chem Neuroanat. 2016, 75:105-10.

Türedi S, Yuluğ E, Alver A, Bodur A, İnce İ. A morphological and biochemical evaluation of the effects of quercetin on experimental sciatic nerve damage in rats. Exp Ther Med. 2018 15(4):3215-3224.