Tıp-Adli Kimliklendirme Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Adli kimliklendirmede olay yerinden alınan ve kurbana ait parçaların incelenmesi , özellikle kemik kalıntılarından elde edilen bulgular üzerinde çalışarak ölüm sebebini ya da kurbanın kimliğini ortaya çıkarma gibi görevleri olan bir çok bilimi dalını barındıran bir çalışma alanıdır. Adli kimliklendirmenin temel amacı insan kalıntıları üzerinde çalışarak kimliği belirsiz kişilerin profillerini ve kimliğini ortaya çıkarmaktır. Öncelikle bulunan kalıntının insana ait olup olmadığının tayinin yapan adli kimliklendirme uzmanları en eski alanlarından biri elde edilen kalıntılardan kimliği belirsiz bireyin yaş, cinsiyet, ırk, boy uzunluğu gibi özelliklerin ve diğer anomalilerinin belirlenmesi ile diğer bir deyişle kişinin osteobiyografisini çıkararak biyolojik profilini oluşturmaktır. Adli yeniden yüzlendirme de biyolojik profilin belirlenmesi ve adli kimliklendirme konusunda adli bilimcilerin multidisipliner çalışma alanlarından biridir . İnsan kalıntıları çalışmasında, adli bilimcilerin kimliği bilinmeyen herhangi bir kişiyi tanımlayabilmek için belirli bir bölgeye ve popülasyona özgü varyasyon bilgisine sahip olmaları gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Örneğin, yaş tahmini ırksal farklılıklardan etkilenebileceği gibi coğrafi ve zaman periyodu değişkenliğe karşı da hassas olabilir. Adli yeniden yüzlendirme; kimliği tespit edilemeyen bir insandan kalan buluntulardan kafatası üzerine ırk, cinsiyet ve yaş kriterleri dikkate alınarak yeniden yumuşak doku kalıbı giydirmek sureti ile kişinin muhtemel yüzünün ortaya çıkarılmasını sağlayan multidispliner bir çalışma sahasıdır.


Başarı Ölçütleri

Anadolu polulasyonuna ait iskelet kalıntılarından kimliği belirsiz kişinin morfometrik özelliklerini belirleyerek yaş ve cinsiyet tayini yapabilecek hesaplama formüllerini geliştirmek

Elde edilen fragmente kemiklerden kemik yapının diğer özelliklerini ortaya çıkarmak

Anadolu polulasyonuna ait yumuşak doku özelliklerini ortaya çıkarmak

Anadolu polulasyonuna ait yüz organlarının morfometrik özelliklerini belirlemek

Anatomist, yazılım mühendisi, 3 boyutlu model tasarımcısı, heykeltıraş ve adli ressam işbirliğinde adli yeniden yüzlendirme laboravuvarının kurulması


Yürütücüler

Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Anatomi A.D.); Arş. Gör. Serdar BABACAN (Anatomi A.D.)


Anahtar Kelimeler

Yaş tayini, Cinsiyet Tayini, Kimliklendirme, Adli yeniden yüzlendirme


Amaç

Farklı disiplinleri bir araya getirerek populasyonlara özgü varyasyonların dikkate alınması ile Anadolu insanına ait morfolojik özelliklerin belirlenerek kimliği belirsiz insan kalıntılarından bireyin profilinin ve kimliğinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. 


Araştırmacılar

Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Abdurrahim Dusak (Radyoloji A.D.)

Dr. Öğr. Üyesi Sunay Sibel Karayol (Radyoloji A.D.)

Araş. Gör. Dr. Atakan Kırteke (Radyoloji A.D.)

 

Diğer Kurumlardan Araştıamacılar:

Doç. Dr. İlker Mustafa Kafa (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.)

Öğrt. Gör. Sefa Işıklar (Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Programı)

Doktora Öğr. Nilgün Tuncel Çini (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.)

Araş. Gör. Nazan Güner Sak (Lokman Hekim Ünivetrsitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.)

 

Lisans Öğrencileri:

Murat KÖKRAF (Harran üniversitesi Tıp Fakültesi)

Ayşenur Acar (Harran üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

 


Araştırma Konuları

Yaş Tayini

Cinsiyet Tayini

Adli Yeniden Yüzlendirme

Adli Kimliklendirme


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 • Devam Eden Proje ve Çalışmalar:

 • Yeniden Yüzlendirmeye Yönelik Mandibulası Bulunmayan Kafataslarında Yaş, Cinsiyet Tayini ve Uygun Mandibula’nın Dizaynı

  Kesik Elden Kimlik Tespiti İçin Yüz ve Yüz Organlarının Morfolojisinin Tayini

   

 • Tamamlanan Proje ve Çalışmalar:

 • Yüze Ait Yumuşak Doku Kalınlığı ile Kemik Doku ve Yumuşak Doku Üzerindeki Doğrusal Mesafeler Arası Korelatif İlişkinin Değerlendirilmesi

 • Tibia'nın Proksimal ve Distal Uçlarının Morfometrik Özellikleri Temel Alınarak Tüm Tibia Boy Uzunluğunun Tayin Edilmesi

 • Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinden Yüz Profil Analizi: Açısal ve Vertikal Ölçümler

 • Adli Kraniyofasiyal Rekonstrüksiyon İçin Burun Morfolojik Özelliklerinin Tahmini

 • Auricula morfolojisinin incelenmesi ve kafatasına uygun kulak şeklinin tahmini

 • Porus acusticus externus referans alınarak yüz konveksite ve konkavite değerlerinin incelenmesi

 • Fragment Femurdan Totat femur Boyu Tahmini


Yayınlar

Gezer R, Deniz M, Uslu AI, (2019) Morphological Characteristics and Individual Differences of Palatal Rugae, Journal of Craniofacial Surgery, 30(6); 1906-1910.  (DOI: 10.1097/SCS.0000000000005599)

Babacan S, Isiklar S, Kafa IM, Gökalp G, (2020), Evaluating the Anatomical Traits of Lip on Three-Dimensional (3D) Computed Tomography (CT) Images, Journal of Craniofacial Surgery, 31(2);e163-e166. (DOI: 10.1097/SCS.0000000000006124)


Laboratuvar, Klinik ve Saha Olanakları

Siemens Somatom Defination 128 kesitli multi dedektör bilgisayarlı tomografi cihazı

Centricity RIS 4.2 Plus PACS sistemi

150 mm sürgülü mekanik kumpas

Image J yazılımı


Etkinlikler

XXIV International Symposium on Morphological Sciences - ISMS2015 , 2015

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi - ARA2015

International 14th Anatolian Forensic Sciences Congress , 2017,

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018) 

The International Mediterranean Anatomy Congress , 2018


Ödüller

Poster 3.'lüğü (Yeniden Yüzlendirmede Mandibulasi Olmayan Kafataslarına Yönelik Diskrimiatif ve Korelatif Analiz Çalışması Adli Antropoloji İçin Radyolojik ve Anatomik Bir Çalişma, Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi - ARA2015)

Poster 1.'liği (Estimating the Nasal Morphological Features of Anatolian Population for Forensic Craniofacial Reconstruction, The International Mediterranean Anatomy Congress , 2018,)


Referans Yayınlar

Abrishami M, Shahri NM, Zadeh JK. 2014. Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad. Anatomical Sciences 11(4):175-182.

Aziz SA, Talib MA, Ala MK, Basri R, Purmal K, Rahman SA. 2014. Linear and Angular Cephalometric Lip Morphology in Malaysian Chinese Population. International Medical Journal 21(1):45-48.

Bagheri H. Sirinturk S, Govsa F, Pinar Y, Ozer MA. 2017. Digitalized analysis of philtral anatomy for planning individual treatment. Surg Radiol Anat 39:1183-1189.

Benazzi S, Bartelli P, Lippi B, Bedini E; Caudana R, Grupp,on, G, Mallegni F. 2010. Virtual anthropology and forensic arts: the facial reconstruction of Ferrante Gonzaga. Journal of Archaeological Science 37:1572–1578.

Bugaighis I, Mattick CR, Tiddeman B, Hobson R. 2014. 3D Facial Morphometry in Children With Oral Clefts. The Cleft Palate–Craniofacial Journal 51(4):452–461.

Chandra HJ, Ravi MS, Sharma S, Prased BR. 2012. Standards of Facial Esthetics: An Anthropometric Study. J. Maxillofac. Oral Surg 11(4):384–389.

Dias PEM, Miranda GE, Beaini TL, Melani RFH. 2016. Practical Application of Anatomy of the Oral Cavity in Forensic Facial Reconstruction. PLoS ONE 11(9): e0162732. doi:10.1371/journal. pone.0162732

Evenhouse RJ, Rasmussen M, Sadler LL. 1990. Computer aided forensic facial reconstruction.  Biostereometric Technology and Applications 1380:147-156.

Greef SD, Vandermeulen D, Claes P, Suetens P, Willwms G. 2009. The influence of sex, age and body mass index on facial soft tissue depths. Forensic Sci Med Pathol 5:60–65.

Guyomarc'h P. Dutailly B, Charton J, Santos F, Desbarats P, Coqueugniot H.2014. Anthropological Facial Approximation in Three Dimensions (AFA3D): Computer-Assisted Estimation of the Facial Morphology Using Geometric Morphometrics. J Forensic Sci 59(6):1502-1516.

Sforza C, Ferrario VF. 2010. Three-dimensional analysis of facial morphology: growth, development and aging of the orolabial region. International Journal of Anatomy and Embriology 115(1/2):141-145.

Sforza C, Grandi G, Binelli M, Dolci C, Menezes M, Ferrario VF. 2010. Age- and sex-related changes in three-dimensional lip morphology. Forensic Science International 200:182.e1–182.e7.