İLAÇ ANALİZ ARAŞTIRMA GRUBU (Onaylı Araştırma Grubu)

Özet Bilgi

Farmasötik preparatların kalite kontrolü ve gıda güvenliğine ilişkin gereklilikler nedeniyle, farmakolojik preparatlardaki ilaçların konsantrasyonlarını ve gıda numunelerindeki çeşitli kimyasalları ölçmek için yeni hassas ve seçici analitik metotların elde edilmesine yüksek talep vardır. Modifiye elektrotlar özellikle güçlü bir analitik aracı temsil eder. Nanoyapılı modifiye elektrotlar son zamanlarda hem farmasötik preparatların hem de gıda örneklerinin analizinde kapsamlı uygulamalar bulmuştur. Karbon nanotüp (CNT), güçlü elektrokatalitik aktivite sağladığından ve elektrot yüzeylerindeki hataları minimum düzeye indirdiğinden dolayı elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesinde kullanılan cazip bir materyaldir. Özellikle, karbon nanotüplerin (CNTs) elektroanalizde kullanılmasının önemli karakteristik özellikleri, boyutlarının küçük olması ve geniş bir spesifik yüzey alanına sahip olmasıdır. Elektrotların ultra-duyarlı karbon nanotüplerle modifiye edilmesi yeni elektrokimyasal sensörlerin tasarlanması ve geliştirilmesinde önemli avantajlar sağlar. Ayrıca, elektrot yüzeylerinin analitik algılamada kullanımı için karbon nanotüplerle modifikasyonu düşük saptama limitleri, yüksek duyarlılıkları ve düşük aşırı potansiyeller sağladığı bilinmektedir. Karbon nanotüpler/karbon fiberler/karbon nanosiyahı elektrokatalizörler olarak ortaya konmuş ve modifiye elektrotlar çeşitli kimyasal ve biyokimyasal türlerin çalışılmasında süper performans gösterdikleri bildirilmiştir. Ayrıca, metal/metal oksit nanoparçacıkları elektroanalizde kullanıldığı zaman makro elektrotlara nazaran; kütle transferinin artması, kataliz, etkili yüzey alanı ve elektrot yüzeyinin mikroboyutlarını kontrol etmesi gibi çeşitli avantajları vardır. Kısaca modifiye edilmiş elektrotlar, elektrokimyasal olarak aktif olan ilaç ve moleküllerin saptanmasında yüksek duyarlılık, hızlı cevap, düşük maliyet ve basitlik gibi bazı avantajlar sağlayacaktır.


Başarı Ölçütleri

1. Yeni modifiye elektrotların hazırlanması

2. İlaç ve moleküllerin saptanmasında düşük saptama sınırı ve seçimlilik sağlanması

3. Önemli dergilerde yayın yapılması


Yürütücüler

Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU


Anahtar Kelimeler

İlaç analizi, nanoyapılı malzemeler, kompozit malzemeler, elektroanaliz, modifiye elektrotlar


Grup Tanımı

Yeni ultra duyarlı nanoyapılı malzemelerin elde edilmesi ve modifiye elektrotların hazırlanması ile insan sağlığı ve çevre açısından önemli ilaçların doğru, hızlı, hassas ve seçimli bir şekilde doğru ve duyarlı bir şekilde saptanabilmesi için yeni elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi.


Amaç

Karbon nanotüp, grafen, metal nanoparçacık ve polimer temelli yeni ultra duyarlı nanoyapılı malzemelerin elde edilmesi ve modifiye elektrotların hazırlanması ile insan sağlığı ve çevre açısından önemli ilaçların farmasötik, gıda ve çevre örneklerinde doğru, hızlı, hassas ve seçimli bir şekilde doğru ve duyarlı bir şekilde saptanabilmesi için yeni elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi.


B Planları

İlaçların doğru ve seçimli bir şekilde saptanabilmesi, reaksiyon mekanizmalarının açıklanması, doğrusal saptama aralıklarının ve saptama sınırlarının belirlenmesi için,

Gerekli olduğunda, çeşitli polimer maddeler, altın, platin ve bor katkılı elmas elektrotlardan yararlanılacaktır.


Yaygın Etki

Farmasötik preparatların kalite kontrolü ve gıda güvenliğine ilişkin gereklilikler nedeniyle, farmakolojik preparatlardaki ilaçların konsantrasyonlarını ve gıda numunelerindeki çeşitli kimyasalları ölçmek için yeni hassas ve seçici analitik metotların elde edilmesine yüksek talep vardır. Duyarlı ve seçimli analiz yapabilecek, tekrarlanabilirliği ve kararlılığı yüksek modifiye elektrotların (elektrokimyasal sensörlerin) elde edilmesi ile farmasötik ve gıda örneklerinin analizi daha güvenilir bir şekilde yapılabilecektir. Böylece ilaç ve gıda kontrolünün güvenilir bir şekilde yapılamasına imkan tanıyacak olan çalışmalar ile insan sağlığı açısından önemli ilaç ve moleküllerin doğru, hassas ve seçimli bir şekilde saptanabilmesi imkanı doğacaktır.


Araştırma Ekibi

Doç. Dr. Ayşegül KUTLUAY BAYTAK

Lisansüstü öğrenciler


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Oxford Üniversitesi, İngiltere

Newcastle upon Tyne Üniversitesi, İngiltere


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Nanoyapılı yeni malzemelerin geliştirilmesi ve elektrotların modifiye edilerek ilaçların duyarlı ve seçimli bir şekilde algılanması konusunda uygulama yapacak tüm araştırmacılara ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci projelerine açıktır


Çalışma Takvimi

...


Proje Bütçesi

...


Yayınlanmış Çalışmalar

1- A sensitive determination of tramadol using a voltammetric platform based on antimony oxide nanoparticles, Microchemical Journal, 147 (2019) 879-885.

2- Sensitive determination of terbutaline using a platform based on nanoparticles of europium oxide and carbon nanotubes, Electroanalysis 31 (2019) 146-152.

3- Sensitive determination of capsaicin in peper samples using a voltammetric platform based on carbon nanotubes and ruthenium nanoparticles, Food Chemistry 228 (2017) 152-157.

4- Voltammetric determination of methylparaben and its DNA interaction using a novel platform based on carbon nanotubes and cobalt-nickel-palladium nanoparticles, Sensors and Actuators  239 (2017) 330-337.

5- A sensitive determination of terbutaline in pharmaceuticals and urine samples using a composite electrode based on zirconium oxide nanoparticles, Materials Science & Engineering C, 67 (2016) 125-131.

6- A novel modified electrode based on terbium oxide and carbon nanotubes for the simultaneous determination of methyldopa and paracetamol, Analytical Methods, 8 (2016) 4711-4719

7- Voltammetric quantification of tryptophan using a MWCNT modified GCE decorated with electrochemically produced nanoparticles of nickel, Sensors and Actuators B: Chem 220 (2015) 1161-1168

8- Decorating carbon nanotubes with nanoparticles of indium tin oxide for the voltammetric determination of metaproterenol, Journal of Electroanalytical Chem, 757 (2015) 210-215

9- An electrochemical sensor prepared by sonochemical one-pot synthesis of multi-walled carbon nanotube-supported cobalt nanoparticles for the simultaneous determination of paracetamol and dopamine, Analytica Chimica Acta, 839 (2014) 59-66


İletişim

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Osmanbey Kampüsü

İrtibat Persosel: Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU

E-posta: maslanoglu@harran.edu.tr