VEJETASYON EKOLOJİSİ, ETNOBOTANİK VE BİTKİ BİYOKİMYASI ÇALIŞMA GRUBU

Özet Bilgi

Bir ülkenin florasının zenginliği, o ülkede yetişen türlerin sayısıyla, ilginçliği de bitkilerin yayılışı ve çeşitli vejetasyon tiplerine sahip olması ile ölçülebilir. Türkiye, coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, çok çeşitli toprak tiplerine sahip oluşu ve değişik iklim tiplerinin tesiri altında bulunması nedeniyle çok değişik vejetasyon tiplerine ve zengin bir floraya sahiptir. Bu çalışma grubu flora ve vejetasyon tiplerinin belirlenmesinin yanında, bu zengin bitki örtüsü içinde bulunan ve geleneksel olarak çeşitli amaçlar için halk tarafından kullanılan bitkilerin tespit edilmesi (etnobotanik çalışmalar) ve bunların biyokimyasının araştırılması kapsamında kurulmuştur.


Başarı Ölçütleri

 • Vejetasyon çalışmaları ile ekosistem içerisindeki bitki komünitelerinin belirlenmesi ve bu komünitelerin oluşumuna etki eden çevresel faktörlerin araştırılması mümkün olmaktadır. Bunun sonucu olarak da bitki gen kaynaklarının korunması, işletilmesi ve değerlendirilmesi yapılabilecektir.
 • Vejetasyon ve etnobotanik alanında yapılan çalışmalar tarım, ormancılık ve eczacılık alanlarında araştırmalar yapan bilim insanlarına da kullanılabilecekleri verileri sağlayacaktır.
 • Vejetasyon çalışmaları, Türkiye’nin bitki coğrafyası, flora ve vejetasyonunu daha iyi anlamaya katkıda bulunacak ve “Türkiye Vejetasyon Haritası”nın oluşturulmasına kaynak teşkil edecektir.
 • Etnobotanik çalışmalar sayesinde halk tarafından kullanılan geleneksel yöntemlere ait bilgilerin kayıt altına alınarak korunması mümkündür.
 • Etnobotanik çalışmalar, bitkilerin farklı yöresel kullanımının tespit edilerek, karşılaştırılması yapılmak suretiyle bitkilerin önceleri kullanımı bilinmeyen özelliklerinin de tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bitki biyokimyası çalışmaları; tıbbi etkiye sahip bitkisel sekonder metabolitlerin ve etki mekanizmalarının tespiti açısından, in vitro üretilen birçok kez geniş yan etkileri olan kimyasal kökenli ilaçların yerine daha az yan etkiye sahip ve etkinlik mekanizması kanıtlanmış bitkisel tıbbi ürünlerin belirli ölçülerde alternatif olarak kullanabilmesine katkı sunacağı gibi kimyasal kökenli ilaçların kullanımının bulunmadığı belirli noktalarda, bitki biyokimyası araştırılmak suretiyle bu hastalıklara karşı ilaç üretiminin temel ön çalışması yapılarak ileride yerli ve milli ilaç markalarının oluşmasının ilk adımını teşkil edecektir.


Yürütücüler

Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA


Anahtar Kelimeler

Flora, Vejetasyon Ekolojisi, Etnobotanik, Bitki Biyokimyası


Amaç

Doğal çevrenin korunması, devamı ve birim alandan daha fazla ürün alınması ancak vejetasyon araştırmalarıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle dünyada birçok gelişmiş ülkede bu amaca dönük araştırma merkezleri kurulmuştur.

Türkiye’deki Vejetasyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi veya Sintaksonomi) çalışmaları yetersiz olduğundan Türkiye Vejetasyonu hakkındaki bilgilerimiz oldukça eksiktir. Yapılan araştırmalar ile genel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu meşe ormanları hariç diğer ormanları, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz step vejetasyonları, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in kıyı kumulları; maki ve frigana vejetasyonları vejetasyon ekolojisi açısından araştırılmış ve büyük ölçüde sınıflandırılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu vejetasyonu hakkında veriler ise çok yetersizdir.

Bu çalışma grubunun yapacağı araştırmalar bir ekosistem çalışmasıdır, diğer bir deyimle bir çevre çalışmasıdır. Günümüzde popüler hale gelen çevre sorunlarını çözebilmek için öncelikle çevreyi tanımak gerekmektedir. Bu amaçla çevrenin en önemli elemanlarından olan vejetasyonun yapısının, gelişiminin ve zaman içindeki değişimlerinin iyi araştırılması gerekmektedir.

Bu çalışma grubunun elde edeceği veriler özellikle Güneydoğu Anadolu bitki örtüsünün vejetasyon tiplerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Buna bağlı olarak bölgenin vejetasyon haritalarının oluşturulmasına veri sağlayacaktır. Elde edilecek veriler bu bölgede gerçekleşen GAP Projesi’nin uzun vadede vejetasyona olan etkilerinin de tespit edilmesine bir ışık tutacaktır.

Günümüzde geleneksel bitki kullanımına olan ilgi oldukça artmaktadır. Kentleşmenin artmasına bağlı olarak maalesef bu bilgiler zamanla kaybolmaya başlanmıştır. Bu açıdan uzun yıllar deneme yanılma sonucu ile elde edilen bu değerli bilgilerin bir an önce kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Bunun yolu da etnobotanik çalışmalardan geçmektedir. Maalesef etnobotanik çalışmalar açısından da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki veriler çok yetersizdir.

Bu çalışma grubunun yapacağı etnobotanik çalışmalar ile halk tarafından bitkilerden farklı amaçlar için yararlanmada kullanılan geleneksel yöntemlere ait bilgiler kayıt altına alınarak kaybolması önlenecek ve gelecek nesillerin de bu bilgilerden yararlanması sağlanacaktır.

Bu çalışma grubunun yapacağı araştırmalardan biri de etnobotanik çalışmalar sonucu tespit edilen özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin biyokimyasının araştırılmasıdır.


Hedefler

 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin vejetasyon tiplerini belirlemek
 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin vejetasyon haritasını oluşturmak
 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin etnobotanik envanterini oluşturmak
 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Etnobotanik Envanteri dahilindeki tıbbi ve aromatik bitkiler ile eterik yağ bitkilerinin sekonder metabolitlerinin tespiti ve etki mekanizmalarının belirlenmesi


Çalışma Grubu Elemanları

Yürütücü

Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA

Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Arzu CANSARAN (Amasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK (Iğdır Üniversitesi)

Öğr. Gör. İbrahim Hakkı ARSLAN (Harran Üniversitesi)

Ecz. Seda DENEK

Yüksek Biyolog Onur BAYSOY

Biyolog Salih BOZANCI

Biyolog Celal ÖZ

Biyolog Hülya ARSLANTAŞ

Biyolog Ahmet Hamdi ÇİÇEK


Araştırma Konuları

Araştırma Konuları

 1. Bitki Taksonomisi
 2. Bitki Coğrafyası
 3. Flora
 4. Endemizm
 5. Vejetasyonun Oluşumu (Süksesyon ve Klimaks)
 6. Bitki Formasyonları (Vejetasyon Tipleri)
 7. Vejetasyonun Strüktürü
 8. Vejetasyonun Sınıflandırılması
 9. Vejetasyonun Haritalandırılması
 10. Etnobotanik (Geleneksel Bitki Kullanımı)
 11. Bitki Biyokimyası


Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma /Ekonomiye Katkısı

 • Vejetasyon çalışmaları ile ekosistem içerisindeki bitki komünitelerinin belirlenmesi ve bu komünitelerin oluşumuna etki eden çevresel faktörlerin araştırılması mümkün olmaktadır. Bunun sonucu olarak da bitki gen kaynaklarının korunması, işletilmesi ve değerlendirilmesi yapılabilecektir.
 • Vejetasyon ve etnobotanik alanında yapılan çalışmalar tarım, ormancılık ve eczacılık alanlarında araştırmalar yapan bilim insanlarına da kullanılabilecekleri verileri sağlayacaktır.
 • Vejetasyon çalışmaları, Türkiye’nin bitki coğrafyası, flora ve vejetasyonunu daha iyi anlamaya katkıda bulunacak ve “Türkiye Vejetasyon Haritası”nın oluşturulmasına kaynak teşkil edecektir.
 • Etnobotanik çalışmalar sayesinde halk tarafından kullanılan geleneksel yöntemlere ait bilgilerin kayıt altına alınarak korunması mümkündür.
 • Etnobotanik çalışmalar, bitkilerin farklı yöresel kullanımının tespit edilerek, karşılaştırılması yapılmak suretiyle bitkilerin önceleri kullanımı bilinmeyen özelliklerinin de tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bitki biyokimyası çalışmaları; tıbbi etkiye sahip bitkisel sekonder metabolitlerin ve etki mekanizmalarının tespiti açısından, in vitro üretilen birçok kez geniş yan etkileri olan kimyasal kökenli ilaçların yerine daha az yan etkiye sahip ve etkinlik mekanizması kanıtlanmış bitkisel tıbbi ürünlerin belirli ölçülerde alternatif olarak kullanabilmesine katkı sunacağı gibi kimyasal kökenli ilaçların kullanımının bulunmadığı belirli noktalarda, bitki biyokimyası araştırılmak suretiyle bu hastalıklara karşı ilaç üretiminin temel ön çalışması yapılarak ileride yerli ve milli ilaç markalarının oluşmasının ilk adımını teşkil edecektir.


Laboratuvar Olanakları

 

 • Vejetasyon Ekolojisi Araştırma Laboratuvarı
 • Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarı


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

 

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM)
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
 • HÜBAP (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi)


Projeler

 1. Şanlıurfa İli Kültür Park ve Bahçe Bitkilerinin Dendroflorası 1999-2002 HUBAK/Proje No:246 (Yardımcı Araştırıcı)
 2. Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) Florası 2000-2002 HUBAK/Proje No:231 (Yüksek Lisans Tezi-Yardımcı Araştırıcı)
 3. Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası 2001-2003 HUBAK/Proje No:248 (Yardımcı Araştırıcı)
 4. GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi 2001-2003 Doğal Hayatı Koruma Derneği (Yardımcı Araştırıcı)
 5. Muş Lalesinin (Tulipa) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası 2004-2006 DPT (2003-K-120-190-4) (Yardımcı Araştırıcı)
 6. Amasya (Türkiye) İlinde Merkez İlçeyi Çevreleyen Bağlarüstü, Ziyaret, Yassıçal, Vermiş ve Boğaköy Köyleri Arasında Kalan Alanda Etnobotanik Bir Çalışma”, TÜBA–TÜKSEK/Amasya İli Etnobotanik Envanteri, 2004/Proje No: 40 (Yardımcı Araştırıcı)
 7. Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır)’ın Bitki Sosyolojisi ve Bitki Ekolojisi Yönünden Araştırılması 2004-2006 HUBAK/Proje No:556 (Doktora- Yardımcı Araştırıcı)
 8. Karaömer Dağı (Amasya)’nın Vejetasyonu 2007-2008 TÜBİTAK (TBAG / HD- 268) (Yardımcı Araştırıcı)
 9.  Şanlıurfa’da Ceylan Odaklı Ekoturizm Faaliyeti İçin Hazırlık Çalışması. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Proje No: DFD-37 (Yardımcı Araştırıcı)
 10. Tuz Gölü Çevresinde Yetişen Bir Halofitin Tuza Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yönden Araştırılması 2013-2014 HUBAK/Proje No:13060 (Yardımcı Araştırıcı)
 11. Şanlıurfa Merkezde Bulunan Robinia pseudoacacia L. nin Yapraklarında Biriktirdiği Motorlu Taşıt Kaynaklı Ağır Metallerin (Pb, Zn, Cu, Ni, Cd) Araştırılması 2014-2014 HUBAK/Proje No:13151 (Yürütücü)
 12. Şanlıurfa Merkez ve Bağlı Köylerde Etnobotanik Bir Araştırma 2014-2014 HUBAK/Proje No:13152 (Yürütücü)
 13. Türkiye'de Doğal Yayılış Gösteren Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Taksonları Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Yöntemi ile Belirlenmesi 2015-2016 HUBAK/Proje No:15142 (Yürütücü)
 14. Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi 2015-2016, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Vejetasyon Uzmanı)
 15. Şanlıurfa'da Yapılmış Floristik Çalışmalara Genel Bir Bakış 2016-2016 HUBAK/Proje No:16052 (Yürütücü)
 16. Sürgü Barajı (Sürgü/Doğanşehir/Malatya) Çevresinin Fitososyolojik Yönünden Araştırılması 2015-2017 HUBAK/Proje No:16016 (Yürütücü)
 17. Bozova (Şanlıurfa) Halkının Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri 2016-2018 HUBAK/Proje No:16051 (Yürütücü)
 18. Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (Technical Assistance for Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements) 2017-2018 Europe Aid / 134319 / IH / SER / TR (Expert)
 19. Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (Conservation and Sustainable Management of Turkey’s Steppe Ecosystems Project) GCP/TUR/061/GFF ((Koordinatör)
 20. Erbaa (Tokat)'da Etnobotanik Bir Araştırma 2018-2019 HUBAK/Proje No:18035 (Yürütücü)


Seçilmiş Yayınlar

 

 1. Ö.F.Kaya, Şanlıurfa’nın Flora ve Vejetasyon Yapısı. s. 35-45. In Eriş, M. (ed.), 81 İlde Kültür ve Şehir, T.C. Şanlıurfa Valiliği Yayını, İstanbul, 2017.
 2. H. Tosyagülü Çelik, Ö.F.Kaya, "Contribution to the Flora of Sürgü (Doğanşehir/Malatya)", Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 9-24, 2017
 3. Ö.F.Kaya, A.Cansaran, "Phytosociological examination of Ihlara Special Environmental Conservation Zone" Applied Ecology and Environmental Research (ISI), Cilt 14(1), 13-35 pp., 2016
 4. Ö.F.Kaya, "Phytosociological analysis on the National park of the Tek Tek mountains, (Şanlıurfa, Turkey).", Bangladesh Journal of Botany (ISI), Cilt 43(1), 27-35 pp., 2014
 5. Ö.F.Kaya, "A phytosociological analysis on Kızılkuyu Wildlife Development area (Şanlıurfa/Turkey).", Management of Sustainable Development, Cilt 5(2), 13-20 pp., 2013
 6. Ö.F.Kaya, A.S.Ertekin, “A new hybrid record for Turkey: Phlomis x praetervisa Rech. f. (Lamiaceae)”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, Cilt 19(2), 67-74 pp., 2012
 7. Ö.F.Kaya, "New steppic syntaxa from southeastern Anatolia (Şanlıurfa, Turkey).", Acta Botanica Gallica (ISI), Cilt 158(2), 189-204 pp., 2011
 8. Ö.F.Kaya, O.Ketenoğlu, S.Yetim, "A synecological and syntaxonomical research of the secondary vegetation caused by overgrazing on Arat Mountain (Şanlıurfa, Turkey).", Acta Botanica Gallica (ISI), Cilt 158(1), 13-25 pp., 2011
 9. Ö.F.Kaya, "Kaşmer Dağı (Şanlıurfa)'nın step vejetasyonu üzerine sintaksonomik bir çalışma. ", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 10(1), 1-11 pp., 2010.
 10. Ö.F.Kaya, O.Ketenoğlu, "A syntaxonomical and synecological research on the steppe vegetation of the Karacadağ mountain (Şanlıurfa/Diyarbakır). ", Ecologia Mediterranean, 36(1), 45-62 pp., 2010
 11. Ö.F.Kaya, A.Cansaran, C.Yıldırım, "A syntaxonomical investigation of forest and pseudomaquis on transitional area in the central Black Sea region (Amasya, Turkey).", Acta Botanica Gallica (ISI), Cilt 157(3), 469-482 pp., 2010
 12. Ö.F.Kaya, E.Çetin, M.Aydoğdu, O.Ketenoğlu, V.Atamov, "Syntaxonomical analyses of the secondary vegetation of Harran Plain (Şanlıurfa/Turkey) ensuing excessive irrigation by using GIS and Remote sensing", Ekoloji (ISI), 19, 75, 1-14, 2010
 13. A.Cansaran, Ö.F.Kaya, A.S.Ertekin, O.Ketenoğlu, "A phytosociological study on Karaömer Mountain of North Anatolia (Amasya, Turkey).", Acta Botanica Gallica (ISI), Cilt 157(1), 65-88 pp., 2010
 14. S.Aslan, M.Vural, B.Şahin, E.Ergin, Ö.F.Kaya, "A new record for Turkey: Michauxia nuda A.DC. (Campanulaceae).", Turkish Journal of Botany (ISI), Cilt 34(1), 51-56 pp., 2010
 15. A.Cansaran, M.Ü.Bingöl, F.Geven, K.Güney, N.Erdoğan, Ö.F.Kaya, "Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey).", Biodicon, Cilt 3(1), 103-120 pp., 2010
 16. A.Cansaran, Ö.F.Kaya, " Contributions of the ethnobotanical investigation carried out in Amasya district of Turkey (Amasya-Center, Bağlarüstü, Boğaköy and Vermiş villages Yassıçal and Ziyaret towns)", Biodicon, Cilt 3(2), 97-116 pp., 2010
 17. Ö.F.Kaya, O.Ketenoğlu, M.Ü.Bingöl, "A phytosociological investigation on forest and dry stream vegetation of Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır).", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, Cilt 9(2), 157-170 pp., 2009
 18. Ö.F.Kaya, A.S.Ertekin, "A new record for the flora of Turkey: Silene monerantha (Caryophyllaceae).", Flora Mediterranea , Cilt 19, 11-14 pp., 2009
 19. Ö.F.Kaya, A.S.Ertekin, "Flora of the protected area at the Tek Tek mountains (Şanlıurfa-Turkey).", Ot Sistematik Botanik Dergisi, Cilt 16(2), 79-96 pp., 2009
 20. Ö.F.Kaya, A.Cansaran, A.S.Ertekin, "Contribution to the flora of the Karaömer mountain (Amasya).", Ot Sistematik Botanik Dergisi, Cilt 16(1), 59-78 pp., 2009
 21. A.Cansaran, Ö.F.Kaya, C.Yıldırım, "Ovabaşı, Akpınar, Güllüce ve Köseler köyleri (Gümüşhacıköy/Amasya) arasında kalan bölgede etnobotanik bir araştırma.", Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19(3), 243-257 pp., 2007
 22. A.Cansaran, Ö.F.Kaya, "Amasya merkez ilçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret beldeleri etnobotanik envanteri 2005.", TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Cilt 5, 135-170 pp., 2006
 23. A.S.Ertekin, Ö.F.Kaya, "A new record species for the flora of Turkey, Pimpinella nephrophylla Rech. f. & H. Riedl. (Apiaceae).", Ot Sistematik Botanik Dergisi, Cilt 12(2), 13-18 pp., 2005
 24. H.Akan, Ö.F.Kaya, İ.Eker, C.Cevheri, "The Flora Of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa, Turkey).", Turkish Journal of Botany (ISI), Cilt 29(4), 291-310 pp., 2005
 25. A.S.Ertekin, Ö.F.Kaya, "Türkiye florası için yeni bir alttür:Trigonella monantha C. A. Meyer subsp. incisa (Benth.) Ali.", Ot Sistematik Botanik Dergisi , Cilt 11(2), 17-20 pp., 2004
 26. Cansaran, M. Aydoğdu, Phytosociological research on Eğerli Mountain (Amasya, Turkey), Israel Journal of Plant Sciences, 49, 4, 309-326, 2001.
 27. E. Hamzaoğlu, M. Aydoğdu, L. Kurt, A. Cansaran, New syntaxa from the  west part of Central Anatolia, Pakistan Journal of Botany, 36, 2, 235-246, 2004.  
 28. M. Aydoğdu, L. Kurt, E. Hamzaoğlu, O. Ketenoğlu, A. Cansaran, Phytosociological studies on salty steppe communities of the Central Anatolia-Turkey, Israel Journal of Plant Sciences, 52, 1, 72-79, 2004.
 29. A. Cansaran, S. Peker, C. Yıldırım, Floristic Characters of the Area between the Direkli (Göndes) Village, Yassıçal (Ebemi) Town and Abacı Village (A5/6 Amasya–TÜRKİYE), International Journal of Botany, 3, 3, 240-250, 2007.
 30. N. Kandemir, A. Cansaran, An autecological investigation on endemic Alkanna hausknechtii Bornm. (Boraginaceae) critically endangered in Turkey, Journal of Agriculture and Biological Sciences, 6, 5, 613-618, 2010.  
 31. A. Cansaran, C. Yıldırım, The forest vegetation types of euxinian transition Area from northern Turkey (Amasya), Academic Journal of Science, 07 (02): 133–142, 2017.


Seçilmiş Etkinlikler

 1. IV. International Scientific and Practical Conference "Introduction of Non-Traditional and Rare Agricultural Plants”, June 2002, Ulyanovsk, Russia
 2. Properties of Steppe Vegetation of Şanlıurfa." VI. Plant Life of Southwest Asia International Symposium, June 2002, Van, Turkey
 3. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 2002, Malatya, Türkiye
 4. Third International Balkan Botanical Congress "Plant Resources in the Creation of New Values”, May 2003, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 5. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2004, Adana, Türkiye
 6. HÜBAK I. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Şubat 2004, Şanlıurfa, Türkiye
 7. International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PloSWA), June 2007, Eskişehir, Turkey
 8. First International Congress Documenting, Analysing and Managing Biodiversity in the Middle East" Ekim 2008, Aqaba, Jordan
 9. GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, Mayıs 2008, Şanlıurfa, Türkiye
 10. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2008, Trabzon, Türkiye
 11. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 21-25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye
 12. XIII. Optima Meeting,  March 2010, Antalya, Turkey
 13. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EuroAsianBiochem), 26-27 April 2018, Ankara, Turkey