Tıp-Tıbbi Radyasyon Araştırma Grubu (Onaylı Araştırma Grubu)

Özet Bilgi

Doğada var olan ve bilimsel ve endüstriyel olarak üretilen iyonizan ve non-iyonizan elektromanyetik alanlar insan yaşamının kaçınılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde insanlar gerek iyonizan gerekse non-iyonizan elektromanyetik alanlara hem tıbbi ve teknik uygulamalarda hemde çevresel koşullar nedeniyle maruz kalmaktadırlar. Bu alanlara kısa ve uzun süreli maruziyet sonucunda ortaya çıkacak sağlık etkileri günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Bu alanların maruziyeti neticesinde diyabet, kanser ve kardiyak hastalıklar başta olmak üzere, genetik hastalıklar giderek artmaktadır. Özellikle çevresel elektrik ve manyetik alan maruziyetine bağlı olarak toplumda Diabet, Kanser ve Kardiyolojik hastalıkların popülasyonunun giderek arttığı ve hem hastalık hemde maliyetinin kontrol edilemez düzeylere çıkabileceği öngörülmektedir. Bu alanların araştırılarak hangi yolaklar üzerinden bu hastalıkların oluştuğunu anlamak ve buna göre çözüm yolları geliştirmek ve önlemler almak, iyonizan, non iyonizan radyasyon, AC, DC ve pulslu manyetik alanlar ve ultrases dalgalarını kullanarak yeni yöntemler geliştirmek, bu araştırma grubunun temel araştırma konusudur.


Başarı Ölçütleri

Non- iyonizan radyasyonlara maruziyet ile meydana gelen, başta Kanser, Diabet ve Kardiyak hastalıklar olmak üzere çeşitli hastalıkların hücresel ve moleküler düzeydeki etkileri ve bu etki yolaklarının tespit edilmesi.

 


Yürütücüler

Prof. Dr. Cemil Sert


Anahtar Kelimeler

İyonizan Radyasyon, Non-iyonizan radyasyon, Elektromanyetik Alanlar, Residüel stres, Radyo frekans,Radyoloji ,Nükleer Tıp, Ultrason.


Amaç

İyonizan ve non-iyonizan elektromanyetik alanların araştırılarak hangi yolaklar üzerinden bu hastalıkların oluştuğunu anlamak ve buna göre çözüm yolları geliştirmek ve önlemler almak, iyonizan, non iyonizan radyasyon, AC, DC ve pulslu manyetik alanlar ve ultrases dalgalarını kullanarak yeni yöntemler geliştirmek.


Araştırma Konuları

İyonizan ve non-iyonizan radyasyonlara maruziyet ile diyabet, lösemi, kanser ve kardiyak hastalıklarla ilişkisinin ve bu hastalıkların yolaklarının araştırılması.

Bu alanlara maruziyet ile genetik değişimlerin araştırılması.

Nano manyetik partiküllerin tıpta kullanılması.

Elektromanyetik alanların tıbbi tedavi amacıyla kullanılmasına yönelik araştırmalar.

dMR ile kemik dokusunda residüel stres için iv-vivo tanı yöntemi geliştirmek.

Ultrason yöntemi ile in-vivo kemik dokusunda residüel stres ve kırılma tokluğu ölçüm yöntemi geliştirmek.

 Elektrik ve manyetik alanların sinir sistemi, hafıza ve bellek üzerine etkilerini araştırmak.

X-Işını, NMR, dMR, Ulrason ile görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi, Radyonüklidler ile sintigrafik yöntemlerin geliştirilmesi.

Farklı nümerik yöntemler kullanılarak RF alan maruziyetinden kaynaklı doz (SAR) değerlerinin tespiti

Doz yanıt eğrilerinin belirlenmesi

 


Araştırmacılar

Öğretim Üyeleri:            

Dr. Ögr. Üyesi. M. Zahid Tüysüz (Harran Üni Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı).

Dr. Ögr. Üyesi. Hediye Acun Bucht (Harran Üni Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İbrahim Koruk (Harran Üni Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı).

Prof. Dr M. Ali Eren (Harran Üni Tıp Fak. İç Hastalıkları, Endokrinoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr Abdurahim Dusak (Harran Üni Tıp Fak.Radyodiagnostik Anabilim Dalı)

Dr Ögr. Üyesi. Hakim Çelik (Harran Üni Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı)

Dr Ögr. Üyesi.  Sibel Türedi (Harran Üni Tıp Fak. Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalı)

Dr Ögr. Üyesi.  Sibel Karayol (Harran Üni Tıp Fak. Radyodiagnostik Anabilim Dalı)

Dr Ögr. Üyesi Cem Karayol (Harran Üni Tıp Fak. Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Dr. Ögr. Üyesi Burcu Beyazgül (Harran Üni Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Prof. Dr.  M. Akif Altay (Harran Üni Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Do. Dr. Serkan Sipahioğlu. (Harran Üni Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı)

Dr. Ögr. Üyesi Halil Ay (Harran Üni Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı)

 

Diğer Üniversitelerden Araştırmacılar:

Prof. Dr M. Zülküf Akdağ (Dicle Üni. Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr M. Beran Yokuş (Dicle Üni. Veteriner Fak. Biyokimya Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Can Demirel (Gaziantep Üni. Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı)

Dr. Ögr. Üyesi Serkan Gürgül (Gaziantep Üni Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı)

Dr. Ögr. Üyesi Celal Güven (Nigde Ömer Halis Demir Üni. Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı)

Dr. Ögr. Üyesi E. Taşkın Güven (Nigde Ömer Halis Demir Üni. Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı)

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

Meryem Öz, Murat Delin, Leyla Kocamaz, Nurdagül Başak

 


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1.DÜAP-94-TF- 282 Nolu Proje. Alfa-tocoferol, Ascorbic Asit ve Alfa-tocoferol +Glutathion Karışımının Radyoprotektif Etkileri ( Araştırmacı)

2.DÜAP-95-TF-294 Nolu Proje. Non-İyonize Radyasyonların (Mikrodalga) DNA Üzerinde oluşturduğu Etkilerin Araştırılması. (Araştırmacı)

3.ELF magnetik alana maruz kalan ratlarda kan ve beyin dokusunda toplam antioxidan kapasite (HÜBAK- Proje Yürütücüsü- Münferit proje)

4.Şiddetli Magnetik alanın kalp ritmi, kalp ritim değişkenliği ve bazı diğer kardiyak parametreler üzerine etkilerinin araştırılması.(HÜBAK- Proje Yürütücüsü)

5.Vertebral kemik dokusu kortikalinde residüel stres düzeyleri ve Osteon popülasyonu ile ilişkisi. (HÜBAK- Münferit Proje- Proje Yürütücüsü)

6.İnsan vertebral kemik dokusu kortikalinde residüel stresin, diffüzyon MR yöntemiyle tayini: Yeni bir yöntem arayışı. (HÜBAK- Münferit Proje- Proje Yürütücüsü)

7. Magnetik Alanın Neden Olduğu Tip-3 Diyabette Hsp70 Proteinin Apoptotik Beta Hücre Kaybındaki Rolleri. (TÜBİTAK.  118S830 nolu Proje.  Proje Yürütücüsü).

8. Çevresel Elektromagnetik alan Kirliliği-Tip II Diabet İlişkisinin Araştırılması (HÜBAK Proje Yürütücüsü- devam etmekte)

9.  Monte carlo simulation of dose distribution for photon irradiation of large fields including heterogeneous structures and proton beam characteristics in radiotherapy. (TÜBİTAK 2219- Yurt Dısı Doktora Sonrası Arastırma Bursu) 2015-2016.

 


Yayınlar

1-            The Effects of high voltage transmission line on humans. S. Çelik, S. Daşdağ, Z. Akdağ,                 H.           Kaya, B. Aydınol, S. Tekeş, K. Balcı, F. Akşen, A. Kaya, C. Sert, Biotechnology.6                             (4), 33- 35, 1992

                2-            Destruction of Listeria Monocytogenes in Meat ( by means of microwave oven).                          Süleyman Daşdağ, Kadri Gül, Zülküf Akdağ, Cemil Sert, Salih Çelik, Biotechnology-                              Biotechnolocical Equipment.9 (1), 93-95, 1995

                3.            Effect of nonionizing radiation on plasmid DNA of E.Coli Puc9.  Süleyman Daşdağ,                          Salih Çelik, Fikret Uyar, Zülküf Akdağ, Cemil Sert, Yavuz Ensari,  Biochemical                                            Archives. Vol 15, 317-322, 1999

                4.            Effects of whole-body chronic microwave exposure on some hormones of variously                   treated rats.  Zülküf Akdağ, Cemil Sert, Halil Kaya, Süleyman Daşdağ, and Salih Çelik,                               Biochemical Archives.Vol 15, 345-350,1999.

                5.            Effects of whole body chronic 50 Hz sınusoidal weak magnetic field exposure on the                   rat pıtuıtary hormones.  Cemil Sert, Zülküf Akdağ, Salih Çelik, Süleyman Daşdağ,                     Biochemical Archives. Vol 15- 311-315,1999.

                6.            Do cellular phones alter blood parameters and birth weight of rats? Süleyman                                               Daşdağ, Zülküf Akdağ, Orhan Ayyıldız, Ömer C Demirtaş, Murat Yayla, Cemil Sert,                          Electro-and Magnetobiology.19 (1), 107-113, 2000.

                7.            Effects of Microwave and ELF Magnetic Fields on the Phagocytic Activity of Variously                  Treated rat Macrophages.  Süleyman Daşdağ, Cemil Sert, Zülküf Akdağ, and Hüda                                Oflazoğlu, Electro-and Magnetobiology. Vol 20(2), 1-6, 2001.

                8.            The evaluation of the role of microwave and vitamins on rat eyes related to lipid                          peroxidation and tissue damage.  M.Z Akdağ, C Sert, L Erdinç, S Daşdağ, H                                    Büyükbayram, MS Çelik, SS Çakmak, Biotechnol&Biotechnol.Eq. 16 (1),131-137, 2002

                9.            The effects of extremely low frequency electromagnetic field on hematologic and                      immunologic parameters in welders. Süleyman Daşdağ, Cemil Sert, Zülküf Akdağ,                    Sabri Batun, Archives of Medical Research. 33, 29-32, 2002

                10.          The preventive effect on bone loss of 50-Hz, 1 mT electromagnetic field in                                       ovariectomized rats. C Sert, M Deniz, Z Düz, F Akşen, A Kaya, J Bone Miner Metab,                      20:345-349, 2002

                11.          ELF Magnetic Field Effects on Fatty-Acid Composition of Phospholipid Fraction and                      Reproduction of Rats’ Testes. Electro and Magnetobiology. (21)1, 1-12, 2002. Cemil                   Sert, Zülküf Akdağ, Mehmet Başhan, Hüseyin Büyükbayram, Süleyman Daşdağ

                12.          The Protective Effect of Sinusoidal Electromagnetic Field on the Osteoporotic Tibia of                                Rat. M. A Ketani, H Büyükbayram, A Gür, C Sert, S Gündüz, Indian Vet J. 654-658, 80;                            2003

                13.          The Effects of Electromagnetic Field on Distraction Osteogenesis. C.C Kesemenli, M                    Subaşı, H Kaya, C Sert, H Büyükbayram, H Arslan, S Necmioğlu, Yonsei Medical                                   Journal, Vol 44, No 3, pp 385-391, 2003

                14.          Oxidative DNA damage in rats exposed to extremely low frequency electromagnetic                 fields. B Yokuş, D.Ü. Çakır, M.Z Akdağ, C Sert, N Mete. Free Radical Research. 317-                        323, 39 (3), 2005

                15.          Total Antioxidant Capacity, Total Oxidant Status and Oxidative Stress Index in the                         Men Exposed to 1.5 Tesla Static Magnetic Field. Öcal Sırmatel, Cemil Sert, Fatma                         Sırmatel, Şehabettin Selek, Beran Yokuş.  General Physiology and Biophysics. 26,86-                         90; 2007

                16.          Change of Nitric Oxide Concentration in Men Exposed to a 1.5 T Constant Magnetic                     Field. Bioelectromagnetics. Öcal Sırmatel, Cemil Sert, Cemil Tümer, Zeki Ziylan.                                          28:152-154; 2007

                17.          Alterations of Hematological Variations in Rats Exposed to Extremely Low Frequency                  Magnetic Fields (50Hz)Archives of Medical Research. Cakir DÜ, Yokus B, Akdag MZ,                          Sert C, Mete N,  40; 5, 352- 56; 2009

                18.          An Investigation of the heart rate, heart rate variability, cardiac ions, Troponin-I and                  Ck-Mb in men exposed to 1.5 T Constant magnetic Field.  Cemil Sert, Zeynep Aktı,                      Öcal Sırmatel, Remzi Yılmaz. General Physiology and Biophysics. 29; 282-287, 2010

                19.          Total Antioxidant Capacity, Total Oxidant Status and Oxidative Stress Index in Rats                       Exposed To Extremely Low Frequency Magnetic Field. Cemil Sert,  Mustafa Deniz.                                Asian Journal of Chemistry, Vol 23. No 5.1925-28, 2011

                20.          Intracellular Ca2+ levels in rat ventricle cells exposed to extremely low frequency                        magnetic field. Cemil Sert, Sevda Söker, Mustafa Deniz, Yusuf Nergiz. Electromagnetic                              Biology and Medicine, 30 (1):14-20, 2011

                21.          The Effects of Electromagnetic Fields on the Ultrastructure of Heart. Sevda Söker;                       Cemil Sert; Mustafa Deniz; Isıl Tekmen; Murat Akkus¸ & Yusuf Nergiz.  Int. J. Morphol.                       29(3) : 960-964, 2011

                22.          Interaction of magnetic field-cardiovascular system as a potential risk.Potansiyel Bir                    Risk Olarak Manyetik Alan-Kardiyovasküler Sistem Etkileşimi. Cemil SERT. Turkiye                                 Klinikleri J Cardiovasc Sci 2016;28(1):6-11

                23.          A Model Proposal for Long-Lasting Electromagnetic Forces-Biological System                                  Interaction: Molecular Fatigue Damages. Cemil Sert. Journal of Biochemistry and                   Biophysics, Vol 1:1, 2016.

                24.          Residual Stress Levels On The Cortical Section Of Vertebral Bone Tissue.                                            Cemil    Sert, Ayşe Imge Uslu, Şerife Yalçın. DOI: 10.5152/EurJTher.2019.18016

                25.          Is bioelectrical impedance analysis beneficial to estimate subclinical atherosclerosis                     in menopause? Prospective case-control study. Sezgin, B ; Sahin, H  ; Camuzcuoglu, H                     Sert, C. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY. 2019: 596-600.                    DOI: 10.12891/ceog4799.2019

                26.          Effect of Hydatid Disease on Body Composition as Assessed by Bioelectrical                                    Impedance Analysis. Muazez Çevik, Cemil Sert. Nobel Med 2018; 14(3): 25-30

                27.          Interaction of magnetic field-cardiovascular system as a potential risk.Potansiyel Bir                    Risk Olarak Manyetik Alan-Kardiyovasküler Sistem Etkileşimi. Cemil SERT. Turkiye                                 Klinikleri J Cardiovasc Sci 2016;28(1):6-11

                28.          The body composition of patients with knee osteoarthritis: relationship with clinical                    parameters and  radiographic severity. Cemil Ertürk, M Akif Altay, Cemil Sert, Ali                    Levent, Metin Yaptı, Kemal Yüce. Aging clinical and experimental research 02/2015;                       DOI: 10.1007/s40520-015-0325-4

                29.          The effect of two different surgical methods on intracompartmental pressure values                                 in tibial shaft fractures: An experimental study in a rabbit model. Cemil Ertürk,                                              Mehmet Akif Altay, Nuray Altay, İbrahim Avşin Öztürk, İslam Baykara, Cemil Sert,                                Uğur Erdem Işıkan.

30.          A comparative study of the peripheral doses from a linear accelerator with a   multileaf collimator system. H. Acun, A. Zubaroglu, G. Kemikler, A. Bozkurt. Radiation                Protection Dosimetry. 2014; 158(3):299-306.

                31.          Dosimetric investigation of High Dose Rate Ir-192 source with Monte Carlo Method.                    H. Acun, A. Bozkurt, G. Kemikler. International Journal of Radiation Research. 2016;                            15(3):241-249.

32.          Mitochondrial hyperpolarization and cytochrome-c release in microwave-exposed MCF-7 cells. Esmekaya, M. A., Canseven, A. G., Kayhan, H., Tuysuz, M. Z., Sirav, B., & Seyhan, N. Gen Physiol Biophys. 2017; 36(2), 211-218.

33.          Effects of cell phone radiation on lipid peroxidation, glutathione and nitric oxide levels in mouse brain during epileptic seizure. Esmekaya, M. A., Tuysuz, M. Z., Tomruk, A., Canseven, A. G., Yücel, E., Aktuna, Z., ... & Seyhan, N. Journal of chemical neuroanatomy. 2016; 75, 111-115.

34.          Does MW radiation affect gene expression, apoptotic level, and cell cycle progression of human sh-sy5y neuroblastoma cells?. Kayhan, H., Esmekaya, M. A., Saglam, A. S. Y., Tuysuz, M. Z., Canseven, A. G., Yagci, A. M., & Seyhan, N. Cell biochemistry and biophysics. 2016; 74(2), 99-107.

 


Laboratuvar, Klinik ve Saha Olanakları

Sınırlı DC, AC ve Pulslu manyetik alan üreteci ve ölçüm sistemi, MP 150 Biyofiziksel ölçüm sistemi, Tıp Fakültesi merkez laboratuvarı, (Harran Üni. Merkez araştırma laboratuvarı, X- Işını Difraksiyon aleti, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre), Sintigrafi aleti, MR, dMR, Ultrasonografi.  İyonizan ve Non-iyonizan radyasyon kullanılan sahalarda, Yüksek elektriksel gerilim hatlarında ve çeşitli kullanım alanlarında saha ölçümü.

 


Etkinlikler

Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Eğitiminde Biyofiziğin Yeri ve Önemi Konulu Çalışmalar, Çeşitli dergilerde Editor Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK danışmanlık


Patentler

Hücre çalışmaları için in-vitro radyo frekans (RF) alan maruziyet sistemi, Patent No: TR 2016 12016 B