Hareket ve Antrenman Bilimi

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Özet Bilgi

Spor, genç ve dinamik nüfusuyla ön plana çıkan ülkelerden biri olan ülkemizde

sağlıklı nesillerin gelişmesinde, halk sağlığının korunmasında, sosyal barışın tesis

edilmesinde ve sosyal uyumun geliştirilmesinde önemli fonksiyonlar

üstlenmektedir. Üniversite öğrencilerimizin , akademik ve idari personelimizin, bölge halkımızın   her yaş grubuna sporun ihtiyaç olduğu farkındalığını oluşturmak  ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak.

 


Başarı Ölçütleri

Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi

Sporun tabana yayılması ve spor faaliyetlerine katılımının arttırılması