Uzaktan Öğretim Mühendisliği Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Günümüzde bilginin sayısal (dijital) ortama taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi, içerik, bilgi, canlı yayın ve yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasında karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, maliyetlerinin düşürülmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması için yerli ve milli sistemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma grubu ile açık ve uzaktan öğrenme alanında ihtiyaç duyulan teknolojilerin tasarlanması, üretilmesi ve geliştirilmesi için nitelikli insan-kayanklarının yetiştirilmesine, bilimsel araştırma yapılmasına, proje üretilmesine ve bunların yayınlanmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma grubu sayesinde öncelikle Şanlıurfa ve yakın çevresi olmak üzere, ülkemizin açık ve uzaktan öğretim alanlarında hizmet vermek ve araştırma yapmak üzere lisansüstü seviyesinde uluslararası düzeyde nitelikli bilim insanı ve elemanı yetiştirilerek kalifiye bilim insanı eksikliğine katkı sağlanacaktır.


Başarı Ölçütleri

1. Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin gözetimli olarak yapılması için öğrencilerin yüz, göz, el ve kol haraketlerinin takip edilmesini sağlayacak sistemleri tasarlamak ve geliştirmek,

2. Öğrenme Yönetim Sistemleri: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ait ders notu, video, ses kaydı ve benzeri belgelerin paylaşılabilmesi kişileştirilmiş içerik öğrenme yönetim sistemleri tasarlamak ve geliştirmek,

3. Görüntülü Konuşma Sistemleri: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin eşzamanlı olarak verilebilmesi için uçtan uça şifreli mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama applikasyonu tasarlamak ve geliştirmek,

4. Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin içeriklerinin zenginleştirilmesi için sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını tasarlamak ve geliştirmek

 


Yürütücüler

Doç. Dr. Dursun AKASLAN


Anahtar Kelimeler

ölçme ve değerlendirme, öğrenme yönetimi, görüntülü konuşma, sanal gerçeklik


Amaç

Bu araştırma grubunun amacı yüz yüze öğretim yoluyla verilmekte olan olan derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojileri tasarlamak, üretmek ve geliştirmek olarak belirlenmiştir.


Araştırma Ekibi

Öğr. Gör. Yunus Aslan BALAN

Yüksek Lisans Öğrencisi Handan GÜMÜŞ

Yüksek Lisans Öğrencisi Ferit AKGÖK

Yüksek Lisans Öğrencisi  Hüseyin BADUK

Yüksek Lisans Öğrencisi  Yasin BADUR

Yüksek Lisans Öğrencisi  İsmail ÇOBAN

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

TÜBİTAK

Avrupa Birliği

KARACADAĞ

HÜBAP

 

 


Yayınlanmış çalışmalar

Projeler:

 

TÜBİTAK 1001 - Uzaktan Öğretim Için Gözetimli Ve Gözetimsiz Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi, 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 - 58,350 TL Bütçe, 

TÜBİTAK 1010 - TRC2 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİi'lerin COVID-19 Sürecine Uyum Kabiliyetlerinin Ölçülmesi ve Sanayi 4.0 Perspektifinden Rekabet Koşullarının İyileştirilmesi Analizi

 

 

Makaleler:

1. D. AKASLAN and Ü. KUL, “Are Pre service Teachers Ready for E learning  A Case of Artvin Coruh University,” Journal of Turkish Studies, vol. 12, no. 1, pp. 1–20, Aug. 2017

2. S. BİRİŞÇİ, Ü. KUL, Z. AKSU, D. AKASLAN, and S. ÇELİK, “A Scale Development Study to Determine Web 2 0 Practical Content Development Self Efficacy Belief  W2SEBS ,” Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol. 8, no. 1, pp. 187–208, Jan. 2018.

3. D. AKASLAN and L. EFFIE LAI CHONG, “A model for flipping electrical engineering with e learning using a multidimensional approach,” TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING  COMPUTER SCIENCES, vol. 24, no. 5, pp. 3419–3431, Jun. 2016

4. İ. YABANOVA, S. TAŞKIN, Y. OĞUZ, D. AKASLAN, and M. YUMURTACI, “Designing a Real time Remote Control System for Undergraduate Engineering and Engineering Technology Students,” Journal of Engineering Technology, vol. 33, no. 1, pp. 34–43, May 2016

5. D. AKASLAN, M. U. SALUR, M. E. TENEKECİ, and A. GÜMÜŞÇÜ, “Designing a relational database to alleviate the impacts of foreign words on the Turkish Language,” International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 1, no. 2, pp. 516–516, Nov. 2015.

 

Bildiriler:

1. D. AKASLAN and L. EFFI LAI CHONG, “Measuring Student E Learning Readiness  A Case about the Subject of Electricity in Higher Education Institutions in Turkey,” presented at the The 2011 International Conference on Web-based Learning (ICWL), HONG KONG, 2011.

2. D. AKASLAN, “Central Exam System for Candidates and Staff Operations,” presented at the 6th International GAP Engineering Congress, ŞANLIURFA, 2018.

3. D. AKASLAN, L. EFFIE LAI CHONG, and S. TAŞKIN, “Analysing Issues for Applying E learning to the Subject of Electricity in Higher Education in Turkey,” presented at the The 2011 International Conference on Engineering Education (ICEE): Engineering Sustainability for a Global Economy, BELFAST, 2011.

4. D. AKASLAN and Ü. KUL, “The e learning readiness of pre service teachers,” presented at the International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, 2015.

5. D. AKASLAN, “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sınav Yönergesi,” presented at the I. Anadolu Uluslararası Multidispliner Çalışmalar Kongresi, DİYARBAKIR, 2018.

6. M. ALPSÜLÜN, D. AKASLAN, İ. B. AYDİLEK, and M. E. TENEKECİ, “Investigation of Behavior of Groups with Individual Differences in the Digital Environment using EyeTracking Techniques,” presented at the The 11th Internnational Computer and Instructional Technologies Symposium, MALATYA, 2017.

7. Ü. KUL and D. AKASLAN, “An examination of Pre service Teachers  Experiences and Confidences with ICT,” presented at the 10th International Computer  Instructional Technologies Symposium, RİZE, 2016.

 


İletişim

Doç. Dr. Dursun AKASLAN,

Tel:

0414 318 1378

e-Posta:

dursunakaslan@harran.edu.tr

Posta:

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı